Tamil govt jobs   »   World Hydrography Day: 21 June |...

World Hydrography Day: 21 June | உலக ஹைட்ரோகிராபி (நீராய்வியல்) தினம்: 21 ஜூன்

World Hydrography Day: 21 June | உலக ஹைட்ரோகிராபி (நீராய்வியல்) தினம்: 21 ஜூன்_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தலைப்புச் செய்தி.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக ஹைட்ரோகிராபி (நீராய்வியல்) தினம் ஜூன் 21 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது ஹைட்ரோகிராஃபி (நீராய்வியல்) பற்றியும், அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் அது வகிக்கும் முக்கிய பங்கு பற்றியும் பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறது. இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கம் சர்வதேச மட்டத்தில் IHO இன் பணிக்கு மக்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதாகும். கடல் சூழலைப் பாதுகாக்கவும், உலகெங்கிலும் பாதுகாப்பான சர்வதேச வழிசெலுத்தலை நாடவும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுமாறு நாடுகளை வலியுறுத்துவதற்கும் இது கொண்டாடப்படுகிறது.

2021 WHD இன் கருப்பொருள் “ஹைட்ரோகிராஃபியில் (நீராய்வியல்) நூறு ஆண்டுகால சர்வதேச ஒத்துழைப்பு” (“One hundred years of international cooperation in hydrography”).

அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான குறிப்புக்கள்:

  • சர்வதேச ஹைட்ரோகிராஃபிக் (நீராய்வியல்) அமைப்பு தலைமையகம்: மான்டே கார்லோ, மொனாக்கோ;
  • சர்வதேச ஹைட்ரோகிராஃபிக் (நீராய்வியல்) அமைப்பு பொதுச்செயலாளர்: டாக்டர் மத்தியாஸ் ஜோனாஸ்;
  • சர்வதேச ஹைட்ரோகிராஃபிக் (நீராய்வியல்) அமைப்பு நிறுவப்பட்டது: 21 ஜூன்

***************************************************************

Coupon code- JUNE77-77% Offer

World Hydrography Day: 21 June | உலக ஹைட்ரோகிராபி (நீராய்வியல்) தினம்: 21 ஜூன்_40.1

Practice Now

Adda247 tamil website

| Adda247 Tamil telegram group |

Adda247TamilYoutube|

Adda247App

Download your free content now!

Congratulations!

World Hydrography Day: 21 June | உலக ஹைட்ரோகிராபி (நீராய்வியல்) தினம்: 21 ஜூன்_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

World Hydrography Day: 21 June | உலக ஹைட்ரோகிராபி (நீராய்வியல்) தினம்: 21 ஜூன்_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.