Tamil govt jobs   »   Monthly Current Affairs June 2024

Monthly Current Affairs June 2024, Download PDF

Monthly Current Affairs June 2024: மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான தலைப்புச் செய்திகளாக மாற்றிய முக்கியமான செய்திகளுடன் Monthly CA May PDF (மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள்)  இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

Monthly Current Affairs PDF Download Link

தேர்வுகளுக்கான தலைப்புச் செய்திகளாக மாற்றிய முக்கியமான செய்திகளுடன் Monthly CA June PDF (மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள்) புதுப்பிப்புகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

 

Monthly Current Affairs  June 2024 PDF Download link – English

Monthly Current Affairs June 2024 PDF Download Link-Tamil

 

**************************************************************************

Tamilnadu mega pack
Tamilnadu mega pack
இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்
Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website=Adda247 Click here