Environment Daily Quiz In Tamil 10 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_00.1
Tamil govt jobs   »   Environment Daily Quiz In Tamil 10...

Environment Daily Quiz In Tamil 10 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

Environment Daily Quiz In Tamil 10 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_40.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. பின்வரும் அறிக்கைகளை ஆராயுங்கள்

 1. உலகில் அலுமினியம் அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் நாடு இந்தியா
 2. அலுமினியம் உலோகமாக லித்தியத்தை விட மலிவானது மற்றும் மின்சார வாகனங்கள் EV களின் செலவுகளைக் குறைக்கிறது
 3. அலுமினிய பேட்டரிகள் லித்தியம் பேட்டரிகளை விட அதிக ஆற்றல் அடர்த்தி கொண்டவை என்பதைக் காட்டியுள்ளன, இது மின்சார வாகன ஈ.வி.க்களுக்கு நீண்ட தூரத்திற்கு கடத்துகிறது

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1,2

(b) 2,3

(c) 1,3

(d) 1,2,3

 

Q2. பின்வரும் அறிக்கைகளை ஆராயுங்கள்

 1. DDT மனிதர்களுக்கு புற்றுநோயை உருவாக்கலாம்
 2. DDT பொதுவாக கொசுக்களைக் கட்டுப்படுத்த நகராட்சி அமைப்புகளால் பயன்படுத்தப்படுகிறது
 3. இந்தியாவில் இந்துஸ்தான் பூச்சிக்கொல்லிகள் வரையறுக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் குழுமம், உலகில் DDT க்கு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரே உற்பத்தி தளம்.

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1,2

(b) 2,3

(c) 1,3

(d) 1,2,3

 

Q3. பின்வரும் ஜோடிகளைக் கவனியுங்கள்

இனக்குழு                                                     நாடு

 1. ஹெரேரோ                    –                 நமீபியா
 2. யனோமாமி                  –                 தென் அமெரிக்கா
 3. குருபா                              –                 தென்னாப்பிரிக்கா

         மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஜோடிகள் எது  சரியானவை?

(a) 1,2

(b) 2,3

(c) 1,3

(d) 1,2,3

Q4. கிளவுட் வெடிப்பு தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்

 1. மேகம் வெடித்தது என்பது 20-30 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் ஒரு பிராந்தியத்தில் ஒரு மணி நேரம் 100 மில்லி மீட்டர் மழை பெய்த நிகழ்வு.
 2. ஈரப்பதத்தை சுமக்கும் காற்று மலைப்பாங்கான நிலப்பரப்பை நோக்கி நகரும்போது, ‘ஆப்பு வடிவமுடைய மேகங்களின் செங்குத்து நெடுவரிசையை உருவாக்குகிறது.

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q5. உமிழ்வு இடைவெளி அறிக்கை ஆண்டுதோறும் யாரால் வெளியிடப்படுகிறது-

(a) உலக பொருளாதார மன்றம்

(b) உலக வங்கி

(c) UNEP

(d) OECD

Q6. தொடர்ச்சியான கரிம மாசுபடுத்திகள் (POP கள்) பற்றிய ஸ்டாக்ஹோம் மாநாட்டின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்ட ஏழு (7) இரசாயனங்கள் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கு இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பின்வருவனவற்றில் எது அவை

 1. ஹெக்சாப்ரோமோபைபெனைல்
 2. பென்டாக்ளோரோபென்சீன்
 3. ஹெக்ஸாக்ளோரோபுடாடின்
 4. ஹெப்டாக்ளோர்

        கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1,2,3

(b) 2,3

(c) 1,3,4

(d) 1,2,3,4

Q7. சுற்றுச்சூழலில் தொடர்ச்சியான கரிம மாசுபடுத்திகளின் (POP கள்) விளைவுகள் பின்வருமாறு

 1. பறவைகளின் முட்டையின் தடிமன்
 2. மீன்களில் பிறப்பு குறைபாடுகள்
 3. உணவு வலையில் உயிரியக்கவியல்
 4. மனிதர்களில் இனப்பெருக்க குறைபாடுகள்

                கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1,2,3

(b) 2,3

(c) 2,3,4

(d) 1,2,3,4

Q8. பெரிய பசுமைச் சுவர் தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்,

 1. மாக்னோலியா மற்றும் சீனாவின் எல்லையிலுள்ள கோபி பாலைவனத்தில் சீரழிந்த நிலப்பரப்பை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சி இது.
 2. இது ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தால் 2019 இல் தொடங்கப்பட்டது.

