Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   Top 30 Geography MCQs for TNPSC,TN...

Top 30 Geography MCQs for TNPSC,TN TRB,TNUSRB Exams – 03 April 2024

பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் புவியியல் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது, விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அவர்களின் தயாரிப்பில் உதவ, நாங்கள் 30 கேள்விகளை (MCQs)  தொகுத்துள்ளோம். உங்கள் புவியியல் அறிவை மேம்படுத்துவதற்கும், வரவிருக்கும் தேர்வுகளுக்கு உங்களை சிறப்பாக தயார்படுத்துவதற்கும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் சரியான பதில் உள்ளது.

 

Q1. உலகிலேயே மிக அதிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது? 

 

 1. a) நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி 
 2. b) ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி
 3. c) சராவதி நீர்வீழ்ச்சி
 4. d) ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி

 

Q2. பாறைகளின் சிதைவுறுதலும் அழிதலும் __________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 

 1. a) வானிலைச் சிதைவு 
 2. b) அரித்தல்
 3. c) கடத்துதல் 
 4. d) படியவைத்தல்

 

Q3. வளிமண்டலத்தின் எந்த அடுக்கில் ஓசோன் படலம் உள்ளது? 

 

 1. a) கீழடுக்கு
 2. b) இடையடுக்கு
 3. c) மீள் அடுக்கு
 4. d) வெளியடுக்கு

 

Q4. வெப்பச் சூறாவளிகள் ஆஸ்திரேலியாவில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன? 

 

 1. a) வில்லி வில்லி
 2. b) டைபூன்
 3. c) ஹரிக்கேன்
 4. d) மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

 

Q5. தேசிய கடல் சார் நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

 

 1. a) மும்பை
 2. b) சென்னை
 3. c) கோவா
 4. d) புதுடெல்லி

 

Q6. உலகில் எத்தனை உயிரினப் பல்வகை வள மையங்கள் உள்ளன? 

 

 1. a) 4
 2. b) 34
 3. c) 16
 4. d) 20

 

Q7. வளிமண்டலத்தில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்டு, ஊட்டச்சத்துக்களை மறுசுழற்சி செய்வோர் __________.

 

 1. a) உற்பத்தியாளர்கள்
 2. b) சிதைப்போர்கள்
 3. c) நுகர்வோர்கள்
 4. d) இவர்களில் யாரும் இல்லை

 

Q8. ஒவ்வோர் ஆண்டும் உலக மக்கள் தொகை தினம் _______________ ஆம் நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

 

 1. a) ஆகஸ்டு 11 
 2. b) செப்டம்பர் 11
 3. c) ஜுலை 11 
 4. d) ஜனவரி 11

 

Q9. மக்கள்தொகை பற்றி புள்ளியியல் விவரக் கல்வி _______________ ஆகும்.

 

 1. a) மக்கள்தொகையியல்
 2. b) புற வடிவமைப்பியல்
 3. c) சொல்பிறப்பியல்
 4. d) நிலநடுக்கவரைவியல்

 

Q10. கருப்பு மரணம் என்பது எந்த நோயுடன் தொடர்புடையது? 

 

 1. a) டெங்கு
 2. b) கொரோனா
 3. c) புற்றுநோய்
 4. d) பிளேக்

 

Q11 .பின்வருவனவற்றில் எவை இரண்டாம் நிலை மாசுபடுத்திகளாகக் கருதப்படுகின்றன?

 

  (a) ​​பனிப்புகை

  (b) சல்பர்  ஆக்சைடு 

  (c) நைட்ரஜன் ஆக்சைடு

  (d) கார்பன்  ஆக்சைடு

 

Q12 .பின்வருவனவற்றில் வறட்சியால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய முக்கிய பகுதிகள் எவை? 

 

 (a) ​ அகமதாபாத் முதல் கான்பூர் வரை உள்ள வறண்ட மற்றும் அரை- வறண்ட            பகுதிகள் மற்றும்  கான்பூரிலிருந்து ஜலந்தர் வரை உள்ள பகுதிகள்  .

 (b) மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் காற்று மறைவு  பகுதியில் அமைந்துள்ள         வறண்ட பகுதிகள்

 (c) a மற்றும் b

 (d) a அல்லது  b இல்லை

 

Q13 .பின்வரும் எந்த கிழக்குக் கடலோரப் பகுதிகள் சூறாவளிப்  புயல் அலைகளால் பாதிக்கப்படக்கூடியவை?

