கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [25 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

Directions (1-5): ஐந்து நாட்களில் ஐந்து வாகனங்கள் (கிமீ) பயணிக்கும் தூரம்.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_50.1

Q1. வாகனங்கள் A மற்றும் B, செவ்வாய்க்கிழமை அன்று பயணம் செய்ய, ஒரே நேரம் எடுத்துக் கொண்டால், செவ்வாய்க்கிழமை அன்று A மற்றும் B வாகனங்களின் வேகத்தின் விகிதம் என்ன?

(a) 6 : 1

(b) 8 : 7

(c) 4 : 3

(d) 5 : 2

 

Q2. வியாழக்கிழமை அன்று B, திங்கட்கிழமை அன்று D மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று E பயணம் செய்த சராசரி தூரம் என்ன?

(a) 650

(b) 550

(c) 750

(d) 700

 

Q3. C அனைத்து நாட்களிலும் பயணித்த மொத்த தூரத்திற்கும், புதன்கிழமை அனைத்து வாகனங்களும் பயணித்த தூரத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

(a) 20 km

(b) 35 km

(c) 25 km

(d) 5 km

 

Q4. திங்கள் முதல் புதன் வரை D பயணித்த தூரம் மற்றும் புதன் முதல் வெள்ளி வரை E பயணித்த தூரத்தின் விகிதம் என்ன?

(a) 401 : 373

(b) 4 : 5

(c) 200 : 221

(d) 200: 373

 

Q5. வெள்ளிக்கிழமை D மற்றும் E பயணித்த தூரம், செவ்வாய்க்கிழமை A, B மற்றும் C பயணித்த தூரத்தை விட எவ்வளவு சதவீதம் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ உள்ளது?

(a) 20%

(b) 25%

(c) 40%

(d) 50%

 

Directions (6-10): பின்வரும் அட்டவணையைப் படித்து அதற்கேற்ப கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்.

வெவ்வேறு ஆண்டுகளில், வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட கைபேசிகளின்  எண்ணிக்கையை அட்டவணை காட்டுகிறது (ஆயிரத்தில்).

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_60.1

Q6. எந்த கைபேசி நிறுவனம், 2006 முதல் 2012 வரை, உற்பத்தியில் அதிக வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கண்டது?

(a) நோக்கியா

(b) MI

(c) லெனோவா

(d) மோட்டோ

 

Q7. எல்லா வருடங்களிலும், நோக்கியாவால் தயாரிக்கப்பட்ட மொத்த தொலைபேசிகள், MI தயாரித்த மொத்த தொலைபேசிகளில் எத்தனை சதவீதம் ஆகும்? (தோராயமாக)

(a) 102%

(b) 95%

(c) 105%

(d) 98%

 

Q8. எல்லா வருடங்களிலும், நோக்கியா நிறுவனத்தின் மொத்த உற்பத்தி மற்றும் MI நிறுவனத்தின் மொத்த உற்பத்திக்கு இடையிலான விகிதம் என்ன?

(a) 630 : 913

(b) 620 : 913

(c) 913 : 630

(d) 620 : 917

 

Q9. 2008 ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த கைபேசிகள் மற்றும் 2011 இல் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த கைபேசிகளின் விகிதம் என்ன?

(a) 190:243

(b) 243:190

(c) 177:220

(d) 199:240

 

Q10. எந்த கைபேசி நிறுவனம், 2006 முதல் 2010 வரை உற்பத்தியில் குறைந்தபட்ச வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கண்டது?

(a) மோட்டோ

(b) MI

(c) சாம்சங்

(d) நோக்கியா

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_70.1

 

S2. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_80.1

 

S3. Ans.(c)

Sol.

Distance travel by C all over days

= 740 + 250 + 1150 + 700 + 660 = 3500 km

Distance travel by all vehicle on Wednesday

= 700 + 850 + 1150 + 250 + 525 = 3475 km

Difference = 25 km

 

S4. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_90.1

 

S5. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_100.1

 

S6. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_110.1

 

S7. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_120.1

 

S8. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_130.1

 

S9. Ans.(a)

Sol.

Total phones produced in 2008=380 thousand

Total phones produced in 2011=486 thousand

Required ratio=190:243

 

S10. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_140.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_150.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

JOIN NOW: IBPS RRB PO & Clerk Mains | Tamil Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?