கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [17 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

Directions (1-5): பின்வரும் பை விளக்கப்படம் 2017 ஆம் ஆண்டில் ஆறு வெவ்வேறு நிறுவனங்களால் (கோண வடிவத்தில்) விற்கப்படும் அழகுப் பொருட்களின் விநியோகத்தைக் காட்டுகிறது. வரைபடத்தை கவனமாகப் படித்து, தொடர்புடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_50.1

Q1.  நிவியா மற்றும் லோரியால் ஒன்றாக விற்கப்படும் மொத்த அழகுப் பொருட்களின் எண்ணிக்கை லாக்மி  மற்றும் ஒரிஃப்லேம் இணைந்து விற்கும் தயாரிப்புகளை விட ஏறக்குறைய எத்தனை சதவீதம் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ உள்ளது?

(a) 32% குறைவு

(b) 32% அதிகம்

(c) 25% அதிகம்

(d) 18% குறைவு

 

Q2.  நிவியா விற்கப்பட்ட மொத்தப் பொருட்களில் 33 1/3 % ஃபேஸ் வாஷாக இருந்தால், அதே நிறுவனத்தால் விற்கப்படும் மொத்த பொருட்களில் 16 2/3 % ஃபேஸ் க்ரீம் மற்றும் மற்றவை மற்ற அழகு கிரீம்கள், பின்னர் நிவியாவால் விற்கப்பட்ட மற்ற அழகு கிரீம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

(a) 20,600

(b) 26,100

(c) 21,600

(d) 24,400

 

Q3.  லாக்மி, விஎல்சிசி மற்றும் ஹிமாலயா விற்கும் அழகு சாதனப் பொருட்களின் சராசரி எண்ணிக்கை என்ன?

(a) 34,200

(b) 32,400

(c) 32,600

(d) 28,600

 

Q4. லோரியல் மற்றும் ஹிமாலயா  இணைந்து விஎல்சிசி மற்றும் ஒரிஃப்ளேம் இணைந்து விற்பனை செய்யும் அழகு பொருட்களின் விகிதம் என்ன?

(a) 5 : 7

(b) 7 : 5

(c) 3 : 5

(d) 5 : 3

 

Q5. லாக்மி  அதன் மொத்த தயாரிப்பை ரூ .17.28 லட்சத்தில் விற்று 25% நிகர லாபம் ஈட்டினால், ஒவ்வொரு  லாக்மி  தயாரிப்பின் விலை விலையையும் கண்டறியவும். (ஒவ்வொரு லக்மே தயாரிப்புகளின் விலை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது).

(a) ரூ. 36

(b) ரூ. 32

(c) ரூ. 24

(d) ரூ. 20

 

Directions (6-10): பின்வரும் வரி வரைபடத்தைப் படித்து அதன் அடிப்படையில் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_60.1

Q6.  எச்எம்டி நிறுவனம் 2004 மற்றும் 2005 இல் விற்ற கடிகாரங்களின் எண்ணிக்கைக்கு என்ன வித்தியாசம்?

(a) 50,000

(b) 42,000

(c) 33,000

(d) 28,000

 

Q7. கொடுக்கப்பட்ட எல்லா வருடங்களிலும் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் விற்பனை செய்த மொத்த கடிகாரங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்?

(a) 19,000

(b) 22,000

(c) 26,000

(d) 28,000

 

Q8. கொடுக்கப்பட்ட காலத்தில் டைட்டன் நிறுவனம் விற்கும் கடிகாரங்களின் சராசரி எண்ணிக்கை என்ன?

(a)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_70.1

(b)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_80.1

(c)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_90.1

(d)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_100.1

 

Q9. பின்வரும் எந்த ஆண்டில், டைட்டன் நிறுவனம் மற்றும் எச்எம்டி விற்கும் கடிகாரங்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக  உள்ளது?

(a) 2002

(b) 2003

(c) 2004

(d) 2005

 

Q10. 2004 ஆம் ஆண்டில் HMT நிறுவனம் விற்ற கடிகாரங்களின் எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய அதே ஆண்டில் டைட்டன் நிறுவனத்தால் விற்கப்பட்ட கடிகாரங்களின் எண்ணிக்கையில் எத்தனை சதவீதம்?

(a) 175%

(b) 110%

(c) 132%

(d) 72%

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_110.1

 

S2. Ans.(c)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_120.1

 

S3. Ans.(a)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_130.1

 

S4. Ans.(d)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_140.1

 

S5. Ans.(c)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_150.1

 

S6. Ans.(d)

Sol. Required Difference =128-100=28 thousand = 28000

 

S7. Ans. (c)

Sol.  Total number of watches sold by Titan in the given year =119+99+141+78+120+159

= 716 thousand

Total number of watches sold by HMT in the given year =139+120+100+128+107+148

= 742 thousand

Difference =742-716    = 26 thousand = 26,000

 

S8. Ans. (a)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_160.1

 

S9. Ans. (d)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_170.1

 

S10. Ans. (d)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_180.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz |_190.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?