Malyalam govt jobs   »   Malayalam Current Affairs   »   പ്രതിദിന കറന്റ് അഫയേഴ്സ്

പ്രതിദിന കറന്റ് അഫയേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ – 14 ഓഗസ്റ്റ് 2023

മലയാളത്തിലെ പ്രതിദിന കറന്റ് അഫയേഴ്സ് 2023

മലയാളത്തിലെ പ്രതിദിന കറന്റ് അഫയേഴ്സ് 2023: SSC, IBPS, RRB, IB ACIO, BIS, HIGH COURT, KDRB, Kerala PSC പോലുള്ള എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കായുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കറന്റ് അഫേഴ്‌സ് മലയാളത്തിൽ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Fill out the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Daily Current Affairs in Malayalam-14th August

 

അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകൾ(Kerala PSC Daily Current Affairs)

പാകിസ്ഥാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം 2023 (Pakistan Independence Day 2023 )

Pakistan Independence Day 2023: All You Know about Pakistan Independence_50.1

പാക്കിസ്ഥാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് ആചരിക്കുന്നത്, ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. 1947-ലെ ഈ ദിവസം, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു വിഭജനത്തിന് വിധേയമായി. ഇത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എന്ന രണ്ട് സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ക്വയ്ദ്-ഇ-അസം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ നേതൃത്വത്തിൻകീഴിൽ പരമാധികാരത്തിലേക്കുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ യാത്ര ഏഴ് വർഷത്തെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കലാശിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ പിന്നീട് ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്ക് മാറി.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

  • പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം: ഇസ്ലാമാബാദ്.
  • പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ്: ആരിഫ് അൽവി.
  • പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി: ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്.

ദേശീയ വാർത്തകൾ(Kerala PSC Daily Current Affairs)

പ്രധാൻ മന്ത്രി ഭാരതീയ ജനൗഷധി കേന്ദ്രങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളം സ്ഥാപിക്കും (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras To Be Established Across The Country)

Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras to be established across the country_50.1

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജനൗഷധി കേന്ദ്രങ്ങൾ (PMBJK) സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം സുപ്രധാനമായ ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. താങ്ങാനാവുന്ന വിലനിലവാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഈ പുരോഗമന സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പൈലറ്റ് പ്രോജക്ടിന്റെ ലോഞ്ചിംഗ് ഗ്രൗണ്ടായി വർത്തിക്കുന്ന അമ്പത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മന്ത്രാലയം സൂക്ഷ്മമായി ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തിരക്കേറിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും ജനൗഷധി ഉൽപന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അടിത്തറ പാകുകയാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ NAPS-ൽ DBT സമാരംഭിച്ചു (Dharmendra Pradhan launches DBT in NAPS to strengthen apprenticeship ecosystem)

Dharmendra Pradhan launches DBT in NAPS to strengthen apprenticeship ecosystem_50.1

അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യവസായങ്ങളുടെയും യുവാക്കളുടെയും പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പ്രൊമോഷൻ സ്കീമിലെ (NAPS) ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (DBT) കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ, നൈപുണ്യ വികസന & സംരംഭകത്വ മന്ത്രി ശ്രീ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ, സാങ്കേതിക സഹായം, അഭിഭാഷക പിന്തുണ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ദത്തെടുക്കലിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

77-ാമത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം 2023 (77th Indian Independence Day 2023 )

77th Indian Independence Day 2023: Date, Celebrations, Theme and History_50.1

2023 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഇന്ത്യ അവരുടെ 77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ആഘോഷത്തിന്റെ തീം “രാഷ്ട്രം ആദ്യം, എപ്പോഴും ഒന്നാമത്” എന്നതാണ്. ദേശീയ ഐക്യത്തിലും വികസനത്തിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അനുസൃതമാണ് ഈ തീം. 77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, സമത്വം എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാക്കാനുമുള്ള സമയമാണിത്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വൈവിധ്യവും ഏകത്വവും ആഘോഷിക്കേണ്ട സമയം കൂടിയാണിത്.

NCERT ഇന്ത്യയിൽ പാഠപുസ്തക പുനരവലോകനത്തിനായി 19 അംഗ പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നു (NCERT Constitutes 19-Member Panel for Textbook Revision in India )

NCERT Constitutes 19-Member Panel for Textbook Revision in India_50.1

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത ഉപദേശക സമിതിയായ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് (NCERT) പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണത്തിലേക്ക് ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് നടത്തി. സ്കൂൾ സിലബസുകൾ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, അധ്യാപന സാമഗ്രികൾ, പഠന വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുമായി (NCF) വിന്യസിക്കുന്നതിന് കൗൺസിൽ 19 അംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.

