Tamil govt jobs   »   Philippines included in FATF grey list...

Philippines included in FATF grey list | பிலிப்பைன்ஸ் FATF grey பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

Philippines included in FATF grey list | பிலிப்பைன்ஸ் FATF grey பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தலைப்புச் செய்தி.

நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) grey பட்டியலில் பிலிப்பைன்ஸ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. FATF அதன் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்படும் அதிகார வரம்புகளின் grey பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. பிலிப்பைன்ஸ் தவிர, ஹைட்டி, மால்டா மற்றும் தெற்கு சூடான் ஆகியவையும் grey பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இப்போது, ​​இந்த அதிகார வரம்புகள் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை முன்னேற்ற அறிக்கைகளை FATF க்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 2005 இல் FATF இன் தடுப்புப்பட்டியலில் இருந்து பிலிப்பைன்ஸ் அகற்றப்பட்டது. இது முன்னர் 2000 ஆம் ஆண்டில் FATF இன் தடுப்புப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது.

அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான குறிப்புக்கள்:

  • பிலிப்பைன்ஸ் ஜனாதிபதி: ரோட்ரிகோ டூர்ட்டே.
  • பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகரம்: மணிலா.
  • பிலிப்பைன்ஸ் நாணயம்: பிலிப்பைன்ஸ் பெசோ.

***************************************************************

Coupon code- ME77(77% OFFER) +DOUBLE VALIDITY

Philippines included in FATF grey list | பிலிப்பைன்ஸ் FATF grey பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது_40.1

Practice Now

| Adda247App |

| Adda247TamilYoutube|

| Adda247 Tamil telegram group |

Download your free content now!

Congratulations!

Philippines included in FATF grey list | பிலிப்பைன்ஸ் FATF grey பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Philippines included in FATF grey list | பிலிப்பைன்ஸ் FATF grey பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.