Chemistry Daily Quiz In Malayalam 19 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_00.1
Malyalam govt jobs   »   Chemistry Daily Quiz In Malayalam 19...

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 19 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 19 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_40.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 2nd week

Q1. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലുപ്പം അളക്കുന്നത്?

(a) അമു.

(b) ആംഗ്‌സ്ട്രോം.

(c) സെ.

(d) ഫെർമി.

 

Q2. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ടോ?

(a) റാഡിവേവ്സ്.

(b) ഇൻഫ്രാറെഡ് തരംഗങ്ങൾ.

(c) അൾട്രാവയലറ്റ് തരംഗങ്ങൾ.

(d) ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമാ വികിരണങ്ങൾ.

 

Q3. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ പാചക എണ്ണയെ പച്ചക്കറി നെയ്യാക്കി മാറ്റുന്നു?

(a) ഹൈഡ്രജനേഷൻ.

(b) ഓക്സിഡേഷൻ.

(c) ഘനീഭവിക്കൽ.

(d) ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ.

 

Q4. വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പും തുരുമ്പും നീക്കം ചെയ്യാൻ ഏത് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു?

(a) സിട്രിക് ആസിഡ്.

(b) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നേർപ്പിക്കുക.

(c) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്.

(d) അസറ്റിക് ആസിഡ്.

 

Q5. ആധുനിക ആനുകാലിക പട്ടിക ആരാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്?

(a) ഫാരഡെ.

(b) മെൻഡലീവ്.

(c) ന്യൂട്ടൺ.

(d) ബോൺ.

 

Q6. ഏത് മൂലകത്തിന്റെ രാസ ചിഹ്നമാണ് Rn?

(a) റേഡിയം.

(b) റാഡോൺ.

(c) റീനിയം.

(d) റുഥീനിയം.

 

Q7. ക്രോമൈറ്റ് ഒരു അയിര് / ധാതു?

(a) സിങ്ക്.

(b) യുറേനിയം.

(c) ടൈറ്റാനിയം.

(d) ക്രോമിയം.

 

Q8. ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ?

(a) ടങ്ങ്സ്റ്റൺ.

(b) നിക്രോം.

(c) താമ്രം.

(d) ഉരുക്ക്.

 

Q9. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നിറമുള്ളത്?

(a) ഓക്സിജൻ.

(b) നൈട്രജൻ.

(c) ക്ലോറിൻ.

(d) ഹൈഡ്രജൻ.

 

Q10. ടെഫ്ലോൺ എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമം ഏത് പോളിമറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു?

(a) പോളിസ്റ്റൈറൈൻ.

(b) പോളിപ്രൊഫൈലിൻ.

(c) പോളിടെട്രാഫ്‌ളൂറോഎത്തിലീൻ.

(d) പോളിയെത്തിലീൻ ടെറെഫ്താലേറ്റ്.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിംഗ് നേടുക

 

Solutions

S1. (d)

Sol-

 • The size of the nucleus is measured in Fermi (1 Fermi=10(-15)m.

S2. (d)

 • Radioactive elements emit alpha beta and gamma radiations.
 • Emission of gamma radiation takes place after emission of alpha and beta radiations.

 S3. (a)

 • Vegetable oils are converted into vegetable ghee, when vegetable oil are reacted with hydrogen gas in the presence of catalyst Ni/Of.
 • This process is known as Hydrogenation.

S4. (C)

 • Oxalic acid is used to remove iron rust stains and clothes.

 S5. (b)

 • Periodic table was proposed by Dimitri Mendeleev (Russian Scientist).

S6.(b)

 • Radium=Ra.
 • Radon=Rn.
 • Rhenium=Rh.
 • Ruthenium=Ru.

S7. (d)

 • Chromite is an iron chromium oxide.

S8. (b)

 • The material used in electric heater is Nichrome.
 • Nichrome is a mixture of nickel chromium and iron.

S9. (c)

 • Oxygen, nitrogen , and hydrogen are colourless gases.while, chlorine is a greenish yellow coloured gas.

S10. (C)

 • Teflon represents polytetrafluoro ethylene.
 • It is a polymer of tetrafluoro ethylene. It is used for making nonstick cooking utensils.

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Chemistry Daily Quiz In Malayalam 19 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?