Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   One Liner Important Questions on TNUSRB

One Liner Important Questions on TNUSRB

போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட எங்கள் அற்புதமான புதிய முயற்சிக்கு வரவேற்கிறோம்! உங்கள் தேர்வுத் தயாரிப்பை அதிகரிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட சக்திவாய்ந்த ஒன்-லைனர்களின் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். சுருக்கமான மற்றும் பயனுள்ள உள்ளடக்கத்துடன், இந்த ஒன்-லைனர்கள் உங்கள் கற்றல் அனுபவத்தை மிகவும் திறமையாகவும், பயனுள்ளதாகவும் மாற்றும் வகையில், முக்கியக் கருத்துகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை வலுப்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் கல்விப் பயணத்தில் வெற்றிபெறவும், புதிய உயரங்களை அடையவும் சரியான அறிவை உங்களுக்கு வழங்குவதே எங்கள் நோக்கம்.

TNPSC, TNUSRB, TN TRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்குப் பயனுள்ள புத்தம் புதிய வாராந்திர ஒன் லைனர்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். ஒன் லைனர்ஸில் தேர்வில் கேட்கப்படக்கூடிய மற்றும் நீங்கள் விவாதிக்காத தலைப்புகளை உங்களுக்கு வழங்குவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இந்த போட்டி உலகில் ஒவ்வொரு கேள்வியும் ஒவ்வொரு குறியும் நம்மை வேலையை நோக்கி அழைத்துச் செல்கிறது.

TNUSRB SI Test Series 2023

TNPSC Group 4 Test Series 2023

TNUSRB POLICE CONSTABLE 2023

 • இயற்கைச் சூழ்நிலை வாழிடமாகக் கொண்டு வாழும் விலங்குகள்? வன உயிரினங்கள்.
 • காடுகளை வாழிடமாகக் கொண்டு வாழும் விலங்குகள்? வன உயிரினங்கள்.
 • அதிக வன உயிரினங்களை கொண்ட நாடு? இந்தியா
 • வனவிலங்கு அழிக்கப்படக் காரணம்? 1. வேட்டையாடுதல் 2.காடழிப்பு 3.மனித குறுக்கீடு.
 • முக்கிய அச்சுருத்தலை எதிர்கொள்ளும் விலங்கு? நீலகிரி வரையாடு.
 • ஆந்திரா, பஞ்சாப், ஹரியானா மாநில விலங்கு எது? கலைமான்
 • இந்திய வனவிலங்கு வாரியம்” நிறுவப்பட்ட ஆண்டு? 1952
 • “வன விலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம்” இயற்றப்பட்ட ஆண்டு? 1972
 • இந்தியாவில் எத்தனை “தேசிய பூங்காக்கள்”? 102.
 • இந்தியாவில் எத்தனை “வனவிலங்கு சரணாலயம்” உள்ளது? 515
 • நிலம் + சுற்றுச் சூழலைப் பாதுகாக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று? உயிரிக்கோள பெட்டகம்
 • இந்தியாவில் எத்தனை உயிர்க்கோள் காப்பகங்கள் உள்ளது? 18.
 • யுனெஸ்கோ கீழ் செயல்படும் இந்திய உயிர்க்கோள காப்பகங்கள்? 11
 • புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம்? 1973
 • எது கனிமங்களின் கூட்டுப் பொருட்கள்? மண்
 • எதிலிருந்து மண் உருவாகிறது? பாறை.
 • இந்திய வேளாண் ஆராயச்சிக் கழகம் தொடக்கம்? 1953.
 • மண்வகைகளைப் பிரித்த அமைப்பு?  இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம்.
 • இந்தியாவில் வண்டல் மண் சதவீதம்? 22.16%.
 • இந்தியாவில் கரிசல் மண் சதவீதம்? 29.69%.
 • வெளிர் நிறமுடைய மணற்பாங்கான வண்டல் மண்? காதர்.
 • புதிய வண்டல் மண்? காதர்
 • பழைய வண்டல் மண்? பாங்கர்.
 • சுண்ணாம்பு + களிமண் அடர் நிறம் உடைய வண்டல்மண்? பாங்கர்.
 • ஆறுகளின் படிய வைத்தல் செயலால் உருவாகும் மண்? வண்டல்மண்.
 • நைட்ரஜன் குறைவாக உள்ள மண்? வண்டல் மண்.
 • வண்டல் மண் காணப்படும் இடங்கள்? கங்கை ஆறுப்பள்ளத்தாக்கு, பிரம்மபுத்திரா ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு.
 • வண்டல் மண்ணில் வளரும் தாவரங்கள்? நெல், கோதுமை, கரும்பு. எண்ணெய் வித்துக்கள்
 • பசால்ட் பாறைகளில் இருந்து உருவான மண்? கரிசல் மண்.
 • கரிசல் மண் நிறம்? கருப்பு.
 • ஏன் கரிசல்மண் கருப்பாக உள்ளது? டைட்டானியம் தாது + இரும்பு தாது, 
 • கரிசல்மண்ணில் அதிகம் உள்ள வேதிப்பொருள்? இரும்பு. அலுமினியம், சுண்ணாம்பு, மாங்கனீசு.
 •  ஈரமாக இருக்கும் போது சேறாக உள்ள மண்? கரிசல் மண்.
 • ஈரப்பதத்தை நீண்ட நேரம் தக்க வைத்துக்கொள்ளும் மண்? கரிசல் மண்
 • செம்மண் எந்தப்பாறையில் இருந்து உருவாகிறது? கிரானைட் பாறை, நைஸ்.
 • செம்மண்ணில் அதிகம் காணப்படும் தனிமம்? இரும்பு, மக்னீசியம்.
 • வெப்பம், குளிர் அடுத்தடுத்து நிகழும் போது உண்டாகும் மண்? சரளை மண்
 • மண்சுவரல் காரணமாக உருவாகும் மண்? சரளை மண்.
 • இரும்பு நீரேற்ற ஆக்சைடுகளால் உருவான மண்? சரளை மண்
 • ஈரப்பத்தை தக்கவைத்துக் கொள்ளாத மண்? சரளை மண்
 • சரளை மண் காணப்படும் இடம்? மேற்கு தொடர்ச்சி மலைச்சரிவு. கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை.
 • பனிமழை வெப்பநிலை வேறுபாடுகளால் உருவாகும் மண்? காடு மண், மலைமண்
 • பௌதீக சிதைவின் காரணமாக உருவாகும் மண்? காடு மண், மலைமண்

***************************************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

One Liner Important Questions on TNUSRB_3.1

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website=Adda247 Click here

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil