Tamil govt jobs   »   WAKO India Kickboxing Federation gets Government...

WAKO India Kickboxing Federation gets Government recognition | WAKO இந்தியா கிக் பாக்ஸிங் கூட்டமைப்புக்கு அரசாங்க அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது

WAKO India Kickboxing Federation gets Government recognition | WAKO இந்தியா கிக் பாக்ஸிங் கூட்டமைப்புக்கு அரசாங்க அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தலைப்புச் செய்தி.

இந்தியாவில் கிக் பாக்ஸிங் விளையாட்டை மேம்படுத்துவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் வாகோ இந்தியா கிக் பாக்ஸிங் கூட்டமைப்புக்கு தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்பு (NSF) என அங்கீகாரம் வழங்க இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது. கிக் பாக்ஸிங் விளையாட்டின் அங்கீகாரம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு ஒலிம்பிக் இயக்கத்தில் முழுமையாக சேர்க்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது முக்கியம்.

30 நவம்பர் 2018 முதல் வாகோ IOC யில் தற்காலிகமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட உறுப்பினராக இருந்து வருகிறது. WAKO இன் முழு அங்கீகாரமும் இறுதியாக டோக்கியோவில் ஜூலை 2021 இல் IOC அமர்வால் முடிவு செய்யப்படும்.

அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான குறிப்புக்கள்:

  • இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சர் : கிரேன் ரிஜிஜு.

***************************************************************

Coupon code- FEST75-75%OFFER

WAKO India Kickboxing Federation gets Government recognition | WAKO இந்தியா கிக் பாக்ஸிங் கூட்டமைப்புக்கு அரசாங்க அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது_40.1

Practice Now

| Adda247App |

| Adda247TamilYoutube|

| Adda247 Tamil telegram group |

 

Download your free content now!

Congratulations!

WAKO India Kickboxing Federation gets Government recognition | WAKO இந்தியா கிக் பாக்ஸிங் கூட்டமைப்புக்கு அரசாங்க அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

WAKO India Kickboxing Federation gets Government recognition | WAKO இந்தியா கிக் பாக்ஸிங் கூட்டமைப்புக்கு அரசாங்க அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.