Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   How many Countries are there in...

How many Countries are there in the World? | உலகில் எத்தனை நாடுகள் உள்ளன?

How many Countries are there in the World?

Some people might wonder about How many countries are there in the world. To help resolve the query, we have come up with the answers in detail. There are 195 countries in the world. Among them, 193 countries in the world are members of the United Nations. The countries which are not a member of the United Nations are the State of Palestine and the Holy See. There are seven continents in the world and 1 among them is not inhabitable. Thus, 195 countries are located on these 6 continents across the world. In the following article, you will find the complete list of 195 countries in the world.

Fill the Form and Get All The Latest Job Alerts

Topic How many Countries are there in the World
Category Study Materials
Number of Countries in the World 195

List of Countries in the World

உலகில் உள்ள நாடுகளின் முழுமையான பட்டியலைக் கண்டறிய பின்வரும் அட்டவணையைப் பார்க்கவும். உங்களின் தெளிவுக்காக உலக நாடுகளின் பட்டியலை கண்டம் வாரியாக பிரித்துள்ளோம். உலகின் 195 நாடுகளின் தலைநகரங்களையும் நீங்கள் காணலாம். ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தில் 54 நாடுகள் உள்ளன. ஆசியாவில், 48 நாடுகள், ஐரோப்பாவில் 44 நாடுகள், லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியனில் 33, ஓசியானியாவில் 14 மற்றும் வட அமெரிக்காவில் 2 உள்ளன.

1. China
2. India
3. United States
4. Indonesia
5. Pakistan
6. Brazil
7. Nigeria
8. Bangladesh
9. Russia
10. Mexico
11. Japan
12. Ethiopia
13.Philippines
14. Egypt
15. Vietnam
16. DR Congo
17. Turkey
18. Iran
19. Germany
20. Thailand
21.United Kingdom
22. France
23. Italy
24. Tanzania
25. South Africa
26. Myanmar
27. Kenya
28. South Korea
29. Colombia
30. Spain
31. Uganda
32. Argentina
33. Algeria
34. Sudan
35. Ukraine
36. Iraq
37. Afghanistan
38. Poland
39. Canada
40. Morocco
41. Saudi Arabia
42. Uzbekistan
43.Peru
44. Angola
45. Malaysia
46. Mozambique
47. Ghana
48. Yemen
49. Nepal
50. Venezuela
51. Madagascar
52. Cameroon
53. Cte d’Ivoire
54. North Korea
55. Australia
56. Niger
57. Sri Lanka
58. Burkina Faso
59. Mali
60. Kazakhstan
61.Malawi
62. Chile
63. Kazakhstan
64. Zambia
65. Guatemala
66. Ecuador
67.
68. Syria
69. Netherlands
70. Senegal
71. Cambodia
72. Chad
73. Somalia
74. Zimbabwe
75. Guinea
76. Rwanda
77. Benin
78. Burundi
79. Tunisia
80. Bolivia
81. Haiti
82. Cuba
83. South Sudan
84. Domestic Republic
85. Czech Republic(Czechia)
86. Greece
87. Jordan
88. Portugal
89. Azerbaijan
90. Sweden
91. Honduras
92. United Arab Emirates
93. Hungary
94. Tajikistan
95. Belarus
96. Austria
97. Papua New Guinea
98. Serbia
99. Israel
100. Switzerland 101. Togo
102. Sierra Leone
103. Laos
104. Paraguay
105. Bulgaria
106. Libya
107. Lebanon
108. Nicaragua
109. Kyrgyzstan
110. EI Salvador
111. Turkmenistan
112. Singapore
113. Denmark
114. Finland
115. Congo
116. Slovakia
117. Norway
118. Oman
119. State of Palestine
120. Costa Rica
121. Liberia
122. Ireland
123. Central African Republic
124. Mauritania
125. New Zealand
126. Panama
127. Kuwait
128. Croatia
129. Moldova
130. Georgia
131. Eritrea
132. Uruguay
133. Bosnia and Herzegovina
134. Mongolia
135. Armenia
136. Jamaica
137. Qatar
138. Albania
139. Lithuania
140. Namibia
141. Gambia
142. Botswana
143. Gabon
144. Lesotho
145. North Macedonia
146. Slovenia
147. Guinea Bissau
148. Latvia
149. Bahrain
150. Equatorial Guinea
151. Trinidad and Tobago
152. Estonia
153. Timor-Leste
154. Mauritius
155. Cyprus
156. Eswatini
157. Djibouti
158. Fiji
159. Comoros
160. Bhutan
161. Guyana
162. Solomon Islands
163. Montenegro
164. Luxemburg
165. Cabo Verde
166. Suriname
167. Micronesia
168. Maldives
169. Malta
170. Brunei
171. Belize
172. Bahamas
173. Iceland
174. Vanuatu
175. Barbados
176. Sao Tome & Principe
177. Samoa
178. Saint Lucia
179. Kiribati
180. Grenada
181. St. Vincent & Grenadines
182. Tonga
183. Seychelles
184. Antigua and Barbuda
185. Andorra
186. Dominica
187. Marshall Islands
188. Monaco
189. Saint Kitts & Nevis
190. Liechtenstein
191. San Marino
192. Palau
193. Tuvalu
194. Nauru
195. Holy See

