Exam Pattern and Syllabus for IBPS RRB PO/Clerk Prelims 2021 | ഐബിപിഎസ് ആർആർബി പിഒ / ക്ലർക്ക് പ്രിലിംസ് 2021 നായുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും_00.1
Malyalam govt jobs   »   Exam Pattern and Syllabus for IBPS...

Exam Pattern and Syllabus for IBPS RRB PO/Clerk Prelims 2021 | ഐബിപിഎസ് ആർആർബി പിഒ / ക്ലർക്ക് പ്രിലിംസ് 2021 നായുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും

Exam Pattern and Syllabus for IBPS RRB PO/Clerk Prelims 2021 | ഐബിപിഎസ് ആർആർബി പിഒ / ക്ലർക്ക് പ്രിലിംസ് 2021 നായുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും_40.1

 

വിവിധ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫീസർമാരുടെ (പിഒ) 3000 തസ്തികകളെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഐബിപിഎസ് പിഒ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2021 പിഡിഎഫ് ഐബിപിഎസ് പുറത്തിറക്കി. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിനുശേഷം ഐ.ബി.പി.എസ് പി.ഒ 2021 റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആരംഭിക്കും.

IBPS PO പരീക്ഷാ രീതി

പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേക സെക്ഷണൽ സമയം ഐ.ബി.പി.എസ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ഐ‌ബി‌പി‌എസ് പി‌ഒ പരീക്ഷ (സി‌ഡബ്ല്യുഇ 10) രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഓൺ‌ലൈൻ എഴുതിയ പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും: ടയർ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഐ‌ബി‌പി‌എസ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ, ടയർ 2 അല്ലെങ്കിൽ ഐ‌ബി‌പി‌എസ് മെയിൻസ് പരീക്ഷ. ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം മുഖാമുഖം അഭിമുഖം നടത്തുന്നു.

ഐ‌ബി‌പി‌എസ് പി‌ഒ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷാ രീതി

ഐ‌ബി‌പി‌എസ് പി‌ഒ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ആകെ 1 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുണ്ട്, അവ ഓൺലൈൻ മോഡിൽ നടത്തും. മൊത്തം 100 ചോദ്യങ്ങളും 100 മാർക്കിന്റെ പരമാവധി സ്കോറുമുള്ള 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐ‌ബി‌പി‌എസ് പി‌ഒ പ്രീ പരീക്ഷയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 0.25 മാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു. ഐ‌ബി‌പി‌എസ് പി‌ഒ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് 3 വിഭാഗങ്ങളിലെ കട്ട് ഓഫ് അപേക്ഷകർ മായ്‌ക്കണം. വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

S.No. Name of Tests(Objective No. of Questions Maximum Marks Duration
1 English Language 30 30 20 minutes
2 Numerical Ability 35 35 20 minutes
3 Reasoning Ability 35 35 20 minutes
Total 100 100  

ഐ.ബി.പി.എസ് തീരുമാനിക്കുന്ന മിനിമം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നേടി ഓരോ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിലും അപേക്ഷകർ യോഗ്യത നേടണം. ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും മതിയായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ഐ‌ബി‌പി‌എസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓൺ‌ലൈൻ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്കായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.

ഐ.ബി.പി.എസ് പി.ഒ സിലബസ് 2021

ഐബിപിഎസ് പരീക്ഷാ സിലബസ് മറ്റേതൊരു ബാങ്ക് പരീക്ഷയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഐ‌ബി‌പി‌എസ് വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ‌ മാത്രം നൽ‌കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പരീക്ഷകളിൽ‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവ വ്യക്തിഗത വിഷയങ്ങളായി വിഭജിക്കാം.

ഐ.ബി.പി.എസ് പി.ഒ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ സിലബസ് 2021

റീസണിങ് എബിലിറ്റി, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Reasoning Quantitative Aptitude English Language
Logical Reasoning Simplification Reading Comprehension
Alphanumeric Series Profit & Loss Cloze Test
Ranking/Direction/Alphabet Test Mixtures &Alligations Para jumbles
Data Sufficiency Simple Interest & Compound Interest & Surds & Indices Multiple Meaning / Error Spotting
Coded Inequalities Work & Time Fill in the blanks
Seating Arrangement Time & Distance Miscellaneous
Puzzle Mensuration – Cylinder, Cone, Sphere Paragraph Completion
Tabulation Data Interpretation  
Syllogism Ratio & Proportion, Percentage  
Blood Relations Number Systems  
Input Output Sequence & Series  
Coding Decoding Permutation, Combination &Probability  

അത്തരം പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.

നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

****വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക****

Use Coupon code- FEST75

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Exam Pattern and Syllabus for IBPS RRB PO/Clerk Prelims 2021 | ഐബിപിഎസ് ആർആർബി പിഒ / ക്ലർക്ക് പ്രിലിംസ് 2021 നായുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും_50.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?