Tamil govt jobs   »   TNUSRB SI   »   TNUSRB SI திட்ட அட்டவணை

TNUSRB SI திட்ட அட்டவணை – 70 நாட்கள் விரிவான திட்ட அட்டவணை

TNUSRB SI திட்ட அட்டவணை: தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர்கள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (TNUSRB) TNUSRB SI ஆட்சேர்ப்பு 2023 தேர்வை நடத்த உள்ளது. ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் TNUSRB SI தேர்வுக்கு தயாராவதற்கு முன், TNUSRB SI பாடத்திட்டம் 2023 பற்றியும் எந்தெந்த படங்களை படிக்கவேண்டும் போன்ற பாடத்திட்டம் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். இந்த கட்டுரையில் 70 நாட்களுக்குள் TNUSRB SI பாடத்திட்டம் முழுவதையும் படிப்பதற்கான ஒரு TNUSRB SI திட்ட அட்டவணையை வழங்குகிறோம்.

TNUSRB SI திட்ட அட்டவணை

ஒரு சரியான திட்ட அட்டவணை உங்களது முழு படத்திட்டத்தையும் சிறிய பகுதிகளாகப் பிரித்து சரியான நேரத்தில் அனைத்து படங்களையும் படிக்க உதவும். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைக் கோடிட்டு காட்டி, நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள உதவும். படிப்பதை தள்ளிப்போடுவதைத் தவிர்த்து சரியான நேரத்தில் படித்து முடிக்க உதவுகிறது. இந்த 70 நாட்களுக்கான TNUSRB SI திட்ட அட்டவணை உங்களது பாடத்திட்டம் முழுவதையும் சரியான நேரத்திற்குள் படித்து முடிக்க உதவும்.

TNUSRB SI திட்ட அட்டவணை

அமைப்பு

தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

பதவியின் பெயர்

சப் இன்ஸ்பெக்டர் (தாலுகா, ஏஆர் & டிஎஸ்பி)

தேர்வு முறை

ஆஃப்லைன்

TNUSRB SI தேர்வு மொழி

தமிழ் & ஆங்கிலம்

அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்

www.tnusrbonline.org

TNUSRB SI விரிவான திட்ட அட்டவணை

தேர்வுக்கு முன் முழு பாடத்திட்டத்தையும் உள்ளடக்கிய முறையான அணுகுமுறை அவசியம். TNUSRB SI தேர்வுக்கான 70 நாட்கள் இலவசப் படிப்பு திட்ட அட்டவணை ஆனது, முழுப் பாடத்திட்டத்தையும் உங்கள் பயிற்சியில் உள்ளடக்குவதற்கு உங்களுக்கு உதவும்.

Date General Tamil General Science HISTORY GEOGRAPHY current events & GK
16 May 2023 தமிழ் எழுத்துகளின் வகையும் தொகையும் Physics – Inventions and Discoveries. Scientists and their contributions Indus Valley Civilization Solar System MAY 2022 1st set
17 May 2023 எழுத்துகளின் பிறப்பு, முதலெழுத்துகள் & வகை Nature of Universe Vedic Period Location & Physical Features MAY 2022 2nd set
18 May 2023 சார்பெழுத்துகள் & வகை, புணர்ச்சி Units & measurements Buddism Weather & Climate MAY 2022 3rd set
19 May 2023 மொழி முதல், இறுதி எழுத்துகள், இன எழுத்துகள் Generic Scientific Laws Jainism Monsoon & Rainfall MAY 2022 4th set
20 May 2023 சுட்டு எழுத்துகள், வினா எழுத்துகள், மயங்கொலிகள் Force & Motion Mahajanapatas Lakes & Rivers MAY 2022 5th set
22 May 2023 Revision Revision Revision Revision MAY 2022 6th set
23 May 2023 பெயர்ச்சொல் & வகைகள் Movement Mauryas Forest & Natural Vegetation JUNE 2022 1st set
24 May 2023 வினைச்சொல் & வகைகள் Light & Laser Guptas Soil, Minerals and Agriculture JUNE 2022 2nd set
25 May 2023 இடைச்சொல், உரிச்சொல் Properties of Matters Sangam Age Transport & Communications JUNE 2022 3rd set
26 May 2023 இலக்கியவகைச் சொற்கள், வேற்றுமை, Electricity South Indian Kingdoms Natural Calamities and Disaster Management JUNE 2022 4th set
27 May 2023 ஆகுபெயர், இரட்டைக்கிளவி, அடுக்குத்தொடர் Sound South Indian Kingdoms Population Census JUNE 2022 5th set
29 May 2023 Revision Revision Revision Revision JUNE 2022 6th set
30 May 2023 ஓரெழுத்து ஒருமொழி, பகுபதம், பகாப்பதம் Heat Delhi Sultanates Geography PYQ Practice JULY 2022 1st set
31 May 2023 மூவகை மொழிகள், வழக்கு Magnetism Vijaynagar LOGICAL & NUMERICAL ANALYSIS JULY 2022 2nd set
1 June 2023 வழு, வழா நிலை, வழுவமைதி Nuclear Physcis Baumani Analogy ( Number, letter, word) JULY 2022 3rd set
2 June 2023 தொகைநிலைத் தொடர், தொகாநிலைத் தொடர் Chemistry- Inventions and Discoveries. Scientists and their contributions Mughals Coding and decoding JULY 2022 4th set
3 June 2023 வினா, விடை வகைகள் Acid, bases, salts and their related substances Marathas Inequalities ,Distance and direction JULY 2022 5th set
5 June 2023 Revision Revision Revision Blood relations ,Venn diagram Order and ranking Revision
6 June 2023 பொருள்கோள் & வகைகள் Metals & Non Metals Advent of European Number series ,Odd one out ,Arithmetical operation AUG 2022 1st set
7 June 2023 அகப்பொருள், புறப்பொருள் Atomic Structure Expansion and consolidation of British rule Seating arrangements ,Clock & calendar AUG 2022 2nd set
8 June 2023 யாப்பின் உறுப்புகள், அலகிடுதல், Oxidation and Condensation Early Uprifing against British rule Dictionary order ,Logical sequence of words AUG 2022 3rd set
9 June 2023 பா (வெண்பா, ஆசிரியப்பா பொது இலக்கணம்). Carbon & its Components Governor Generals of India Puzzles , Statements , Dice AUG 2022 4th set
10 June 2023 உவமை அணி, உருவக அணி, வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி, Elements are their constituents Viceroys of India Missing figures ,Embedded figures AUG 2022 5th set
12 June 2023 Revision Revision Revision Revision AUG 2022 6th set
13 June 2023 வேற்றுமை அணி, பின்வரு நிலையணி & வகைகள் Biology- Inventions and Discoveries. Scientists and their contributions 1857 Revolt Number Systerm SEP 2022 1st set
14 June 2023 பிறிது மொழிதல் அணி, இரட்டுறமொழிதல் அணி, Genetics Administrative, Social and Judicial reforms after 1857 LCM & HCF SEP 2022 2nd set
15 June 2023 தற்குறிப்பேற்ற அணி, தீவக அணி, நிரல்நிறை அணி Circulatory System INM ALGEBRA – 1 SEP 2022 3rd set
16 June 2023 வல்லினம் மிகும் இடம், மிகா இடம், தொடர் இலக்கணம் Reproductive Zone INM Ratio & proportion SEP 2022 4th set
17 June 2023 பிரித்து எழுதுதல், சேர்த்து எழுதுதல், எதிர்ச்சொல்லை எழுதுதல், பொருந்தாச் சொல்லை கண்டறிதல் Endocrine gland system INM Quadratic Eqn SEP 2022 5th set
19 June 2023 பிழை திருத்தம், ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல். Revision Revision Revision Revision
20 June 2023 PYQ Prac

***************************************************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website=Adda247 Click here

***************************************************************************

TNUSRB SI 2023 Sub-Inspector of Police Online Live Classes
TNUSRB SI 2023 Sub-Inspector of Police Online Live Classes

“3200+test Questions”

“Customized Handwritten Notes”

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Tamil Engineering Classes by Adda247 Youtube link

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil