கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [13 September2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1.  ஒரு பணக் கடன் வழங்குபவர் ஆண்டுக்கு தனி வட்டிக்கு 10% வீதம் கடன் வழங்குவதாகக் கூறுகிறார். இருப்பினும், அவர் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தொகையை கடன் கொடுக்கும்போது முன்கூட்டியே வட்டியை எடுத்துக்கொள்கிறார். அவர் உண்மையில் எந்த வட்டி விகிதத்தில் பணம் கொடுக்கிறார்?

(a)கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_50.1

(b)கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_60.1

(c)கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_70.1

(d)கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_80.1

 

Q2. ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தனி வட்டியில் 7 ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாகிறது. அதே வட்டி விகிதத்தின் கீழ் அதே தொகை எத்தனை ஆண்டுகளில் 4 மடங்கு ஆகிவிடும்.

(a) 14

(b) 28

(c) 21

(d) 10

 

Q3. ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையில் 12½ வருடத்திற்கான தனி வட்டி தொகையில் ¾ ஆகும். பின்னர் வட்டி விகிதம்:

(a) வருடத்திற்கு 5%

(b) வருடத்திற்கு 6%

(c) வருடத்திற்கு 7%

(d) வருடத்திற்கு 8%

 

Q4. ஒரு மனிதன் ஆண்டுக்கு 12% என்ற விகிதத்தில் சில தொகையை தனி  வட்டியில் கடன் வாங்குகிறான். 6 ஆண்டுகள் 8 மாதங்களுக்குப் பிறகு, அவர் வட்டிக்கு ரூ .720 செலுத்தினார். அவர் கடன் வாங்கிய தொகையைக் கண்டறியவும்.

(a) ரூ. 900

(b) ரூ. 960

(c) ரூ. 920

(d) ரூ. 1620

 

Q5. ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கான தள்ளுபடி, 2  1/4 வருடங்களின் இறுதியில் ஆண்டுக்கு, 2  2/3 % கொடுத்தால்  ரூ .78  கிடைக்கும். தொகையைக் கண்டறியவும்.

(a) ரூ. 1,278

(b) ரூ. 1,300

(c) ரூ. 1,378

(d) ரூ. 1,400

 

Q6. 1 மாதத்திற்கான ரூ .1 மீதான தனி வட்டி 1 பைசா என்றால், ஆண்டுக்கு விகித சதவீதத்தை கண்டறியவும்:

(a) 10%

(b) 8%

(c) 12%

(d) 6%

 

Q7. பணம் கொடுப்பவர் ஒரு நபருக்கு 3 வருடங்களுக்கு ரூ .400 கடன் கொடுக்கிறார். மேலும் மற்றவர்களுக்கு தனி வட்டி விகிதத்தில் 4 ஆண்டுகளுக்கு ரூ .500 கடனாக வழங்குகிறது.  மொத்தமாக அவர் ரூ .160 வட்டியாகப் பெற்றால், ஆண்டுக்கு வட்டி விகிதம் என்ன?

(a) 5%

(b) 7%

(c) 9%

(d) 10%

 

Q8. 8 ஆண்டுகளுக்கு வருடத்திற்கு 5% என்ற விகிதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கான எளிய வட்டி ரூ .840. 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதே தொகையில் அதே அளவு வட்டி எனில் பெறப்படும் வட்டி விகிதம்?

(a) 7%

(b) 8%

(c) 9%

(d) 10%

 

Q9. 8 வருடங்களில் ஒரு தொகை தன்னை இரட்டிப்பாக்கினால், சதவீத வட்டி விகிதம்?

(a) 8½%

(b) 10%

(c) 10½%

(d) 12½%

 

Q10. அலிப்தா தனது தந்தையிடமிருந்து சிறிது பணம் பெற்றார். பணத்தின் விகிதம் மற்றும் அதிலிருந்து பெறப்படும் வட்டி 10: 3 ஆக ஆண்டுக்கு 6% எளிய வட்டி இருந்தல் எத்தனை ஆண்டுக ஆண்டுகள்?

(a) 7 ஆண்டுகள்

(b) 3 ஆண்டுகள்

(c) 5 ஆண்டுகள்

(d) 4 ஆண்டுகள்

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1. Ans.(d)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_90.1

 

S2. Ans.(c)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_100.1

 

S3. Ans.(b)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_110.1

 

S4. Ans.(a)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_120.1

 

S5. Ans.(b)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_130.1

 

S6. Ans.(c)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_140.1

 

S7. Ans.(a)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_150.1

 

S8. Ans.(b)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_160.1

 

S9. Ans.(d)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_170.1

 

S10. Ans.(c)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_180.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ |_190.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?