Tamil govt jobs   »   Day of the Seafarer: 25 June...

Day of the Seafarer: 25 June | கப்பற் பிரயாணிகள் தினம்: 25 ஜூன்

Day of the Seafarer: 25 June | கப்பற் பிரயாணிகள் தினம்: 25 ஜூன்_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தலைப்புச் செய்தி.

சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பு (IMO) ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 25 அன்று கப்பற் பிரயாணிகள் (Day of the Seafarer) (DoS) தினத்தை கொண்டாடுகிறது. கடல் போக்குவரத்தை நடத்துவதன் மூலம் முழு உலக செயல்பாட்டிற்கும் உதவும் கப்பற் பிரயாணிகள் மற்றும் மாலுமிகளுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறது. 2021DoS இன் 11 வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கிறது. Covid-19 தொற்றுநோயைத் தொடர்ந்து கடற்படையினர் உலகளாவிய பதிலின் முன் வரிசையில் தங்களைக் கண்டறிந்தனர் மற்றும் துறைமுக அணுகல் மறு வழங்கல் குழு மாற்றங்கள் திருப்பி அனுப்புதல் போன்றவற்றைச் சுற்றியுள்ள நிச்சயமற்ற தன்மைகள் மற்றும் சிரமங்களைச் சுற்றியுள்ள கடினமான வேலை நிலைமைகளுக்கு உட்பட்டனர்.

2021 பிரச்சாரத்தின் கருப்பொருள் “கப்பற் பிரயாணிகள்: கப்பல் எதிர்காலத்தின் மையம்” “Seafarers: at the core of shipping’s future”)

***************************************************************

Coupon code- JUNE77-77% Offer

Day of the Seafarer: 25 June | கப்பற் பிரயாணிகள் தினம்: 25 ஜூன்_40.1

Practice Now

| Adda247App |

| Adda247TamilYoutube|

| Adda247 Tamil telegram group |

Download your free content now!

Congratulations!

Day of the Seafarer: 25 June | கப்பற் பிரயாணிகள் தினம்: 25 ஜூன்_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Day of the Seafarer: 25 June | கப்பற் பிரயாணிகள் தினம்: 25 ஜூன்_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.