Malyalam govt jobs   »   Kerala PSC Office Attendant Grade II...   »   കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ്

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് 2023, ഡൗൺലോഡ് PDF

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ്

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ്: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് 2 സിലബസ് PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് 2023 അവലോകനം

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് 2023
ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
കാറ്റഗറി പരീക്ഷ സിലബസ്
വകുപ്പ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ
തസ്തികയുടെ പേര് ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് GR.II / മെസഞ്ചർ / നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ
കാറ്റഗറി നമ്പർ 698/2022
പരീക്ഷാ മോഡ് ഓൺലൈൻ/OMR
ചോദ്യങ്ങളുടെ മാധ്യമം മലയാളം/തമിഴ്/കന്നഡ
മാർക്ക് 100
പരീക്ഷയുടെ സമയദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in

Fill out the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് 2 പ്രിലിംസ്‌ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് 2 പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 • ഒബ്ജക്ടീവ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരീക്ഷയാണിത്.
 • ആകെ 1.15 മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷാ ദൈർഘ്യം.
 • ആകെ മാർക്ക് 100.
 • ഓരോ ശരിയായ ഉത്തരത്തിനും 1 മാർക്ക് നൽകും.
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/3 മാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു.
കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് 2 പ്രിലിംസ്‌ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ
വിഷയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം മാർക്ക് പരീക്ഷയുടെ സമയദൈർഘ്യം
General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala 60 60 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്
General Science – Natural Science 10 10
General Science – Physical Science 10 10
Simple Arithmetic, Mental Ability, and Reasoning 20 20
ആകെ 100 100 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് 2 PSC സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് 2 പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് 2 പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് സിലബസ് 2023

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയുടെ വിശദമായ സിലബസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

General Knowledge, Current Affairs, and Renaissance in Kerala

 • ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല, കലാ സാംസ്കാരിക മേഖല, രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാഹിത്യ മേഖല, കായിക മേഖല – ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലേയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലേയും സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ. (10 Marks)
 • ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ , അതിർത്തികളും അതിരുകളും, ഊർജ്ജ മേഖലയിലേയും ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലേയും പുരോഗതി, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവ്. (10 Marks)
 • ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങൾ, ദേശിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയവ. (10 Marks)
 • ഒരു പൗരന്റെ കടമകളും, മൗലികാവകാശങ്ങളും. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക, ദേശീയ ചിന്ഹങ്ങൾ , ദേശീയ ഗാനം, ദേശിയ ഗീതം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അറിവുകളും. (10 Marks)
 • കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, നദികളും കായലുകളും, വിവിധ വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും, ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ, മത്സ്യബന്ധനം, കായികരംഗം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. (10 Marks)
 • ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റങ്ങളും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും, കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണവും അയ്യൻ‌കാളി ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ , ശ്രീനാരായണ ഗുരു, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ , വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് , കുമാരഗുരു , മന്നത്ത് പദ്മനാഭൻ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും. (10 Marks)

 Simple Arithmetic & Mental Ability

1. ലഘുഗണിതം (10 Marks)

 • സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും
 • ലസാഗു, ഉസാഘ
 • ഭിന്നസംഖ്യകൾ
 • ദശാംശ സംഖ്യകൾ
 • വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും
 • ശരാശരി
 • ലാഭവും നഷ്ടവും
 • സമയവും ദൂരവും

2. മാനസികശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും (10 Marks)

 • ശ്രേണികൾ
 • സമാനബന്ധങ്ങൾ
 • ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ
 • തരംതിരിക്കൽ
 • ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തൽ
 • അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
 • വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ
 • സ്ഥാന നിർണയം

General Science

Natural Science (10 Marks)

 • മനുഷ്യശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്
 • ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
 • കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തങ്ങൾ
 • വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും
 • കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ
 • പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

Physical Science (10 Marks)

 • ആറ്റവും ആറ്റത്തിൻറ്റെ ഘടനയും
 • ആയിരുകളും ധാധുക്കളും
 • മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും
 • ഹൈഡ്രജനും ഓക്‌സിജനും
 • രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ
 • ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും
 • പ്രവർത്തിയും ഊർജവും
 • ഊർജ്ജവും അതിൻ്റെ പരിവർത്തനവും
 • താപവും ഊഷ്മാവും
 • പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലവും
 • ശബ്ദവും പ്രകാശവും
 • സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും

Sharing is caring!

FAQs

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് എവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും?

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള PSC ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് പ്രിലിംസ്‌ പരീക്ഷയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ടോ?

അതെ, 0.33 മാർക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്.