Tamil govt jobs   »   China Launches Robot Prototype ‘NEO-01’ Clear...

China Launches Robot Prototype ‘NEO-01’ Clear Space Debris | சீனா முன்மாதிரி ரோபோ ‘NEO-01’ விண்வெளி குப்பைகளை அகற்ற அறிமுகப்படுத்துகிறது

China Launches Robot Prototype 'NEO-01' Clear Space Debris | சீனா முன்மாதிரி ரோபோ 'NEO-01' விண்வெளி குப்பைகளை அகற்ற அறிமுகப்படுத்துகிறது_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தலைப்புச் செய்தி.

சீன அரசாங்கம் அதன் Long March 6 ராக்கெட்டில் பூமியின் குறைந்த சுற்றுப்பாதையில் NEO-01 என பெயரிடப்பட்ட ரோபோ முன்மாதிரி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 30 கிலோ ரோபோ முன்மாதிரி ஷென்ஷனை தளமாகக் கொண்ட விண்வெளி சுரங்க தொடக்க நிறுவனம்  ‘ஆரிஜின் ஸ்பேஸ்’ (Origin Space) உருவாக்கியுள்ளது.

முக்கிய நோக்கம்:

  • ஆழமான இடத்தில் சிறிய வின் கற்களைக் கண்காணிக்கவும், விண்வெளி குப்பைகளை அகற்றும் நுட்பங்களை பரிசோதிக்கவும்
  • மற்ற விண்கலங்களால் எஞ்சியிருக்கும் குப்பைகளைப் பிடிக்க NEO-01 ஒரு பெரிய வலையைப் பயன்படுத்தும் பின்னர் அதன் மின்சார உந்துவிசை முறையைப் பயன்படுத்தி அதை எரிக்கும்.

Coupon code- KRI01– 77% OFFER

China Launches Robot Prototype 'NEO-01' Clear Space Debris | சீனா முன்மாதிரி ரோபோ 'NEO-01' விண்வெளி குப்பைகளை அகற்ற அறிமுகப்படுத்துகிறது_40.1

Download your free content now!

Congratulations!

China Launches Robot Prototype 'NEO-01' Clear Space Debris | சீனா முன்மாதிரி ரோபோ 'NEO-01' விண்வெளி குப்பைகளை அகற்ற அறிமுகப்படுத்துகிறது_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

China Launches Robot Prototype 'NEO-01' Clear Space Debris | சீனா முன்மாதிரி ரோபோ 'NEO-01' விண்வெளி குப்பைகளை அகற்ற அறிமுகப்படுத்துகிறது_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.