Tamil govt jobs   »   THIRUKKURAL FOR TNPSC GROUP 1 AND...

THIRUKKURAL FOR TNPSC GROUP 1 AND GROUP 2/2A EXAMS Part 3| TNPSC GROUP1 மற்றும் GROUP 2 / 2A தேர்வுகளுக்கான திருக்குறள் பகுதி 3

THIRUKKURAL FOR TNPSC GROUP 1 AND GROUP 2/2A EXAMS Part 3| TNPSC GROUP1 மற்றும் GROUP 2 / 2A தேர்வுகளுக்கான திருக்குறள் பகுதி 3_2.1

 

வணக்கம் தோழர்களே …

நாம் இன்று திருக்குறள் பகுதியில் காணவிருக்கும் அதிகாரம் நீர்த்தார் பெருமை/The Greatness of Ascetics.

Aram (Righteousness)/அறத்துப்பால் 

3.நீர்த்தார் பெருமை/The Greatness of Ascetics.

குறள் 21

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு.

பொருள் :

ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.

Couplet 21

The settled rule of every code requires, as highest good,
Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood.

Explanation:

All books willingly conclude as the most excellent,
the greatness of those with the right conduct who have given up attachment.

குறள் 22

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.

பொருள் :

பற்றுக்களைத் துறந்தவர்களின் பெருமையை அளந்து கூறுதல், உலகத்தில் இதுவரை பிறந்து இறந்தவர்களை கணக்கிடுவதைப்போன்றது.

Couplet 22

As counting those that from the earth have passed away,
‘Tis vain attempt the might of holy men to say.

Explanation:

Trying to quantify the greatness of those who have overcome desire
is like counting those who have died till now.

குறள் 23

இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற் றுலகு.

பொருள் :

பிறப்பு வீடு என்பன போல் இரண்டிரண்டாக உள்ளவைகளின் கூறுபாடுகளை ஆராய்ந்தறிந்து அறத்தை மேற்கொண்டவரின் பெருமையே உலகத்தில் உயர்ந்தது.

Couplet 23

Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed,
In this world take their stand, in virtue’s robe arrayed.

Explanation:

The greatness of those, who have known both worlds
but have chosen to live a righteous life, makes this world meaningful.

குறள் 24

உரனென்னுந் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து.

பொருள் :

அறிவு என்னும் கருவியினால் ஐம்பொறிகளாகிய யானைகளை அடக்கி காக்க வல்லவன், மேலான வீட்டிற்கு விதை போன்றவன்.

Couplet 24

He, who with firmness, curb the five restrains,
Is seed for soil of yonder happy plains.

Explanation:

Using the ankus called resoluteness, one who controls
the elephant named five senses, is sowing for future glory.

குறள் 25

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி.

பொருள் :

ஐந்து புலன்களாலாகும் ஆசைகளை ஒழித்தவனுடைய வல்லமைக்கு, வானுலகத்தாரின் தலைவனாகிய இந்திரனே போதுமான சான்று ஆவான்.

Couplet 25

Their might who have destroyed ‘the five’, shall soothly tell
Indra, the lord of those in heaven’s wide realms that dwell.

Explanation:

God, the king of heavens, is an example of
what the ability to conquer one’s five senses can result in.

குறள் 26

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்.

பொருள் :

செய்வதற்கு அருமையான செயல்களை செய்ய வல்லவரே பெரியோர். செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டாதவர் சிறியோர்.

Couplet 26

Things hard in the doing will great men do;
Things hard in the doing the mean eschew.

Explanation:

What separates the great from the ordinary
is their ability to do the seemingly impossible.

குறள் 27

சுவையொளி ஊறோசை நாற்றமென் றைந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.

பொருள் :

சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று சொல்லப்படும் ஐந்தின் வகைகளையும் ஆராய்ந்து அறிய வல்லவனுடைய அறிவில் உள்ளது உலகம்.

Couplet 27

Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way
Of all the five,- the world submissive owns his sway

Explanation:

One who has analysed and conquered the urges of
taste, sight, touch, sound and smell, will control this world.

குறள் 28

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்.

பொருள் :

பயன் நிறைந்த மொழிகளில் வல்ல சான்றோரின் பெருமையை, உலகத்தில் அழியாமல் விளங்கும் அவர்களுடைய மறைமொழிகளே காட்டிவிடும்.

Couplet 28

The might of men whose word is never vain,
The ‘secret word’ shall to the earth proclaim.

Explanation:

The words of those glorious people, who control their minds completely,
become the gospel.

குறள் 29

குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயுங் காத்தல் அரிது.

பொருள் :

நல்ல பண்புகளாகிய மலையின்மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர், ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கொள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரைக் காத்தல் அரிதாகும்.

Couplet 29

The wrath ’tis hard e’en for an instant to endure,
Of those who virtue’s hill have scaled, and stand secure.

Explanation:

Those who have scaled the mountain of morality
will not allow their anger to last for a moment.

குறள் 30

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்.

பொருள் :

எல்லா உயிர்களிடத்திலும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால், அறவோரே அந்தணர் எனப்படுவோர் ஆவர்.

Couplet 30

Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live;
And thus to virtue’s sons the name of ‘Anthanar’ men give.

Explanation:

All (and only) those righteous people, who shower love on all living beings,
can be classified as Anthanar*.

வார இறுதி நாட்களில் இதிலிருந்து கேட்கப்படும் வினாக்கள் நாங்கள் தருகிறோம். இது போன்ற தேர்வுகள் குறித்த பாட குறிப்புகளுக்கு ADDA 247 தமிழ் செயலியில் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.

Download the app now, Click here

Use Coupon code: JUNE77(77% OFFER)

THIRUKKURAL FOR TNPSC GROUP 1 AND GROUP 2/2A EXAMS Part 3| TNPSC GROUP1 மற்றும் GROUP 2 / 2A தேர்வுகளுக்கான திருக்குறள் பகுதி 3_3.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App  Adda247TamilYoutube  Adda247 Tamil telegram group