Tamil govt jobs   »   Study Materials   »   TNPSC THIRUKKURAL

TNPSC GROUP 1 AND GROUP 2/2A TAMIL STUDY MATERIAL 2021: Thirukkural Part 12

TNPSC GROUP 1 AND GROUP 2/2A EXAMS PART 12 | தேர்வுகளுக்கான திருக்குறள் பகுதி 12 DETAILED VIEW

நாம் இன்று திருக்குறள் பகுதியில் காணவிருக்கும் அதிகாரம் “நடுவு நிலைமை / Neutrality”.

குறள் 111

தகுதி யெனவொன்று நன்றே பகுதியாற்
பாற்பட் டொழுகப் பெறின்.

பொருள்:

அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.
[sso_enhancement_lead_form_manual title=”வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 2nd Week 2021″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/16131958/Weekly-Current-Affairs-PDF-in-Tamil-August-2nd-week-2021.pdf”]

Couplet 111

If justice, failing not, its quality maintain,
Giving to each his due, -’tis man’s one highest gain.

Explanation

Position of power is good to occupy, when one practices
impartiality, unfailingly, towards all sections.

 

குறள் 112

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து.

பொருள்:

நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.

Couplet 112

The just man’s wealth unwasting shall endure,
And to his race a lasting joy ensure.

Explanation

The wealth of one who has a balanced view, will remain intact
and will last for the next generations.

 

குறள் 113

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல்.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13″ button=”Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/14100649/TAMILNADU-State-GK-PART-13.pdf”]

பொருள்:

தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடுவு நி‌லைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும்.

Couplet 113

Though only good it seem to give, yet gain
By wrong acquired, not e’en one day retain.

Explanation

Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it should bring advantage, is without equity.

 

குறள் 114

தக்கார் தகவிலர் என்ப தவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும்.

பொருள்:

நடுவுநிலைமை உடையவர் நடுவுநிலை‌மை இல்லாதவர் என்பது அவரவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும் காணப்படும்.

Couplet 114

Who just or unjust lived shall soon appear:
By each one’s offspring shall the truth be clear.

Explanation

The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings.

 

குறள் 115

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்

கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

பொருள்:

கேடும் ஆக்கமும் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல; ஆகையால் நெஞ்சில் நடுவுநிலைமை தவறாமல் இருத்தலே சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

Couplet 115

The gain and loss in life are not mere accident;
Just mind inflexible is sages’ ornament.

Explanation

Ups and downs in life are inevitable; noble scholars are embellished
by not letting their hearts vacillate in either case.

 

குறள் 116

கெடுவல்யான் என்ப தறிகதன் நெஞ்சம்
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்.

பொருள்:

தன் நெஞ்சம் நடுவுநிலை நீங்கித் தவறு செய்ய நினைக்குமாயின், நான் கெடப்போகின்றேன் என்று ஒருவன் அறிய வேண்டும்.

Couplet 116

If, right deserting, heart to evil turn,
Let man impending ruin’s sign discern.

Explanation

When the heart falters to think unfairly, be alerted
that you are on course for ruination.

 

குறள் 117

கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.

பொருள்:

நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழகின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையைக் கேடு என கொள்ளாது உலகு.

Couplet 117

The man who justly lives, tenacious of the right,
In low estate is never low to wise man’s sight.

Explanation

The world will not think ill of one who has stumbled into poverty
because of being fair and righteous.

 

குறள் 118

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபாற்

கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

பொருள்:

முன்னே தான் சமமாக இருந்து, பின்பு பொருளைச் சீர்தூக்கும் துலாக்கோல் போல் அமைந்து, ஒரு பக்கமாக சாயாமல் நடுவுநி‌லைமை போற்றுவது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

Couplet 118

To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs,
With calm unbiassed equity of soul, is sages’ praise.

Explanation

Like a weighing scale that is balanced and sways correctly,
the grace of noble scholars lies in dispassionate assessment.

 

குறள் 119

சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்

பொருள்:

உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையை உறுதியாகப் பெற்றால், சொல்லிலும் கோணுதல் இல்லாதிருத்தல் நடுவுநிலைமையாம்.

Couplet 119

Inflexibility in word is righteousness,
If men inflexibility of soul possess.

Explanation

It is righteous to speak words that are not deviant; such words
are a result of unbiased thoughts that are not deviant.

 

குறள் 120

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்.

பொருள்:

பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல் போற்றிச் செய்தால், அதுவே வாணிகம் செய்வோர்க்கு உரி‌ய நல்ல வாணிக முறையாகும்.

Couplet 120

As thriving trader is the trader known,
Who guards another’s interests as his own.

Explanation

Responsible business is when a business-person, caringly,
deploys other people’s money as one’s own.

இது போன்ற தேர்விற்கான பாடக்குறிப்புகளுக்கு ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்க

Download the app now, Click here

Coupon code- DREAM(75% OFFER)

TNPSC TAMIL STUDY MATERIAL 2021: Thirukkural Part 12_40.1
TNPSC Group 4 & 2 GENERAL TAMIL Batch Live Classes By Adda247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group