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது / சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 அல்ல

Q9.  ஒரு  ________  ஏரியில் குறைந்த ஊட்டச்சத்து செறிவு மற்றும் குறைந்த தாவர வளர்ச்சி உள்ளது.  இது பொதுவாக குறைந்த  உற்பத்தித்திறன்  கொண்டதாக கருதப்படுகிறது.

(a) மெசோட்ரோபிக்

(b) யூட்ரோபிக்

(c) ஒலிகோட்ரோபிக்

(d) எதுவுமில்லை

Q10. ஒரு ஏரியில் உள்ள நீர் சூரியனில் இருந்து வெப்பமடைவதன் மூலம் தனித்துவமான அடுக்குகளை உருவாக்கும்போது வெப்ப அடுக்கு ஏற்படுகிறது. ஒரு ஏரி அடுக்கடுக்காக, வெவ்வேறு அடுக்குகள். _________   என அழைக்கப்படும் சூடான மேற்பரப்பு அடுக்கு ஆகும் ஆழமற்ற அடுக்கு. இது காற்று மற்றும் சூரிய ஒளியுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நீரின் அடுக்கு ஆகும், எனவே இது வெப்பமானதாக மாறும் மற்றும் மிகவும் கரைந்த ஆக்ஸிஜனைக் கொண்டுள்ளது. இந்த அடுக்கு

(a) தெர்மோக்லைன்

(b) மெட்டல்மினியன்

(c) ஹைப்போலிம்னியன்

(d) எபிலிம்னியன்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1.Ans.(b)

Sol.

India is the fourth-largest producer of aluminium and production has been steadily increasing. Aluminium is also cheaper than lithium as metal and cuts the costs of EVs. Aluminium batteries have shown that they have more energy density than lithium batteries which translates to a longer range for EVs. This is primarily due to aluminium’s valency of +3 compared to lithium’s +1 and ion exchange is more efficient. There are mainly two types of batteries with this metal—aluminium ion (which are rechargeable) and aluminium air (which are non-rechargeable).

Source: https://www.orfonline.org/expert-speak/four-policy-issues-to-consider-for-electric-vehicles-in-india/

 

S2.Ans.(d)

Sol.

DDT has been one of the most widely used pesticides in the world. Its use reached its peak between 1946 and 1972.

Today, DDT continues to be used in the fight against malaria and leishmaniasis.

Production is ongoing and obsolete stockpiles of DDT are in need of sound management.

DDT is classified as ‘probably carcinogenic to the humans and strong evidence shows that DDT can suppress the immune system and disrupt sex hormones.

Since the Stockholm Convention entered into force in 2004, India has been the largest producer of DDT and its production is still continuing. Hindustan Insecticides Ltd. factories, in India, are the only registered production sites for DDT in the world.

The Stockholm Convention is a global treaty that aims to protect the environment and human health from the Persistent Organic Pollutants (POPs).

Source: https://www.thenewsminute.com/article/why-officials-hyderabad-are-using-banned-pesticide-ddt-mosquito-control-109162

 

S3.Ans.(a)

Sol.

Between 1904 and 1908, German colonial settlers killed tens of thousands of men, women and children from the Herero and Nama tribes after they rebelled against colonial rule in what was then called German South-West Africa. The Yanomami are the largest relatively isolated tribe in South America. They live in the rainforests and mountains of northern Brazil and southern Venezuela. The word Kuruba means “warrior.” The Kuruba people of India are one of the oldest people groups in that ancient country. They live in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, and Karnataka.

https://www.survivalinternational.org/tribes/yanomami

https://indianexpress.com/article/explained/germany-recognises-colonial-era-genocide-in-namibia-7334546/

 

 

S4.Ans.(a)

Sol.

the India Meteorological Department (IMD) defines a cloudburst as any event where 100 millimetres of rainfall have fallen in a span of an hour over a region that is 20-30 square kilometres in area.

A cloudburst occurs when moisture-carrying air moves up hilly terrain, forming a vertical column of clouds known as ‘cumulonimbus’ clouds. Such clouds usually cause rain, thunder and lightning. This upward motion of the clouds is known as an ‘orographic lift’.

These unstable clouds cause an intense rainstorm over a small area after becoming heavy enough and locked in the ridges and valleys between the hills.

The energy necessary for the cloudburst comes from the upward motion of the air. Cloudbursts mostly occur at elevations between 1,000-2,500 metres above sea level.

Source: https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/-climate-change-could-be-behind-uttarakhand-cloudbursts–76891

 

 

S5.Ans.(c)

Sol.

Emissions Gap Report is published annually by the United Nations Environment Programme (UNEP).

Source: https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/climate-change-what-the-emissions-gap-report-2020-tells-us-74578

 

S6.Ans.(a)

Sol.

