Tamil govt jobs   »   JMM first party to declare name...

JMM first party to declare name of electoral bonds donor | தேர்தல் பத்திர நன்கொடையாளரின் பெயரை அறிவித்த முதல் கட்சி JMM

JMM first party to declare name of electoral bonds donor | தேர்தல் பத்திர நன்கொடையாளரின் பெயரை அறிவித்த முதல் கட்சி JMM_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, SBI, IBPS RRB, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தலைப்புச் செய்தி.

ஜார்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா (JMM)  தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் நன்கொடைகளை வழங்கிய நிறுவனத்தின் பெயரை அறிவித்த முதல் கட்சி.  கட்சியின் 2019-20 பங்களிப்பு அறிக்கையில் ₹ 1 கோடி நன்கொடை அறிவிக்கப்பட்டது. ஜார்கண்டில் ஆளும் கட்சியின் பங்களிப்பு அறிக்கையின்படி அலுமினியம் மற்றும் செப்பு உற்பத்தி நிறுவனமான ஹிண்டல்கோ இந்த நன்கொடை அளித்தன.

ஒரு புதிய அறிக்கையில், 2019-20 ஆம் ஆண்டில் தேசிய மற்றும் பிராந்திய அரசியல் கட்சிகளுக்கு மிகவும் பொதுவான மற்றும் பிரபலமான வருமான ஆதாரம் தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் நன்கொடைகள் என்று சங்கம் கூறியது. இந்த வழக்கில் காணக்கூடிய வகையில், தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் பங்களிப்புகளைக் கொண்ட நன்கொடையாளர்களின் அடையாளத்தை அரசியல் கட்சிகள் அறிந்திருக்கிறதா என்ற கேள்வியை இது எழுப்புகிறது

அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான குறிப்புக்கள்:

ஜார்க்கண்ட் முதல்வர்: ஹேமந்த் சோரன்; ஆளுநர்: ஸ்ரீமதி துருபதி முர்மு.

Coupon code- KRI01– 77% OFFER

JMM first party to declare name of electoral bonds donor | தேர்தல் பத்திர நன்கொடையாளரின் பெயரை அறிவித்த முதல் கட்சி JMM_40.1

Download your free content now!

Congratulations!

JMM first party to declare name of electoral bonds donor | தேர்தல் பத்திர நன்கொடையாளரின் பெயரை அறிவித்த முதல் கட்சி JMM_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

JMM first party to declare name of electoral bonds donor | தேர்தல் பத்திர நன்கொடையாளரின் பெயரை அறிவித்த முதல் கட்சி JMM_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.