 

 1. a) ஒடிசாவின் வட பகுதிகள்  மற்றும் மேற்கு வங்க கடற்கரை. 
 2. b) ஓங்கோல் மற்றும் மசூலிப்பட்டினம் இடையேயான  ஆந்திரக் கடற்கரை. 
 3. c) தமிழகக்  கடற்கரை (13 கடலோர மாவட்டங்களில், நாகப்பட்டினம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்கள் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுகின்றன).

 

 (a) ​​a மட்டும்

 (b) b மட்டும் 

 (c) c மட்டும் 

 (d) மேலே உள்ள அனைத்தும்

 

Q14 .இந்தியாவின் மேற்குக் கடற்கரைப் பகுதி புயல் தாக்குதலுக்கு உள்ளாதல் தொடர்பான கூற்றுகளில் எந்த கூற்று  உண்மை? 

 1. i) மகாராஷ்டிரா கடற்கரை, ஹர்னாயின் வட பகுதி  மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்  குஜராத்தை ஒட்டிய  கடற்கரை பகுதி  மற்றும் காம்பே வளைகுடாவைச் சுற்றியுள்ள கடலோரப் பகுதிகள் .
 2. ii) கட்ச் வளைகுடாவைச் சுற்றியுள்ள கடலோரப் பகுதிகள். 

 

 (a) a ​​மட்டும்

 (b) b மட்டும் 

 (c) a மற்றும்  b இரண்டும்

 (d) a அல்லது b இரண்டும் இல்லை.

 

Q15 .எந்த வகையான வறட்சியானது ஓடைகள், ஆறுகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களில் நீர் குறைவதுடன்  தொடர்புடையது? 

 

(a) ​​வானிலை வறட்சி

(b) நீரியல் வறட்சி 

(c) வேளாண் வறட்சி 

(d) தொழில்துறை வறட்சி

 

Q16 .வட அரைக்கோளத்தில் சூறாவளிப் புயல் எந்த திசையில் சுழலும்?

 (a) ​​கடிகார திசையில்

 (b) எதிர் கடிகார திசை

 (c) கடிகார திசையிலும் எதிர் கடிகார திசையிலும்

 (d) இது குறிப்பிட்ட புயலைச்  சார்ந்தது.

 

Q17 .தென் அரைக்கோளத்தில் சூறாவளி புயல் எந்த திசையில் சுழலும்?

 (a) ​​கடிகார திசையில்

 (b) எதிர் கடிகார திசை 

(c) கடிகார திசையிலும் எதிர் கடிகார திசையிலும் 

(d) இது குறிப்பிட்ட புயல் சார்ந்து மாறுபடும். 

 

Q18 .பின்வரும் பழங்காலத் தளங்களில் எது பாறைகளைக் குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட கட்டிடக்கலைக்கு பெயர் பெற்றது? 

 

(a) ​​பெட்ரா, ஜோர்டான் 

(b) மச்சு பிச்சு, பெரு 

(c) அங்கோர் வாட், கம்போடியா

 (d) அஜந்தா குகைகள், இந்தியா

 

Q19 .பின்வருவனவற்றில் எது மனித தொழில்நுட்பம்  மூலம் கண்டடைந்த ஆழமான இடமாகக் கருதப்படுகிறது?

 

 (a) ​​கோலா சூப்பர் ஹோல் 

 (b) Z-44. சாவ்யோ கிணறு

 (c) மரியானா அகழி 

 (d) எவரெஸ்ட் சிகரம்

 

 Q20 .பின்வருவனவற்றில் எது இயற் சிதைவின் ஒரு வடிவம் ஆகும் ?

 

 (a) ​​ பாறை உரிதல்

 (b) ஆக்சிஜனேற்றம்

 (c) கரைதல்

 (d) கார்பனேற்றம்

 

Q21. பின்வரும் எந்த ஏரி ஆசியாவின் மிகப்பெரிய நன்னீர் குதிரை குளம்பு ஏரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது? 

 

(a) ​​உலார் ஏரி, ஜம்மு காஷ்மீர் 

(b) கன்வார் ஏரி, பீகார் 

(c) சிலிகா ஏரி, ஒடிசா

(d) சாம்பார் ஏரி, ராஜஸ்தான்

 

Q22. நிலநடுக்கமும் எரிமலை வெடிப்பும் எதனால் ஏற்படுகின்றது?

 

(a) புவியின் உட்புற விசைகள்

(b) புவியின் வெளிப்புற விசைகள்

(c) புவியின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விசைகள்

(d) சூரிய விசைகள்

 

Q23 .இந்தியாவில் பின்வரும் எந்தப் பகுதி அதன் சுண்ணாம்புப் பிரதேச  நிலப்பரப்புகள் மற்றும் குகைகளுக்கு பெயர் பெற்றது? 

