RBI: ATM cash withdrawal rule changed | റിസർവ് ബാങ്ക്: എടിഎം പണം പിൻവലിക്കൽ നിയമം മാറ്റി_00.1
Malyalam govt jobs   »   RBI: ATM cash withdrawal rule changed...

RBI: ATM cash withdrawal rule changed | റിസർവ് ബാങ്ക്: എടിഎം പണം പിൻവലിക്കൽ നിയമം മാറ്റി

RBI: ATM cash withdrawal rule changed | റിസർവ് ബാങ്ക്: എടിഎം പണം പിൻവലിക്കൽ നിയമം മാറ്റി_40.1

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് – LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ.

ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീനിൽ (എടിഎം) പണം പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ) ചില നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഈ എടിഎം ക്യാഷ് പിൻവലിക്കൽ റൂൾ മാറ്റങ്ങളിൽ സൗജന്യ അനുവദനീയമായ പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ, ഒരു പുതിയ സൗജന്യ എടിഎം ഇടപാട് പരിധി, ഇന്റർചേഞ്ച് ഫീസ് വർദ്ധന എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

റിസർവ് ബാങ്ക് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ എടിഎം ചാർജുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • സ്വന്തം ബാങ്കിൽ നിന്ന് സൗജന്യ പണം പിൻവലിക്കൽ പരിധി: ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ മാസവും അഞ്ച് സൗജന്യ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയും.
 • മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള സൗജന്യ എടിഎം ഇടപാട് പരിധി: എടിഎം കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മെട്രോ സെന്ററുകളിൽ മൂന്ന് സൗജന്യ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകൾ നടത്താം, മറ്റ് അഞ്ച് ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്നുള്ള മെട്രോ ഇതര ഇടപാടുകൾ നടത്താം.
 • സൗജന്യ പരിധിക്കപ്പുറം എടിഎം പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ: സൗജന്യ എടിഎം ഇടപാട് പരിധിക്കപ്പുറം എടിഎം ഇടപാടുകൾക്ക് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളെ അനുവദിച്ചു.
 • ഇന്റർചേഞ്ച് ഫീസിലെ വർധന :  2021 ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ ഇടപാടിനും ഇന്റർചേഞ്ച് ഫീസ് 15 രൂപയിൽ നിന്ന് 17 രൂപയായും സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകൾക്ക് 5 രൂപയിൽ നിന്ന് 6 രൂപയായും മാറ്റി.
 • സൗജന്യ ഇടപാട് പരിധിക്കപ്പുറം എടിഎം പിൻവലിക്കലിനുള്ള പുതിയ നിരക്കുകൾ: 2022 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന സൗജന്യ ഇടപാട് പരിധിക്കപ്പുറം ഓരോ എടിഎം ക്യാഷ് പിൻവലിക്കലിനും ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവ് 21 രൂപ (നിലവിൽ ഇത് 20 രൂപയാണ്) നൽകേണ്ടതാണ്.

Use Coupon code- PREP75

RBI: ATM cash withdrawal rule changed | റിസർവ് ബാങ്ക്: എടിഎം പണം പിൻവലിക്കൽ നിയമം മാറ്റി_50.1

 

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?