Malyalam govt jobs   »   Kerala PSC Syllabus   »   കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ്

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് 2023, ഡൗൺലോഡ് PDF

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് 2023

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് 2023: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് 2023 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ സിലബസ് 2023: അവലോകനം

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കേരള PSC കൂലി വർക്കർ സിലബസ് 2023 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ സിലബസ് 2023
ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
കാറ്റഗറി പരീക്ഷ സിലബസ്
വകുപ്പ് കേരള സംസ്ഥാന ജല ഗതാഗതം
തസ്തികയുടെ പേര് കൂലി വർക്കർ
കാറ്റഗറി നമ്പർ 493/2022
പരീക്ഷാ മോഡ് ഓൺലൈൻ/ OMR
ചോദ്യങ്ങളുടെ മാധ്യമം മലയാളം/ ഇംഗ്ലീഷ്
മാർക്ക് 100
പരീക്ഷയുടെ സമയപരിധി 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in

Fill out the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2023

കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2023
ഭാഗം വിഷയം മാർക്ക്
ഭാഗം I GENERAL KNOWLEDGE, CURRENT AFFAIRS AND RENAISSANCE IN KERALA 60 മാർക്ക്
ഭാഗം II GENERAL SCIENCE 20 മാർക്ക്
ഭാഗം III SIMPLE ARITHMETIC AND MENTAL ABILITY 20 മാർക്ക്

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കേരള PSC കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് PDF ഡൗൺലോഡ്

കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ്

കൂലി വർക്കർ തസ്തികയുടെ വിശദമായ സിലബസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

GENERAL KNOWLEDGE, CURRENT AFFAIRS AND RENAISSANCE IN KERALA (60 Marks)

GENERAL KNOWLEDGE, CURRENT AFFAIRS AND RENAISSANCE IN KERALA
I ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല, കലാ സാംസ്കാരിക മേഖല, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സാഹിത്യ മേഖല, കായികമേഖല- ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെയും സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ.
II ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ, അതിർത്തികളും അതിരുകളും ഊർജ്ജ മേഖലയിലേയും, ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലെയും പുരോഗതി, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമിക അറിവ്.
III ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരിക വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങൾ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയവ
IV ഒരു പൗരൻ റെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ, ദേശീയ പതാക, ദേശീയഗീതം, ദേശീയഗാനം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അറിവുകളും
V കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, നദികളും കായലുകളും, വിവിധ വൈദ്യുതപദ്ധതികൾ, വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങളും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും, മത്സ്യബന്ധനം, കായികരംഗം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
VI ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ മുന്നേറ്റങ്ങളും അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും അയ്യങ്കാളി, ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ, ശ്രീനാരായണഗുരു, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ, വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്, കുമാരഗുരു, മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളും

GENERAL SCIENCE

Natural Science (10 Marks)

Natural Science
I മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്
II ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
III രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
IV കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
V കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ
VI വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും
VII പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

Physical Science (10 Marks)

Physical Science
I ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും
II അയിരുകളും ധാതുക്കളും
III മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും
IV ഹൈഡ്രജനും ഓക്‌സിജനും
V രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ
VI ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും
VII പ്രവൃത്തിയും ഊർജ്ജവും
VIII ഊർജ്ജവും അതിന്റെ പരിവർത്തനവും
IX താപവും ഊഷ്മാവും
X പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും
XI ശബ്ദവും പ്രകാശവും
XII സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും

SIMPLE ARITHMETIC AND MENTAL ABILITY (20 Marks)

(i) ലഘുഗണിതം (10 Marks)

ലഘുഗണിതം
I സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും
II ലസാഗു ഉസാഘ
III ഭിന്നസംഖ്യകൾ
IV ദശാംശ സംഖ്യകൾ
V വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും
VI ശരാശരി
VII ലാഭവും നഷ്ടവും
VIII സമയവും ദൂരവും

(ii) മനസികശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും (10 Marks)

മനസികശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും
I ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ
II ശ്രേണികൾ
III സമാന ബന്ധങ്ങൾ
IV തരംതിരിക്കൽ
V അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
VI ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തൽ
VII വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ
VIII സ്ഥാന നിർണ്ണയം

Sharing is caring!

FAQs

കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ പരീക്ഷയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ടോ?

അതെ, 0.33 മാർക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്.

കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് എവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും?

കൂലി വർക്കർ പ്രിലിംസ്‌ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.