Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz in Tamil

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz In Tamil

PHYSISCS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSISCS QUIZZES (இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17

×
×

Download your free content now!

Download success!

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz In Tamil_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Q1. ரயிலின் இயக்கம் ____ இன் ஒரு உதாரணமாகும்.

(a) சுற்றியக்கம்

(b) தற்சுழற்சி இயக்கம்.

(c) எறிபொருள் இயக்கம்.

(d) பெயர்ச்சி இயக்கம்

 

Q2. ஒரு சுழலும் பொருளின் மீதான பெரிய விசை, ஒரு பெரிய ____ ஐ உருவாக்கும்.

(a) நிறை.

(b) திருக்கம்.

(c) சுழற்சி அச்சு

(d) நிறையின் மையம்.

 

Q3. ஒரு பொருளின் நிறை ____.

(a) இடத்திலிருந்து இடத்திற்கு மாறுகிறது.

(b) எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது.

(c) அதன் எடைக்கு சமமாக இருக்கிறது.

(d) மலைகளில் அதிகமாக உள்ளது.

 

Q4. மது, தண்ணீரை விட எளிதில் ஆவியாகக்கூடியது, ஏனென்றால் _____, தண்ணீரை விட குறைவாக உள்ளது.

(a) இதன் கொதிநிலை.

(b) இதன் அடர்த்தி

(c) இது பாகுத்தன்மை.

(d) இதன் பரப்பிழுவிசை.

 

Q5. பாலில் இருந்து கிரீம் அகற்றப்பட்டால், அதன் அடர்த்தி-

(a) அதிகரிக்கிறது.

(b) குறைகிறது.

(c) அப்படியே உள்ளது.

(d) அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறையலாம்.

 

Q6. மண்ணிலிருந்து வரும் நீர், வேர்களில் நுழைய பின்வரும் எது காரணம் ஆகும்?

(a) வளிமண்டல அழுத்தம்.

(b) நுண்புழை அழுத்தம்

(c) வேர் அழுத்தம்.

(d) ஆஸ்மாடிக் அழுத்தம்.

 

Q7. ஒரு படகு, அதன் எதற்கு சமமான நீரை இடப்பெயர்ச்சி செய்யும்போது, அது மூழ்காது?

(a) கொள்ளளவு.

(b) எடை.

(c) பரப்பளவு

(d) அடர்த்தி

 

Q8. பார்செக் என்பது எதன் அளவீட்டு அலகாகும்?

(a) நட்சத்திரத்தின் அடர்த்தி

(b) வானியல் தூரம்.

(c) பரலோக உடல்களின் பிரகாசம்.

(d) மாபெரும் நட்சத்திரங்களின் சுற்றுப்பாதை வேகம்.

 

Q9. ஒரு செகண்ட் ஊசல் என்பது, எவ்வளவு கால அளவை கொண்ட ஒரு ஊசலாகும்?

(a) 1 நொடி.

(b) 4 நொடி.

(c) 3 நொடி.

(d) 2 நொடி

 

Q10. சுருதி என்ற உணர்வு, பின்வரும் எதை பொறுத்தது?

(a) அதிர்வெண்

(b) தீவிரம்.

(c) திசைவேகம்

(d) அலையுயரம்

 

Practice These DAILY  BIOLOGY QUIZ IN TAMIL (தினசரி இந்திய வரலாறு  வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

PHYSISCS QUIZ IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)

Sol-

 • In Translatory motion, all points of a body moves with the uniform velocity, in same line and the direction.

S2.(b)

 • The turning effect of a force on an object is known as Torque.
 • Larger force will result into the larger Torque.

S3. (b)

 • The mass of an object is the constant it does not change Unless it gains or loses matter.

S4. (a)

 • Lower the boiling point higher is the volatility.
 • Alcohol has boiling point 78 degree Celsius, whereas boiling point of water is 100 degree Celsius.

S5. (a)

 • The density of the Cream is lesser than the density of the milk.
 • So , when Cream is removed from the milk, it’s density will increase.

S6.(b)

 • Due to the capillary action, water from the soil enters into the root hairs.

S7. (a)

 • An object will not submerge in the water.
 • It will displace an amount of the water equal to it’s volume.

S8. (b)

 • parsec is a unit of length which is used in astronomy to measure the distance between astronomical objects.

S9. (d)

 • A seconds pendulam is a pendulam whose time period is 2 sec.
 • One second dor swing in one direction and one second for the return Swing.

S10. (a)

 • Pitch of the sound depends upon frequency of the sound.
 • The higher the frequency, the highest the pitch will be.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- WIN75(75% OFFER+double validity)

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz In Tamil_60.1
ADDA247 TAMIL TNPSC GROUP 2 2A PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY BATCH STARTS ON OCT 8 2021

JOIN NOW: TNPSC GROUP- 1,2/2A | SCIENCE BATCH | TAMIL Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz In Tamil_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz In Tamil_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.