திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 September2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Direction (1): பின்வரும் வரைபடத்தில் முக்கோணம் பணக்காரர்கள்  வட்டம் மகிழ்ச்சியையும் சதுரம் இந்தியர்களையும் குறிக்கிறது.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_50.1

Q1.  எத்தனை பணக்காரர்கள் மற்றும் மகிழ்ச்சியானவர்கள் ஆனால் இந்தியர் அல்ல.

(a) 11

(b) 13

(c) 21

(d) 18

 

Q2.  சதுர காகிதத்தை மடிக்கும் வரிசை மற்றும் மடிந்த காகிதத்தை வெட்டிய விதம் x, y மற்றும் z ஆகிய எண்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது. விரிவடையும் போது இந்த காகிதம் எப்படி இருக்கும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_60.1     திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_70.1 திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_80.1

(a) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_90.1

(b) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_100.1

(c) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_110.1

(d) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_120.1

 

Q3.  ADDA  என்பது  1881 மற்றும்  DIG என்பது  4187 என குறியிடப்பட்டால். PHONE என்பது  எப்படி குறியிடப்படுகிறது?

(a) 161630285

(b) 162816305

(c) 530162816

(d) 51628305

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட படத்தின் சரியான கண்ணாடி படத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_130.1

(a)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_140.1

(b)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_150.1

(c)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_160.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_170.1

 

Q5. ‘dear’ என்பது 1234 என குறியிடப்பட்டால், ‘ head ‘ என்பது 2345 என குறியிடப்பட்டால், ‘ tear ‘ என்பது 1346, ‘ help’ என்பது  4758  என குறியிடப்பட்டால், ‘ their’ என்ற வார்த்தைக்கு என்ன குறியீடு இருக்க முடியும்?

(a) 95413

(b) 95312

(c) 54961

(d) 65391

 

Q6.  சௌமியா வடக்கு நோக்கி நிற்கிறாள். அவள் 10 கிமீ நேராக நடந்து, இடதுபுறம் திரும்பி மற்றொரு 10 கிமீ நடந்து வலதுபுறம் திரும்பி 5 கிமீ நடந்து கடைசியாக இடதுபுறம் திரும்பி 15 கிமீ நடந்து, ஒரு பூங்காவை அடைகிறாள். அவள் இப்போது எந்த திசையை நோக்கி இருக்கிறாள்?

(a) கிழக்கு

(b) மேற்கு

(c) வடக்கு

(d) தெற்கு

 

Q7.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_180.1

(a) 8

(b) 3

(c) 6

(d) 36

 

Q8. ரமேஷ் 4 அக்டோபர் 1999 இல் பிறந்தார். தினேஷ் ரமேஷுக்கு 6 நாட்களுக்கு முன்பு பிறந்தார். அந்த ஆண்டின் சுதந்திர தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வந்தது. தினேஷ் எந்த நாளில் பிறந்தார்?

(a) செவ்வாய்

(b) புதன்

(c) திங்கள்

(d) ஞாயிறு

 

Q9. கொடுக்கப்பட்ட எழுத்துத் தொடரின் இடைவெளிகளில் தொடர்ச்சியாக வைக்கப்படும் எந்த ஒரு தொகுப்பு எழுத்துக்கள் அதை நிறைவு செய்யும்?

__cb__cab__baca__cba__ab

(a) cabcb

(b) abccb

(c) bacbc

(d) bcaba

 

Q10. ராகுலும் ராபினும் சகோதரர்கள். பிரமோத் ராபினின் தந்தை. ஷீலா பிரமோத்தின் சகோதரி. பிரேமா பிரமோத்தின் மருமகள். சுபா ஷீலாவின் பேத்தி. சுபாவுடன் ராகுல் எப்படி தொடர்புடையவர்?

(a) சகோதரன்

(b) உறவினர்

(c) மாமா

(d) உடன் பிறந்தார் மகன்

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol.

 

S2. Ans.(c)

Sol.

 

S3. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_190.1

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_200.1

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_210.1

 

S4. Ans.(b)

Sol.

 

S5. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_220.1

 

S6. Ans.(b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_230.1

She is facing west

 

S7. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_240.1

 

S8. Ans.(b)

Sol.

Dinesh was born on 29th September 1999. Day between 15th August and 29th September

45 day = 6 weeks 3 days

Sunday + 3 = Wednesday

 

S9. Ans.(c)

Sol.

bcb/aca/bcb/aca/bcb/aca/b

 

S10. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_250.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: WIN75(75% Offer + double validity)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_260.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?