Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   GI ടാഗ് 2023 ഇന്ത്യ

GI ടാഗ് 2023 ഇന്ത്യയുടെ, സമ്പൂർണ്ണ പട്ടിക

Table of Contents

GI ടാഗ് 2023 ഇന്ത്യ

ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഉത്ഭവവും ഗുണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്ഭവം മൂലമുള്ള പ്രശസ്തിയും ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ (GI). ഒരു GI ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്, ഒരു അടയാളം ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഉത്ഭവിച്ചതായി തിരിച്ചറിയണം. ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ അവകാശം, ഉൽപ്പന്നം ബാധകമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഉപയോഗം തടയാൻ GI ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അവകാശമുള്ളവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (WTO) അംഗമെന്ന നിലയിൽ, ചരക്കുകളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സൂചനകൾ (രജിസ്‌ട്രേഷൻ & പ്രൊട്ടക്ഷൻ) നിയമം,1999 നടപ്പിലാക്കി, 2003 സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. GI ടാഗ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഡാർജിലിംഗ് ടീ.

GI ടാഗ് കേരളത്തിൽ

2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ (GI) ടാഗ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം ഒന്നാമതെത്തി. അട്ടപ്പാടി ആട്ടുകൊമ്പ് അവറ (പയർ), അട്ടപ്പാടി തുവര (ചുവന്ന പയർ), ഓണാട്ടുകര എള്ള് (എള്ള്), കാന്തലൂർ വട്ടവട വെളുത്തുളി (വെളുത്തുള്ളി), കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊട്ടുവെള്ളരി (സ്നാപ്പ് തണ്ണിമത്തൻ) എന്നിവയെ GI റെക്കഗ്നിഷൻ ടാഗിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഇന്ത്യയിലെ 2022ലെ GI ടാഗുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

GI ടാഗുകൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്‌സ് (രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ) ആക്‌റ്റ്, 1999-ന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു. വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വ്യവസായ പ്രമോഷൻ ആന്റ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രിയാണ് അവ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 2022-23ൽ ഇന്ത്യയിൽ ജിഐ ടാഗുകൾ ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ പരിശോധിക്കുക.

GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ GI വിഭാഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
കാശ്മീർ കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷി ജമ്മു & കാശ്മീർ
മണിപ്പൂരി ബ്ലാക്ക് റൈസ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് മണിപ്പൂർ
കാണ്ഡമാൽ ഹലാഡി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഒഡീഷ
രസഗോള ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ഒഡീഷ
കൊടൈക്കനാൽ മലൈ പൂണ്ടു കാർഷിക തമിഴ്നാട്
പാവണ്ടം കരകൗശല മിസോറാം
എൻഗോട്ടെഖെർഹ് കരകൗശല മിസോറാം
ഹ്മരം കരകൗശല മിസോറാം
പഴനി പഞ്ചാമൃതം ഫുഡ് സ്റ്റഫ് തമിഴ്നാട്
ടൗൽഎലോഹ്പുആൻ കരകൗശല മിസോറാം
മിസോ പുവാഞ്ചെ കരകൗശല മിസോറാം
ഗുൽബർഗ തുർ ദാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ കർണാടക
തിരൂർ വെറ്റില (തിരൂർ വെറ്റില) കാർഷിക കേരളം
ഖോല ചില്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗോവ
ഇദു മിഷ്മി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കരകൗശല അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഡിണ്ടിഗൽ ലോക്കുകൾ മാനുഫാക്ചർഡ് തമിഴ്‌നാട്
കണ്ടങ്കി സാരി കരകൗശല തമിഴ്നാട്
ശ്രീവില്ലിപുത്തൂർ പാൽകോവ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് തമിഴ്നാട്
കാജി നേമു കാർഷിക അസം

സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള GI  ടാഗിന്റെ ലിസ്റ്റ്

ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിലെയും GI ടാഗുകൾ ഏതെങ്കിലും അനധികൃത ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും നിയമപരമായ പരിരക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ GI ടാഗുകൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർഗ്ഗീകരിച്ച പട്ടികകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജിഐ ടാഗുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ GI വിഭാഗങ്ങൾ
1. ആറന്മുള കണ്ണാടി കരകൗശല
2. ആലപ്പുഴ കയർ കരകൗശല
3. ബാലരാമപുരം സാരികൾ, ഫൈൻ കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്സ് കരകൗശല
4. കേരളത്തിന്റെ ബ്രാസ് ബ്രോയ്‌ഡറെഡ് കോകോനട്ട് ഷെൽ ക്രാഫ്റ്റ് കരകൗശല
5. കാനനൂർ ഹോം ഫർണിഷിംഗ് കരകൗശല
6. മധ്യതിരുവിതാംകൂർ ശർക്കര അഗ്രികൾച്ചറൽ
7. ചേന്ദമംഗലം ധോട്ടീസ് & സെറ്റ് മുണ്ടു കരകൗശല
8. ചെങ്ങാലിക്കോടൻ വാഴ അഗ്രികൾച്ചറൽ
9. കാസർകോട് സാരീസ് കരകൗശല
10. കുത്താമ്പള്ളി ധോത്തികളും സെറ്റ് മുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങൾ
11. പാലക്കാടൻ മദ്ദളം കരകൗശല
12. പയ്യന്നൂർ പവിത്ര മോതിരം കരകൗശല
13. പൊക്കാളി നെല്ല് അഗ്രികൾച്ചറൽ
14. സ്ക്രൂ പൈൻ ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് കേരള കരകൗശല
15. വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ
16. വയനാട് ഗന്ധകശാല അരി അഗ്രികൾച്ചറൽ
17. വയനാട് ജീരകശാല അരി അഗ്രികൾച്ചറൽ
18. നവര അരി അഗ്രികൾച്ചറൽ
19. പാലക്കാടൻ മട്ട നെല്ല് അഗ്രികൾച്ചറൽ
20. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ഗ്രീൻ ഏലം അഗ്രികൾച്ചറൽ
21. മലബാർ കുരുമുളക് അഗ്രികൾച്ചറൽ
22. മൺസൂൺ മലബാർ അറബിക്ക കാപ്പി അഗ്രികൾച്ചറൽ
23. മൺസൂൺ മലബാർ റോബസ്റ്റ കാപ്പി അഗ്രികൾച്ചറൽ
24. കുത്താമ്പുള്ളി സാരീസ് കരകൗശല
25. കൈപ്പാട് നെല്ല് അഗ്രികൾച്ചറൽ
26. പാലക്കാടൻ ലോഗോയുടെ മദ്ദളം കരകൗശല
27. ബ്രാസ് ബ്രോഡറിഡ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ക്രാഫ്റ്റ് ലോഗോ ഹാൻഡ്‌ക്രാഫ്റ്റ് കരകൗശല
28. സ്ക്രൂ പൈൻക്രാഫ്റ്റ് കേരള ലോഗോ കരകൗശല
29. നിലമ്പൂർ തേക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ
30. വയനാട് റോബസ്റ്റ കോഫി അഗ്രികൾച്ചറൽ
31 മറയൂർ ശർക്കര അഗ്രികൾച്ചറൽ
32. തിരൂർ വെറ്റില അഗ്രികൾച്ചറൽ
33.
ആലപ്പുഴ ഗ്രീൻ ഏലം
അഗ്രികൾച്ചറൽ

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. അരക്കു വാലി അറബിക്ക കോഫി
2. ഗുണ്ടൂർ സന്നാം മുളക്
3. ബന്ദർ ലാഡ്ഡു
4. തിരുപ്പതി ലാൻഡു
5. അദൂഗദ്ദ ശിലാഫലകം
6. ഇത്തിക്കോപ്പക്ക കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
7. ദുർഗി കല്ല് കൊത്തുപണികൾ
8. ഉദയഗിരി മരം കൊത്തുപണി
9. ധർമ്മവർ ഹാൻഡ്ലൂം പട്ടു സാരികളും പാവദാസും
10. ബോബ്ബിലി വീണ
11. മംഗളഗിരി സാരികളും തുണിത്തരങ്ങളും
12. വെങ്കടഗിരി സാരികൾ
13. ഉപ്പഡ ജംഡാനി സാരികൾ
14. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലെതർ പാവകളി
15. ബുഡിതി ബെല്ലും ബ്രാസ് മെറ്റൽ ക്രാഫ്റ്റും
16. മച്ചിൽപട്ടണം കലാംകാരി
17. കോണ്ടപ്പള്ളി ബോമല്ലു
18. ശ്രീകലഹസ്തി കലാംകാരി

അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. അരുണാചൽ ഓറഞ്ച്
2. ഇഡ മിഷമി തുണിത്തരങ്ങൾ

അസമിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. ആസാമിലെ മുഗ സിൽക്ക്
2. അസം ലോഗോയുടെ മുഗ സിൽക്ക്
3. അസം കാർബി ആംഗ്ലോൺ ഇഞ്ചി
4. അസമിലെ ജോഹ റൈസ്
5. തേജ്പൂർ ലിച്ചി
6. ബോക ചൗൾ
7. കാജി നെമു

ബിഹാറിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. സിലാവോ ഖാജ
2. മധുബാനി പെയിന്റിംഗുകൾ
3. ബീഹാറിലെ ഷാഹി ലിച്ചി
4. ബീഹാറിന്റെ ആപ്ലിക് വർക്ക്
5. മഗയ് പാൺ
6. ബീഹാറിലെ സിക്കി പുല്ല്
7. കാതർണി റൈസ്
8. ഭാഗൽപൂർ സിൽക്ക്
9. ഭാഗൽപൂർ സർദാലു
10. ബീഹാർ ലോഗോയുടെ ആപ്ലിക് വർക്ക്
11.
ബിഹാർ ലോഗോയുടെ സുജിനി എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക്
12.
ബിഹാറിന്റെ സിക്കി ഗ്രാസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലോഗോ

ഛത്തീസ്ഗഡിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. ബസ്തർ ധോക്ര
2. ബസ്തർ അയൺ ക്രാഫ്റ്റ്
3. ബസ്തർ വുഡൻ ക്രാഫ്റ്റ്

ഗോവയിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. ഖോള മുളക്
2. ഫെനി

ഗുജറാത്തിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. സങ്കേദ ഫർണിച്ചർ
2. ഭാലിയ ഗോതമ്പ്
3. അഗേറ്റ്സ് ഓഫ് കാംബെ
4. ഗിർ കേസർ മാമ്പഴം
5. കച്ച് എംബ്രോയ്ഡറി
6. പെതാപൂർ പ്രിന്റിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ
7. തങ്കലിയ ഷാൾ
8. രാജ്കോട്ട് പടോള
9. സൂറത്ത് സാരി ക്രാഫ്റ്റ്
10. ജാംനഗരി ബന്ധാനി
11. കാച്ച് ഷാളുകൾ
12. സങ്കേദ ഫർണിച്ചർ ലോഗോ
13. കച്ച് എംബ്രോയ്ഡറി ലോഗോ
14. അഗേറ്റ്സ് ഓഫ് കാംബെ ലോഗോ

ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. കുളു ഷാൾ
2. കാംഗ്ര ടീ
3. ഹിമാചലി ചുള്ളി ഓയിൽ
4. ഹിമാചലി കലാ സീറ
5. ചമ്പ റുമാൽ
6. കിന്നൗരി ഷാൾ
7. കുളു ഷാൾ ലോഗോ
8. കാംഗ്ര പെയിന്റിംഗുകൾ

ജമ്മു കശ്മീരിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. കനി ഷാൾ
2. കുങ്കുമം
3. കാശ്മീർ പഷ്മിന
4. കശ്മീർ ഹാൻഡ് നോട്ട് പരവതാനി
5. കാശ്മീർ പേപ്പർ മാഷെ
6. കശ്മീർ വാൽനട്ട് മരം കൊത്തുപണി

ജാർഖണ്ഡിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. സോഹ്രായ്- ഖോവർ പെയിന്റിംഗുകൾ

കർണാടകയിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. മൈസൂർ സിൽക്ക്
2. ബിഡ്രിവെയര്
3. ചന്നപട്ടണ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പാവകളും
4. കസൂട്ടി എംബ്രോയിഡറി
5. ഇൽകൽ സാരികൾ
6. മൈസൂർ റോസ്വുഡ് ഇൻലേ
7. നവൽഗണ്ട് ഡർറീസ്
8. കിൻഹാൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
9. ഉഡിപി സാരികൾ
10. മൈസൂർ സിൽക്ക് ലോഗോ
11. മൈസൂർ വെറ്റില
12. കർണാടക വെങ്കലം
13. സാന്ദൂർ ലംബാനി എംബ്രോയിഡറി
14. കൂർഗ് ഓറഞ്ച്
15. ദേവനഹള്ളി പോമെലോ
16. കമലാപുരം ചുവന്ന വാഴപ്പഴം
17. അപ്പമിഡി മാമ്പഴം
18. കൂർഗ് അറബിക് കോഫി
19. ചിക്മഗളൂർ അറബിക്ക കോഫി
20. ബാബാബുഡംഗിര അറബിക്ക കോഫി
21. ഹഡഗി മല്ലിഗെ
22. മൈസൂർ മല്ലിഗെ
23. ഉഡിപ്പി മല്ലിഗെ
24. സിർസി സുപാരി
25. ഗുൽബർഗ തുർ ദൾ
26. ധാർവാഡ് പെഡ
27. മൈസൂർ അഗർബാതി
28. മൈസൂർ ചന്ദനത്തൈലം
29. മൈസൂർ സാൻഡൽ സോപ്പ്

മധ്യപ്രദേശിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. ചന്ദേരി സാരികൾ
2. ഝബുവ കടക്നാഥ് ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ മാംസം
3. ഇൻഡോറിലെ തുകൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
4. മധ്യപ്രദേശിലെ ബാഗ് പ്രിന്റുകൾ
5. രത്‌ലമി സേവ
6. ഡാറ്റിയയുടെയും ടികംഗഡിന്റെയും ബെൽ മെറ്റൽ വെയർ
7. ഇൻഡോർ ലോഗോയുടെ തുകൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
8. മഹേശ്വര് സാരികൾ & തുണിത്തരങ്ങൾ

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. സോലാപൂർ ചദ്ദർ
2. സോലാപൂർ ടെറി ടവൽ
3. പുനേരി പഗാഡി
4. നാസിക് വാലി വൈൻ
5. പൈതാനി സാരുകളും തുണിത്തരങ്ങളും
6. മഹാബലേശ്വർ സ്ട്രോബെറി
7. നാസിക് മുന്തിരി
8. കോലാപ്പൂർ ശർക്കര
9. അജര ഗൻസാൽ അരി
10. മംഗൾവേധ ജോവർ
11. സിന്ധുദുർഗും രത്നഗിരി കൊക്കും
12. സാംഗ്ലി മഞ്ഞൾ
13. അൽഫോൺസോ
14. കർവത് കടി സാരികൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ
15. മറാത്ത്വാഡ കേസർ മാമ്പഴം
16. ഭിവാപൂർ മുളക്
17. ജൽഗാവ് വാഴപ്പഴം
18. ദഹനു ഗോൽവാദ് ചിക്കൂ
19. സോലാപൂർ മാതളനാരകം
20. ബീഡ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ
21. ജൽന സ്വീറ്റ് ഓറഞ്ച്
22. വൈഗാവ് മഞ്ഞൾ
23. പുരന്ദർ വിരൽ
24. അംബേമോഹർ അരി
25. വാഘ്യ ഗേവാദ
26. നവപൂർ തുർ ദൾ
27. വെങ്ങൂർള കശുവണ്ടി
28. ലസൽഗാവ് ഉള്ളി
29. സാംഗ്ലി ഉള്ളി

മണിപ്പൂരിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. ഷാഫീ ലാൻഫീ
2. ചക്-ഹാവോ
3. വാങ്ഖേ ഫീ
4. കാച്ചായ നാരങ്ങ
5. മൊയ്രംഗ് ഫീ

മേഘാലയയിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. ഖാസി മന്ദാരിൻ
2. മെമോംഗ് നാരംഗ്

മിസോറാമിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. മിസോ ചില്ലി
2. പൗണ്ടും
3. മിസോ പുവാഞ്ചെ
4. റൗല്ഹലോഹപ്പൻ
5. ഹ്മരം
6. എൻഗോട്ടെഖെർഹ്

നാഗാലാൻഡിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. ചേഖാസാംഗ് ഷാൾ
2. നാഗ ട്രീ തക്കാളി
3. നാഗ മിർച്ച

ഒഡീഷയിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. കോട്ട്പാഡ് കൈത്തറി ഫാബ്രിക്
2. ഒറീസ ഇക്കാറ്റ്
3. കൊണാർക്ക് കല്ല് കൊത്തുപണി
4. പിപ്ലി ആപ്ലിക് വർക്ക്
5. ഒഡീഷ റസാഗോല
6. ഒഡീഷ പാട്ടാചിത്ര
7. ബെർഹാംപൂർ പട്ട
8. ഹബാസ്പുരി സാരിയും തുണിത്തരങ്ങളും
9. ബോംകയ് സാരിയും തുണിത്തരങ്ങളും
10. ഖണ്ടുവ സാരിയും തുണിത്തരങ്ങളും
11. ഗോപാൽ തുസ്സാർ തുണിത്തരങ്ങൾ
12. ഗഞ്ചം കെവ്ഡ പുഷ്പം
13. ഗഞ്ചം കെവ്ഡ റൂഹ്
14. ധലപഥർ പർദയും തുണിത്തരങ്ങളും
15.
സാംബൽപുരി ബന്ദ സാരീയും തുണിത്തരങ്ങളും

രാജസ്ഥാനിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. കോറ ഡോറിയ
2. പോക്കരൻ മൺപാത്രങ്ങൾ
3. ജയ്പൂരിന്റെ നീല മൺപാത്രങ്ങൾ
4. രാജസ്ഥാനിലെ കാതുപുട്ട്ലിസ്
5. മോളേല കളിമൺ ജോലി
6.
രാജസ്ഥാൻ ലോഗോയിലെ മോളീല കളിമണ്ണ്
7. കോട്ട ഡോറിയ ലോഗോ
8. ബിക്കാനേരി ഭുജിയ
9. ബാഗ്രു ഹാൻഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ്
10. മക്രാന മാർബിൾ
11. തേവ ആർട്ട് വർക്ക്

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. സേലം ഫാബ്രിക്
2. അരുമ്പാവൂർ മരം കൊത്തുപണികൾ
3. തഞ്ചാവൂർ പിത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു
4. കോവിൽപട്ടി കടലായി മിട്ടായി
5. ദിണ്ടിഗൽ ലോക്കുകൾ
6. പഴനി പഞ്ചാമൃതം
7. കൊടൈക്കനാൽ മലൈ പൂണ്ട്
8. തിരുബുവനം സിൽക്ക് സാരി
9. ഈറോഡ് മഞ്ഞൾ
10. മഹാബലിപുരം ശിലാ ശിൽപം
11. നാഗർകോവിൽ ടെംപിൾ ജ്വല്ലറി
12. സ്വാമിമലൈ വെങ്കല ഐക്കണുകൾ
13. തഞ്ചാവൂർ ആർട്ട് പ്ലേറ്റ്
14. തഞ്ചാവൂർ വീണൈ
15. ചെട്ടിനാട് കൊട്ടൻ
16. പട്ടമടൈ പൈ
17. നാച്ചിയാർകോലി കുത്തുവിളക്ക്
18. മധുര മല്ലി
19. വിരൂപാക്ഷി കുന്നിലെ വാഴ
20. സിരുമല മല വാഴ
21. ഈതമൊഴി ഉയരമുള്ള തെങ്ങ്
22. അരണി സിൽക്ക്
23. കോവൈ കോര കോട്ടൻ സാരികൾ
24. കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക്
25. മധുര സുങ്കുടി
26. കോയമ്പത്തൂർ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ
27. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലെതർ

ത്രിപുരയിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. ത്രിപുര രാജ്ഞി പൈനാപ്പിൾ

