ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை | Reasoning quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning quiz

ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE in Tamil [2 September2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துக்கள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தாஜ்மஹால்: ஆக்ரா:: பழைய கோட்டை:?

(a) டெல்லி

(b) ஹைதராபாத்

(c) ஜெய்ப்பூர்

(d) ஜோத்பூர்

 

Q2. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துக்கள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

MYANMAR : NZBNLZQ : : BRITAIN : ?

(a) CSJTHZM

(b) CSJTZHM

(c) CSJTMZH

(d) CSJMTZH

 

Q3. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துக்கள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

EM : JZ : : KL : ?

(a) VX

(b) VY

(c) UX

(d) TU

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துக்கள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

79 : 63 : : 54 : ?

(a) 42

(b) 46

(c) 64

(d) 20

 

Q5. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட வார்த்தை/எழுத்துக்கள்/எண்/எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) எல்லை பாதுகாப்பு படை

(b) மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை

(c) இந்தோ திபெத்திய எல்லை காவல் படை

(d) இந்திய விமானப்படை

 

Q6. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட வார்த்தை/எழுத்துக்கள்/எண்/எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) JQ

(b) HS

(c) BX

(d) GT

 

Q7. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட  வார்த்தை/எழுத்துக்கள்/எண்/எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) 8179

(b) 7147

(c) 8135

(d) 9113

 

Q8. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட  வார்த்தை/எழுத்துக்கள்/எண்/எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) 4313

(b) 5434

(c) 8723

(d) 3674

 

Q9. ஒரு வார்த்தை  விடுபட்ட ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை முடிக்கும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

இந்தி,?, தெலுங்கு, மராத்தி, தமிழ்

(a) ஆங்கிலம்

(b) பெங்காலி

(c) பிரஞ்சு

(d) ஜெர்மன்

 

Q10. ஒரு வார்த்தை விடுபட்ட ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை முடிக்கும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

AT, CR, FO, JK, ?

(a) PE

(b) QD

(c) NM

(d) OF

 

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 3rd Week 2021

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

 

S1. Ans.(a)

Sol. Monument and the place where it is situated.

 

S2. Ans.(b)

Sol. ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை | Reasoning quiz |_50.1

 

S3. Ans.(a)

Sol. ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை | Reasoning quiz |_60.1

 

S4. Ans.(d)

Sol. ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை | Reasoning quiz |_70.1

 

S5. Ans.(d)

Sol. Except Indian Air Force other three are central Armed police force.

 

S6. Ans.(c)

Sol. Except BX other three are pair of corresponding opposite word.

 

S7. Ans.(d)

Sol. The middle term is sum of first and last term.

ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை | Reasoning quiz |_80.1

 

S8. Ans.(a)

Sol. Sum of digits in 4313 is an odd number and in rest three it is an even number.

 

S9. Ans.(b)

Sol. Series of Indian regional language.

 

S10. Ans.(d)

Sol. ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை | Reasoning quiz |_90.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% OFFER)

ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை | Reasoning quiz |_100.1
TNPSC GROUP 2 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON sep 6 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?