 

(a) ​​குடும்சர் 

(b) போரா குகைகள் 

(c) எல்லோரா குகைகள்

(d) a & b இரண்டும்

 

 Q24 .கீழ்கண்ட  பாறைகளில் எது தாவர மற்றும் விலங்குகளின் எச்சங்களைப் பாதுகாப்பதோடு தொடர்புடையது?

 

 (a) ​​படிவுப் பாறைகள்

 (b) தீப்பாறைகள் 

 (c) உருமாறிய பாறைகள்

 (d) மேற்கண்ட  எதுவும் இல்லை

 

Q25 .__ என்பது  மீசோபாஸுக்கு மேலே அமைந்துள்ளது மற்றும்  இதில் உயரம் அதிகரிக்கும்போது  வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் .

 

(a) ​​மீள் அடுக்கு  

(b) வெளியடுக்கு

(c) வெப்ப அடுக்கு

(d) வளிமண்டல கீழடுக்கு

 

 Q26 .ஓசோன் சிதைவு எந்தப் பகுதியில்  மிக அதிகமாக  உள்ளது ?

 

 (a) ​​வெப்ப மண்டலம்

 (b) பூமத்திய ரேகை

 (c) துருவங்கள்

 (d) பெருங்கடல்கள்

 

Q27 .உலகின் மிகப் பெரிய குதிரை குளம்பு ஏரி எது?

 

 (a) ​​சிக்காட் ஏரி, ஆர்கன்சாஸ், அமெரிக்கா

 (b) கன்வார் ஏரி, பீகார், இந்தியா

 (c) லேக் சுப்பீரியர், மிச்சிகன், அமெரிக்கா 

 (d) பைக்கால் ஏரி, சைபீரியா, ரஷ்யா

 

Q28 .மண் எதனால் ஆனது?

 

 (a) ​​சிதைவடைந்த  பாறைத் துகள்கள் மற்றும் நீர்

 (b) கரிமப் பொருட்கள் மற்றும் காற்று

 (c) சிதைவடைந்த  பாறைத் துகள்கள் மற்றும் சிதைந்த உயிரினங்கள் 

 (d) நீர் மற்றும் காற்று

 

Q29 . எந்த வகையான பாறைகள் அடுக்குகளால்  உருவாகின்றன?

 

 (a) ​​தீப்பாறைகள்

 (b) உருமாறிய பாறைகள்  

 (c) படிவுப்பாறைகள்  

 (d) இவை அனைத்தும்

 

Q30. உலகின் மிக ஆழமான உறிஞ்சு துளைக்காக அறியப்படும் இடம் எது?

 

(a) சீனாவின் சைனோசை ஜியான்காங் 

(b)அமெரிக்காவின் இல்லியான்ஸ்

(c) ஆஸ்திரேலியாவின் நுல்லர்போர் சமவெளி

(d) மெக்சிகோவின் எல் சக்காடன்

SOLUTION

S1.Ans (b) 

Sol.

 

 • உலகிலேயே மிக அதிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி (வெனிசுலா). 
 • இதன் உயரம் 979 மீட்டர்.

 

S2.Ans (a) 

Sol.

 

 • வளிமண்டல நிகழ்வுகளோடு புவியின் மேற்பரப்பு நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்வதால் பாறைகள் சிதைவடைதலுக்கும், அழிதலுக்கும் உட்படுகின்றன. 
 • இச்செயல்பாடுகளையே வானிலைச் சிதைவு என அழைக்கின்றோம்.
 • வானிலைச் சிதைவு மூன்று வகைப்படும்: இயற் சிதைவு வேதியியல் சிதைவு, உயிரினச் சிதைவு. 

 

S3.Ans (c) 

Sol.

 

 • மீள் அடுக்கில் ஓசோன் மூலக்கூறுகள் அதிகம் உள்ளதால், இது ‘ஓசோனோஸ்பியர்’ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

 

S4.Ans (a) 

Sol.

 

 • இவை இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் சூறாவளிகள் என்றும், மேற்கு பசிபிக்பெருங்கடலில் டைஃபூன்கள் என்றும், கிழக்கு பசிபிக் பெருங்கடல் மற்றும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பகுதிகளில் ஹரிக்கேன்கள் என்றும், பிலிப்பைன்ஸ் பகுதிகளில் பேக்யுஸ் என்றும், ஜப்பானில் டைஃபூன் என்றும், ஆஸ்திரேலியாவில் வில்லிவில்லி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 

 

S5.Ans (c) 

Sol. 

