Tamil govt jobs   »   India, Japan conduct bilateral naval exercise...

India, Japan conduct bilateral naval exercise in Indian Ocean | இந்தியா, ஜப்பான் இந்தியப் பெருங்கடலில் இருதரப்பு கடற்படைப் பயிற்சியை நடத்தினர்

India, Japan conduct bilateral naval exercise in Indian Ocean | இந்தியா, ஜப்பான் இந்தியப் பெருங்கடலில் இருதரப்பு கடற்படைப் பயிற்சியை நடத்தினர்_20.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தலைப்புச் செய்தி.

இந்திய கடற்படை மற்றும் ஜப்பானிய கடல்சார் தற்காப்புப் படை (Indian Navy and Japanese Maritime Self-Defense Force (JMSDF))  கப்பல்கள் இந்தியப் பெருங்கடலில் ஒரு கூட்டு கடற்படைப் பயிற்சியில் பங்கேற்று ““Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ஐ உணர்ந்தன. “JS KASHIMA (TV3508) மற்றும் JS SETOYUKI (TV3518) ஆகியோர் இந்தியப் பெருங்கடலில் INS குலிஷ் (P63) உடன் இருதரப்பு பயிற்சியை நடத்தினர். இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையிலான கடற்படை ஒத்துழைப்பு பல ஆண்டுகளாக நோக்கம் மற்றும் சிக்கலில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையிலான கடற்படை ஒத்துழைப்பு பல ஆண்டுகளாக நோக்கம் மற்றும் சிக்கலில் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு, செப்டம்பர் மாதத்தில், இந்திய கடற்படை மற்றும் JMSDF மூன்று நாள் கடற்படை பயிற்சியை JIMEX-2020 நடத்தியது. இது இந்தியா-ஜப்பான் கடல் இருதரப்பு பயிற்சியான ஜிமெக்ஸின் 4 வது பதிப்பாகும்.

அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான குறிப்புக்கள்:

  • ஜப்பான் தலைநகரம்: டோக்கியோ;
  • ஜப்பான் நாணயம்: ஜப்பானிய யென்;
  • ஜப்பான் பிரதமர்: யோஷிஹைட் சுகா.

***************************************************************

Coupon code- JUNE77-77% Offer

India, Japan conduct bilateral naval exercise in Indian Ocean | இந்தியா, ஜப்பான் இந்தியப் பெருங்கடலில் இருதரப்பு கடற்படைப் பயிற்சியை நடத்தினர்_30.1

Practice Now

Adda247 tamil website

| Adda247 Tamil telegram group |

Adda247TamilYoutube|

Adda247App