CET (Common Eligibility Test): Check Latest Update | സിഇടി (പൊതു യോഗ്യതാ പരിശോധന): ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കുക_00.1
Malyalam govt jobs   »   CET (Common Eligibility Test): Check Latest...

CET (Common Eligibility Test): Check Latest Update | സിഇടി (പൊതു യോഗ്യതാ പരിശോധന): ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കുക

CET (Common Eligibility Test): Check Latest Update | സിഇടി (പൊതു യോഗ്യതാ പരിശോധന): ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കുക_40.1

 

കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്: 2022 ന്റെ തുടക്കം മുതൽ രാജ്യത്തുടനീളം തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കുള്ള കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (സിഇടി) നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലിനൊപ്പം സിഇടിയുടെ ഈ പ്രത്യേക സംരംഭം ഏറ്റെടുത്തു. കൊറോണ വൈറസ് മൂലം കാലതാമസം നേരിടുന്ന ഈ വർഷം അവസാനം കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലികൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സ്ക്രീനിംഗ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. നിലവിൽ നിയമനം നടത്തുന്ന സർക്കാർ മേഖലയിലെ ജോലികൾക്കായി അപേക്ഷകരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതിനോ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ എൻ‌ആർ‌എ സിഇടി നടത്തും. സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (എസ്എസ്എൽസി), റെയിൽ‌വേ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡുകൾ (ആർ‌ആർ‌ബി), ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (ഐ‌ബി‌പി‌എസ്) എന്നിവയിലൂടെ.

CET (Common Eligibility Test): Check Latest Update | സിഇടി (പൊതു യോഗ്യതാ പരിശോധന): ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കുക_50.1

എന്താണ് പൊതു യോഗ്യതാ പരിശോധന(Common Eligibility Test)?

സിഇടിയുടെ മുഴുവൻ രൂപവും കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ്. സിഇടി നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ഏജൻസി (എൻ‌ആർ‌എ) നടത്തും. സിഇടി ഒരു ഓൺലൈൻ ടയർ -1 പരീക്ഷയായിരിക്കും, സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ ജോലികളിൽ നിയമനത്തിനായി ഒന്നിലധികം പരീക്ഷകളുടെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഗസറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികേതര തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സിഇടി സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഗസറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികേതര തസ്തികകളിലേക്ക് സിഇടി പരീക്ഷ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, റെയിൽ‌വേ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡുകൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് പേഴ്‌സണൽ എന്നിവ നടത്തുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകളെ സിഇടി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും. സിഇടി പരീക്ഷ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ തലങ്ങളിലും ഒന്നിലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും നടത്തും. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെയും ഗ്രാമീണ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും സ്ത്രീകളെയും സഹായിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ഓരോ ജില്ലയിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു സിഇടി പരീക്ഷാകേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫലപ്രഖ്യാപന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ സിഇടി സ്കോറുകൾക്ക് സാധുതയുണ്ട്. സിഇടി സ്കോർ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിയും മുൻഗണനകളും അനുസരിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിലെ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക

Use Coupon code- FEST75

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

CET (Common Eligibility Test): Check Latest Update | സിഇടി (പൊതു യോഗ്യതാ പരിശോധന): ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കുക_60.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?