TNCSC Madurai Recruitment 2023, Apply Offline for 450 Bill Clerk, Helper Post.

No.1 Country in the World

அமெரிக்கா. அமெரிக்கா ஒரு வட அமெரிக்க நாடாகும், இது உலகின் மிக மேலாதிக்க பொருளாதார மற்றும் இராணுவ சக்தியாகும்.

உலகில் மொத்தம் 195 நாடுகள் உள்ளன. அந்த 193 நாடுகளில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் உறுப்பினர்களாகவும், 2 உறுப்பினர் அல்லாத பார்வையாளர் நாடுகளாகவும் உள்ளன. இந்த நாடுகள் வெவ்வேறு சமூக-அரசியல் அமைப்புகள் மற்றும் நிலத்தின் புவியியல் ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நாடுகள் ஏழு வெவ்வேறு கண்டங்களில் பரவியுள்ளன. பெரும்பாலும் போட்டித் தேர்வுகளில் நாடுகளின் தலைநகரங்களில் நிறைய கேள்விகள் உள்ளன.

TN TRB Annual Planner 2023, 15149 Vacancies Released

How Do New Countries Get Formed?

சோவியத் ஒன்றியத்தின் சிதைவு போன்ற அரசியல் நிகழ்வுகளின் மாற்றங்களின் விளைவாக புதிய நாடுகள் உருவாகலாம். ஒரு புதிய நாட்டை உருவாக்குவதற்கு குறிப்பிட்ட விதிகள் எதுவும் இல்லை என்றாலும், சர்வதேச சட்டம் சில பரந்த வழிகாட்டுதல்களை நிறுவியுள்ளது. 1933 ஆம் ஆண்டின் மான்டிவீடியோ மாநாட்டில் மாநிலத்தின் பிரகடனக் கோட்பாடு முறைப்படுத்தப்பட்டது, இது சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ் ஒரு மாநிலத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்கக்கூடிய நான்கு தேவைகளை அமைத்தது. இந்த தேவைகள் 1) வரையறுக்கப்பட்ட பகுதி;

2) நிரந்தர மக்கள் தொகை;

3) ஒரு அரசாங்கம் மற்றும்

4) சர்வதேச உறவுகளில் ஈடுபடும் திறன்

How many Countries are there in the World?_40.1

How many Countries are there in the World? FAQs

Q1.What is the Newest Country in the World?

The youngest country in the world is South Sudan, having obtained its independence from Sudan on July 9, 2011 after a referendum.

Q2.Is Antarctica a Country?

No, Antarctica is not a country. Antarctica is a continent and no single country has jurisdiction over it.