திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [13 September2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

 

Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

இராட்சதர்: குள்ளர்:: மேதை:?

(a) மரியாதையுள்ள

(b) சின்னஞ்சிறு

(c) கொடிய

(d) முட்டாள்

 

Q2. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) 55–55

(b) 26–61

(c) 13–31

(d) 46–64

 

Q3.  ஒரு எண் காணாமல் ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை முடிக்கும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

M5D, O7G, Q10J, ?, U19P

(a)   S14M

(b) S15N

(c)   N15S

(d) N16S

 

Q4.  ?  உள்ள  இடத்தில் என்ன வரும்?

(a)   8

(b)  3

(c)   6

(d) 36

 

Q5. ‘©’ என்றால் ‘கழித்தல்’, ‘‘ என்றால் ‘கூட்டல்’ என்றால், 94 27 © 44 © 56 20 இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்

(a) 41

(b) 45

(c) 47

(d) 48

 

Q6. கொடுக்கப்பட்ட சொற்களை அகராதியில் உள்ள வரிசையில் வரிசைப்படுத்தவும்.

(1) Frankenstein               

(2) Frankincense

(3) Frankalmoign        

(4) Frauendienst

(a)   3, 2, 1, 4

(b) 1, 3, 2, 4

(c)   4, 1, 2, 3

(d) 3, 1, 2, 4

 

Q7. கொடுக்கப்பட்ட வரைபடத்தில், செவ்வகம் வீரர்களைக் குறிக்கிறது, சதுரம் கிரிக்கெட் வீரர்களைக் குறிக்கிறது, முக்கோணம் ஆசிரியர்களைக் குறிக்கிறது மற்றும் வட்டம் நடனக் கலைஞர்களைக் குறிக்கிறது, பின்னர் எந்த எண் வீரர்கள், கிரிக்கெட் வீரர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் நடனக் கலைஞர்களைக் குறிக்கிறது?

(a)  2

(b) 5

(c) 6

(d) 3

 

Q8. அக்டோபர் 25, வியாழக்கிழமை என்றால், அக்டோபர் மாதத்தில் எத்தனை திங்கள் இருக்கும்?

(a)   3

(b)  4

(c)  5

(d)6

 

Q9. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்.

(a)  22

(b) 24

(c) 26

(d) 28

 

Q10. ராஜ் ஒரு புள்ளியில் இருந்து நேராக கிழக்கு நோக்கி Y க்கு 80 மீட்டர் தூரம் பயணித்தார். அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 50 மீட்டர் நடந்தார், பின்னர் மீண்டும் வலதுபுறம் திரும்பி 70 மீட்டர் நடந்தார். இறுதியாக, அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 50 மீட்டர் நடந்தார். தொடக்க புள்ளியில் இருந்து அவர் எவ்வளவு தூரத்தில்  உள்ளார்?

(a) 10 மீட்டர்

(b) 20 மீட்டர்

(c) 50 மீட்டர்

(d) 70 மீட்டர்

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(d);

Sol. Antonym of Giant – dwarf

Antonym of Genius – Idiot

 

S2.Ans.(b);

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_50.1

 

S3. Ans.(a);

Sol.S 14 M, Clearly, the first letters of the terms ae alternate.

The last letter of each term is three steps ahead of the last letter of the preceding term.

Thus, the next term would be S 14 M. Hence, the answer is (a).

 

 

S4. Ans.(c);

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_60.1

 

S5. Ans.(a);

Sol. Using proper symbols, we get the new sequence as

திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_70.1

 

S6. Ans.(d);

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_80.1

 

S7. Ans.(b);

Sol. Number 5 represents all.

 

S8. Ans.(c);

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_90.1

 

S9. Ans.(d);

Sol. The figure may be labeled as shown.

திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_100.1

The simplest triangles are AGH, GFO, LFO, DJK, EKP, PEL and IMN i.e. 7 in number.

The triangles having two components each are GFL, KEL, AMO, NDP, BHN, CMJ, NEJ and HFM i.e. 8 in number.

The triangles having three components each are IOE, IFP, BIF and CEI i.e. 4 in number.

The triangles having four components each are ANE and DMF i.e. 2 in number.

The triangles having five components each are FCK, BGE and ADL i.e. 3 in number.

The triangles having six components each are BPF, COE, DHF and AJE i.e. 4 in number.

Total number of triangles in the figure = 7 + 8 + 4 + 2 + 3 + 4 = 28.

 

S10. Ans.(a);

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_110.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_120.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?