 • தேசிய கடல் சார் நிறுவனம் (NIO) 01.01.1996-ல் நிறுவப்பட்டது. 
 • இதன் தலைமையகம் கோவாவில் உள்ள ‘டோனா பெளலா’ ஆகும். 

 

S6.Ans (b) 

Sol. 

 

 • உலகில் 34 இடங்கள் உயிரினப்பன்மை தகுதி வளமையங்களாகக் (Hotspot) கருதப்படுகிறது.
 • இந்தியாவின் இமயமலைகள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள், இந்தோ பர்மா பிரதேசம், சுந்தா நிலப்பகுதி போன்றவை வளமையங்களாகும். 

 

S7.Ans (b) 

Sol. 

 • சிதைப்போர்கள் என்பவை தங்களுக்குத் தேவையான உணவைத் தாமே தயாரிக்க இயலாதவை ஆகும். 
 • அவை இறந்த, அழுகிய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை உணவாக உட்கொண்டு வாழக்கூடியவை ஆகும். 
 • எனவே, அவை சாறுண்ணிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. (உ.ம்.) பூஞ்சைகள், காளான்கள் போன்றவை.

 

S8.Ans (c) 

Sol.

 

 • உலக மக்கள்தொகைதினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜுலை 11ஆம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. 
 • இதன் மூலம் உலக மக்கள்தொகை பிரச்சனைகள் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 
 • ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்ட அமைப்பு இதை 1989 ஆம் ஆண்டு முதல் கொண்டாடி வருகிறது.

 

S9.Ans (a) 

Sol.

 

 • பழங்காலத்தில் கிரேக்க மொழியில் ‘Demos’என்றால் மக்கள் என்றும் ‘graphis’ என்றால் கணக்கிடுதல் என்றும் பொருளாகும். 
 • எனவே மக்கள்தொகையியல் (Demography) என்பது புள்ளியியல் முறையில், மக்கள்தொகையைக் கணக்கிடுவதாகும்.

 

S10.Ans (d) 

Sol.

 

 • 14  ஆம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவில் “பிளேக்” என்றகொள்ளை நோயினால் 30–60 சதவீதம் மக்கள் இறந்தனர் எனக் கணக்கிடப்­பட்டுள்ளது.
 • இதுவே கருப்பு மரணம் என வரலாற்றில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

S11.Ans (a) 

Sol.முதன்மை மாசுபடுத்திகள் : i) சல்பர் டை ஆக்சைடு

 1. ii) நைட்ரஜன் ஆக்சைடு

 iii) கார்பன் டை  ஆக்சைடு

 1. iv) துகள்ம பொருட்கள் 
 2. v) மற்ற  முதன்மை மாசுபடுத்திகள்.

 இரண்டாம் நிலை மாசுபடுத்திகள்: 

 1. i) தரைமட்ட ஓசோன்
 2. ii) பனிப்புகை

 

Q12 .Ans (c) 

Sol.

அதிக வறட்சிக்கு உள்ளாகும் முக்கிய பகுதிகள்:

அகமதாபாத் முதல் கான்பூர் வரை உள்ள 

வறண்ட மற்றும் அரை – வறண்ட பகுதிகள்,

கான்பூர் முதல் ஜலந்தர் வரை உள்ள பகுதிகள்.

 

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் காற்று மறைவு

பகுதிகளில் அமைந்துள்ள வறண்ட பகுதிகள்.

 

S13.Ans.(d)

Sol.

புயல் அலைகளால் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும் 

கிழக்கு கடற்கரைப் பகுதிகள்: 

 1. i) ஒடிசாவின் வட பகுதி மற்றும் மேற்கு வங்காள 

கடற்கரை.

 1. ii) ஓங்கோல் மற்றும் மசூலிப்பட்டினம் இடையே 

அமைந்துள்ள ஆந்திரக் கடற்கரை.

iii) தமிழகக் கடற்கரை (13 கடலோர மாவட்டங்கள்,

நாகப்பட்டினம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களில் 

புயல் அலைகளின் நிகழ்வுகள் மற்றும்

பாதிப்புகள் அதிகம்.

 

S14 Ans.(c)

Sol.