Considering its commitment towards providing a safe environment and addressing human health risks, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) had notified the ‘Regulation of Persistent Organic Pollutants Rules, on March 5, 2018, under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986. The regulation inter alia prohibited the manufacture, trade, use, import and export seven chemicals namely (i) Chlordecone, (ii) Hexabromobiphenyl, (iii) Hexabromodiphenyl ether and Heptabromodiphenylether (Commercial octa-BDE), (iv) Tetrabromodiphenyl ether and Pentabromodiphenyl ether (Commercial Penta-BDE), (v) Pentachlorobenzene, (vi) Hexabromocyclododecane, and (vii) Hexachlorobutadiene, which were already listed as POPs under Stockholm Convention

Heptachlor is not one of those

Source: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1662335

 

S7.Ans.(c)

Sol.

Persistent organic pollutants (POPs) are toxic chemicals that adversely affect human health and the environment around the world. Because they can be transported by wind and water, most POPs generated in one country can and do affect people and wildlife far from where they are used and released. They persist for long periods of time in the environment and can accumulate and pass from one species to the next through the food chain.

POPs work their way through the food chain by accumulating in the body fat of living organisms and becoming more concentrated as they move from one creature to another. This process is known as “biomagnification.” When contaminants found in small amounts at the bottom of the food chain biomagnify, they can pose a significant hazard to predators that feed at the top of the food chain.

DDT is the most common among POPs.

Thigh levels of DDE (a metabolite of DDT) in certain birds of prey caused their eggshells to thin so dramatically they could not produce live offspring.

Behavioural abnormalities and birth defects in fish, birds, and mammals are effects of POPs.

In addition, sensitive populations, such as children, the elderly, and those with suppressed immune systems, are typically more susceptible to many kinds of pollutants, including POPs. Because POPs have been linked to reproductive impairments, men and women of child-bearing age may also be at risk.

Source: https://www.epa.gov/international-cooperation/persistent-organic-pollutants-global-issue-global-response#pops

 

S8.Ans.(d)

Sol.

The Great Green Wall is a symbol of hope in the face of one of the biggest challenges of our time – desertification. Launched in 2007 by the African Union, this game-changing African-led initiative aims to restore Africa’s degraded landscapes and transform millions of lives in one of the world’s poorest regions, the Sahel.

By 2030, the ambition of the initiative is to restore 100 million ha of currently degraded land; sequester 250 million tons of carbon and create 10 million green jobs.

 

S9.Ans.(c)

Sol.

Lakes can be described by their productivity. This refers to the number of nutrients available in a lake and the primary production, or plant and algal growth, they support. Defining trophic (nutrient or growth) status is a means of classifying lakes in terms of their productivity levels. Identified trophic levels are:

 • Oligotrophic – An oligotrophic lake has low nutrient concentrations and low plant growth (e.g., Lake Superior). It is usually considered to have low productivity.
 • Eutrophic – A eutrophic lake has high nutrient concentrations and high plant growth. (e.g., Lake Erie). It is considered to have high productivity.
 • Mesotrophic– Mesotrophic lakes fall somewhere in between eutrophic and oligotrophic lakes. They are considered to have average productivity
 • Source: https://www.michiganseagrant.org/lessons/lessons/by-broad-concept/physical-science/dissolved-oxygen-and-lake-stratification/

 

 

S10.Ans.(d)

Sol.

When a lake stratifies, three different layers typically form.

The shallowest layer is that warm surface layer called the epilimnion. The epilimnion is the layer of water that interacts with the wind and sunlight, so it becomes the warmest and contains the most dissolved oxygen. Though dissolved oxygen doesn’t play a direct role in lake stratification and turnover, it is important for all the aquatic organisms in a lake that require oxygen to survive.

The deepest layer is the cold, dense water at the lake bottom, called the hypolimnion. The hypolimnion often remains around 4°C throughout the year, rarely gets any direct warmth from the sun and is isolated from the air at the surface of the lake. The hypolimnion contains the lowest amount of dissolved oxygen and can often become anoxic (zero dissolved oxygen) while the lake is thermally stratified.

The middle layer is the transition zone of water between the warm epilimnion and cold hypolimnion, called the metalimnion. A metalimnion is a place where the shallowest of the cool waters in the hypolimnion gradually warm up until they mix into the epilimnion. The point of greatest temperature difference (and therefore density difference) is called the thermocline and occurs within the metalimnion.

Source: https://www.iisd.org/ela/blog/commentary/lakes-stratify-turn-explain-science-behind-phenomena/

Use Coupon code: JUNE77(77% OFFER)

Environment Daily Quiz In Tamil 10 June 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_50.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?