തെലങ്കാനയിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. പോച്ചാംപള്ളി ഇക്കാറ്റ്
2. ടെലിയ റുമൽ
3. കരിംനഗറിലെ സിൽവർ ഫിലിഗ്രി
4. നിർമ്മൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കരകൗശലവും
5. നിർമ്മൽ ഫർണിച്ചർ
6. നിർമ്മൽ പെയിന്റിംഗുകൾ
7. വാറങ്കൽ ഡുറീസ്
8. ആദിലാബാദ് ഡോക്ര
9. പോച്ചാംപള്ളി ഇക്കാറ്റ്
10. നാരായണപേട്ട് കൈത്തറി സാരികൾ
11. സിദിപെറ്റ് ഗൊല്ലാഭമ
12. ചെറിയാൽ പെയിന്റിംഗുകൾ
13. ഹൈദരാബാദ് ഹലീം
14. ഗഡ്വാൾ സാരീസ്

ഉത്തർപ്രദേശിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. അലഹബാദ് സുർഖ ഗുവ
2. ലഖ്‌നൗ ചിക്കൻ ക്രാഫ്റ്റ്
3. മലിഹാബാദി ദസഹേരി മാമ്പഴം
4. ബനാറസ് ബ്രോക്കേഡുകളും സാരിയും
5. ഭദോഹിയുടെ കൈ മണ്ടേ പരവതാനി
6. ആഗ്ര ഡ്യൂറി
7. ഫിറോസാബാദ് ഗ്ലാസ്
8. ഫറൂഖാബാദ് പ്രിന്റുകൾ
9. കാലാനമക് അരി
10. കണ്ണുജ് പെർഫ്യൂം
11. കാൺപൂർ സാഡ്‌ലറി
12. മൊറാദാബാദ് മെറ്റൽ ക്രാഫ്റ്റ്
13. സഹരൻപൂർ വുഡ് ക്രാഫ്റ്റ്
14. മീററ്റ് കത്രിക
15. ഖുർജ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം
16. ബനാറസ് ഗുലാബി മീനകരി കരകൗശലവസ്തുക്കൾ
17. ഗോരഖ്പൂർ ടെറാക്കോട്ട
18. ചുനാർ ബാലുവ പട്ടർ
19. വാരണാസി സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺ ജയിൽ വർക്ക്
20. ഗാസിപൂർ മതിൽ തൂക്കിയിടുന്നു
21. വാരണാസി ഗ്ലാസ് മുത്തുകൾ
22. ബനാറസ് മെറ്റൽ റിപോസ് ക്രാഫ്റ്റ്
23. നിസാമാബാദ് ബ്ലാക്ക് പോട്ടറി
24. മിർസാപൂർ ഹാൻഡ്മേഡ് ദാരി

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ GI ടാഗുകൾ

S.No GI ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
1. ഡാർജിലിംഗ് ടീ
2. നാക്ഷി കാന്ത
3. ശാന്തിനികേതൻ ലെതർ സാധനങ്ങൾ
4. മാൾഡ ലക്ഷ്മൺ ഭോഗ് മാമ്പഴം
5. ഖിർസാപതി മാമ്പഴം
6. മാൾഡ ഫാസ്ലി മാമ്പഴം
7. സാന്തിപൂർ സാരി
8. ധനിഖാലി സാരി
9. ജോയ്നഗർ മോവ
10. ബർദ്ധമാൻ സീതഭാഗ്
11. ബർദ്ധമാൻ മിഹിദാന
12. മദുർ കതി
13. കുഷ്മണ്ടിയുടെ മരം മാസ്ക്
14. പുരുലിയ ചൗ മാസ്ക്
15. ബംഗാൾ പാടചിത്ര
16. ബങ്കുര പന്ത്മര ടെറാക്കോട്ട ക്രാഫ്റ്റ്
17. ബംഗ്ലർ രസോഗൊല്ല
18. തുലൈപഞ്ചി അരി
19. ഗോബിൻഡോബോഗ് അരി

 

 

Sharing is caring!

FAQs

ഇന്ത്യയിൽ എത്ര GI ടാഗുകൾ ഉണ്ട്?

ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം GI ടാഗുകളുടെ എണ്ണം 432 ആയി.