இந்தியாவின் கிழக்குக் கடற்கரையை விட 

மேற்கு கடற்கரைப் பகுதியில் புயல் அலைகளின்

பாதிப்பு குறைவாகும். அப்பகுதிகளாவன :

 1. i) மகாராஷ்டிரா கடற்கரை, வட ஹர்னாயர், தென்

குஜராத்தை ஒட்டிய கடற்கரைப் பகுதி மற்றும் காம்பே 

வளைகுடாவைச் சுற்றியுள்ள கடற்கரைப் பகுதிகள்.

 1. ii) கட்ச் வளைகுடாவை சுற்றியுள்ள கடலோர பகுதி

 

S15. Ans. (b)

Sol.

S16. Ans. (b)

Sol.

S17. Ans. (a)

Sol.

S18. Ans. (d)

Sol.

S19. Ans. (b)

Sol.

S20. Ans. (a)

Sol.

 

S21. Ans(b)

Sol.

 இந்தியாவின் பீகாரில் உள்ள கன்வார் ஏரி  ஆசியாவின் மிகப்பெரிய நன்னீர் குதிரை குளம்பு ஏரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

S22. Ans  (a) 

Sol.

நிலநடுக்கங்கள்  மற்றும் எரிமலைகள் புவி உட்புற விசைகளால்  ஏற்படுகின்றன.

 

S23 ans (d)

Sol.

இந்தியாவில் உள்ள சுண்ணாம்பு பிரதேச

நிலத்தோற்றங்கள் அவற்றின் பிரத்தியேக புவியியல் தோற்றங்களுக்காக பெயர்பெற்றவை .

சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

மேற்கு பீஹார் – குப்ததாம் குகைகள்

உத்தரகாண்ட் – ராபர்ட் குகை மற்றும்

தப்கேஷ்வர் கோவில்

மத்தியப்பிரதேசம் – பச்மாரி மலைகள்

பாண்டவர் குகைகள்

சத்தீஸ்கர்(பஸ்தர்) – குடும்சர் குகைகள்

ஆந்திர பிரதேசம் – போரா குகைகள் (விசாகப்பட்டினம்)

 

S24 . Ans (a) 

Sol.

படிவுப் பாறைகள்  தாவர மற்றும் விலங்குகளின் எச்சங்களைப் பாதுகாப்பதோடு தொடர்புடையது. ஏனெனில் படிமங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தாதுக்களின் அடுக்குகளால் படிவுப் பாறைகள் உருவாகின்றன.

 

S25. Ans (c) வெப்ப அடுக்கு

Sol.

 

S26. Ans(c)

Sol.

 ஓசோன் அடுக்கு என்பது வளிமண்டலத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள இயற்கையான வாயு அடுக்கு ஆகும், இது சூரியனில் இருந்து வரும் தீங்கு விளைவிக்கும் புற ஊதா (UV) கதிர்வீச்சிலிருந்து மனிதர்களையும் மற்ற உயிரினங்களையும் பாதுகாக்கிறது. ஓசோன் படலம் பொதுவாக பூமத்திய ரேகையை விட துருவங்களுக்கு மேல் தடிமனாக இருக்கும்.

 

S27. Ans (a) 

Sol.

அமெரிக்காவின் ஆர்கன்சாஸில் உள்ள சிக்காட் ஏரி உலகின் மிகப்பெரிய குதிரை குளம்பு ஏரி ஆகும்.

 

S28.Ans (c)  

Sol.

உடைந்த பாறைப் பொருட்கள்   சிதைவுக்கு 

உட்பட்டு மண்ணாக மாறுகிறது. மண் என்பது  சிதைவடைந்த

நுண்ணிய பாறைத் துகள்கள் மற்றும் சிதைந்த

உயிரினங்களின் கலவையே ஆகும்.

 

S29. Ans (c)

Sol.

 படிவுப்பாறைகள்: இவை களிப்பாறை, மணற்கல் போன்ற  பொருட்களின் படிவு மற்றும் படியவைக்கப்பட்ட பொருட்கள் திடப்படுத்துதலால்  உருவாகிறது. 

படிவுப் பாறைகள் அடுக்குகளாக படிய  வைக்கப்பட்டு, படுகை  போன்ற   கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன.

இவை பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு படிவுப் பாறைகளாக மாறுகின்றன.

 

S30 . Ans(a) 

Sol.

உலகின் மிக ஆழமான உறிஞ்சு  துளை, சீனாவில் 2172 அடி ஆழத்தில்

காணப்படும் சைனோசை ஜியான்காங்  (Xianozhai tienkang) ஆகும்.

 

 

**************************************************************************

Top 30 Geography MCQs for TNPSC,TN TRB,TNUSRB Exams – 03 April 2024_3.1இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்
Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website=Adda247 Click here