പ്രതിരോധ വാർത്തകൾ (Kerala PSC Daily Current Affairs)

ഇന്ത്യ പുതിയ ഹെറോൺ മാർക്ക്-2 ഡ്രോണുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു (India inducts new Heron Mark-2 drones)

India inducts new Heron Mark-2 drones_50.1

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹെറോൺ മാർക്ക് 2 ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവയ്ക്ക് പ്രഹരശേഷിയും ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും അതിർത്തികളിൽ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ കഴിയും. ദീർഘദൂര മിസൈലുകളും മറ്റ് ആയുധ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നാല് പുതിയ ഹെറോൺ മാർക്ക്-2 ഡ്രോണുകൾ വടക്കൻ സെക്ടറിലെ ഫോർവേഡ് എയർ ബേസിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെറോൺ മാർക്ക്-2 ന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ IAF ന്റെ നിരീക്ഷണ ശേഷിക്ക് ഒരു വലിയ ഉത്തേജനമാണ്.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

  • എയർ ചീഫ് മാർഷൽ: വിവേക് ​​റാം ചൗധരി.
  • IAF സ്ഥാപിതമായത്: 8 ഒക്ടോബർ 1932, ഇന്ത്യയിൽ.
  • IAF ആസ്ഥാനം: ന്യൂഡൽഹി.

ബിസിനസ്സ് വാർത്തകൾ(Kerala PSC Daily Current Affairs)

UPI അഡോപ്‌ഷനും സുരക്ഷാ അവബോധവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി NPCI UPI ചലേഗ 3.0 കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിച്ചു. (NPCI Launches UPI Chalega 3.0 Campaign to Drive UPI Adoption and Safety Awareness )

NPCI Launches UPI Chalega 3.0 Campaign to Drive UPI Adoption and Safety Awareness_50.1

നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NCPI) അതിന്റെ UPI സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്‌നിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് “UPI ചലേഗ” അവതരിപ്പിച്ചു. പേയ്‌മെന്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാന പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച്, ഇടപാടുകൾക്കായി യൂണിഫൈഡ് പേയ്‌മെന്റ് ഇന്റർഫേസ് (UPI) ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ എളുപ്പവും സുരക്ഷിതത്വവും വേഗവും ഊന്നിപ്പറയുകയാണ് കാമ്പെയ്‌ൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സൗകര്യവും സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി അവശ്യ യുപിഐ ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഈ സംരംഭം ശ്രമിക്കുന്നു.

പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ (Daily Current Affairs for Kerala state exams)

ലോക അവയവദാന ദിനം 2023 (World Organ Donation Day 2023)

World Organ Donation Day 2023: Date, Theme, Significance and History_50.1

ലോക അവയവദാന ദിനം 2023 ഓഗസ്റ്റ് 13, 2023 ന് ആചരിക്കുന്നു. അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും അവയവദാതാക്കളാകാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ആചരിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള പരിപാടിയാണിത്. അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിനോ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു അവയവമോ കോശമോ നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അവയവദാനം. വൃക്കകൾ, കരൾ, ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, പാൻക്രിയാസ്, കുടൽ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാവുന്ന അവയവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദാനം ചെയ്യാവുന്ന ടിഷ്യൂകളിൽ കോർണിയ, ത്വക്ക്, അസ്ഥി, ഹൃദയ വാൽവുകൾ, ടെൻഡോണുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും (WHO) ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓർഗൻ ഡൊണേഷനും (ISOD) 2005-ലാണ് ലോക അവയവദാന ദിനം ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ചത്.

ഇന്റർനാഷണൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് ഡേ 2023 (International Left-Handers Day 2023 )

International Left-Handers Day 2023: Date, Theme, Significance, and History_50.1

എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഇടംകൈയ്യൻ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ഇടംകൈയ്യൻ വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കഴിവുകൾ, കഴിവുകൾ, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നിവ അംഗീകരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഗോള ആഘോഷമാണ് ഈ ദിനം. കലയും ശാസ്ത്രവും മുതൽ കായികവും ദൈനംദിന ജീവിതവും വരെ വൈവിധ്യത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇടംകൈയ്യൻമാർ നൽകുന്ന വ്യതിരിക്തമായ സംഭാവനകളെ ഈ ദിവസം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ബഹുവിധ വാർത്തകൾ (Daily Current Affairs for Kerala state exams)  

ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം ‘ODOP വാൾ’ ആരംഭിച്ചു (One District One Product ‘ODOP Wall’ Launched)

One District One Product 'ODOP Wall' Launched_50.1

ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വിദ്യയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വാശ്രയത്വം വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സുപ്രധാന മുന്നേറ്റത്തിൽ, ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം (ODOP) പ്രോഗ്രാം ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന – ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യവുമായി (DAY-NRLM) കൈകോർത്തു, ‘ODOP വാൾ’. ഈ സംരംഭം ഇന്ത്യയുടെ കലാവൈവിധ്യം ആഘോഷിക്കുക മാത്രമല്ല, ഗ്രാമീണ കരകൗശല വിദഗ്ധരുടെയും വനിതാ സംരംഭകരുടെയും ശബ്ദം വർധിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് അവരുടെ അസാധാരണമായ കഴിവുകളും കരകൗശല നൈപുണ്യവും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

  • ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി & പഞ്ചായത്തീരാജ്: ശ്രീ ഗിരിരാജ് സിംഗ്

Sharing is caring!

FAQs

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്താ അപ്‌ഡേറ്റുകളും എനിക്ക് എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്താ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വായിക്കാം.