Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Biology Quiz in Tamil

உயிரியல் வினா விடை | Biology Quiz In Tamil

BIOLOGY QUIZZES  (உயிரியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE BIOLOGY QUIZZES (உயிரியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17″ button = “Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/17085708/Formatted-TAMILNADU-STATE-GK-PART-17.pdf”]

 

Q1. பிறழ்வு கோட்பாடு  ____  ஆல் முன்மொழியப்பட்டது.

(a) சார்லஸ் லைல்

(b) வில்லியம் ஸ்மித்.

(c) ஹ்யூகோ டி வ்ரீஸ்.

(d) ஹாரிசன் ஷ்மிட்.

 

Q2. பல விளைவுகளை வெளிப்படுத்தும் மரபணு எவ்வாறு அறியப்படுகிறது?

(a) சூடோஜீன்.

(b) பிளேயோட்ரோபிக்.

(c) காம்ப்ளிமெண்டரி.

(d) பாலிஜீன்

 

Q3. பின்வருபவர்களில், மரபியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?

(a) டார்வின்.

(b) மெண்டல்.

(c) லமார்க்.

(d) டி வ்ரீஸ்.

 

Q4. மெய்ர்மெக்காலஜி என்பது பின்வரும் எதன் ஆய்வாகும்?

(a) பூச்சிகள்

(b) எறும்புகள்.

(c) ஓட்டுமீன்கள்.

(d) மானுடவியல்.

 

Q5. பின்வரும் எது, மனித உடலில் ஒரு வெஸ்டிஜியல் (பயனற்ற) உறுப்பு ஆகும்?

(a) வால் எலும்பு.

(b) மண்ணீரல்.

(c) தைராய்டு.

(d) பித்தப்பை

 

Q6. பின்வரும் எது, மனிதனில் காணப்படும் வைரஸ் நோயாகும்?

(a) சளி.

(b) பிளேக்.

(c) காலரா.

(d) சைபிலிஸ்.

 

Q7. பின்வரும் எந்த நோய் பொதுவாக காற்றில் பரவுகிறது?

(a) பிளேக்.

(b) டைபாய்டு.

(c) காசநோய்.

(d) காலரா.

 

Q8. நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு பகுதியிலும், ஒட்டுமொத்தமாக இடையீடு கொள்ளும் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் எவ்வாறு அறியப்படுகின்றன?

(a) இனத்தொகுதி (Population).

(b) பயோம் (Biome).

(c) சமூகம் (Community).

(d) இனங்கள் (Species).

 

Q9. மங்கிஃபெரா இண்டிகா என்பது எதன் அறிவியல் பெயராகும்?

(a) கொய்யா.

(b) மாம்பழம்.

(c) நெல்லிக்காய்

(d) பலா பழம்.

 

Q10. சைரிங்க்ஸ் என்பது எதிலுள்ள குரல் பெட்டி ஆகும்?

(a) நீர்நில வாழ்விகள்.

(b) ஊர்வனங்கள்.

(c) பறவைகள்

(d) பாலூட்டிகள்.

 

Practice These DAILY  BIOLOGY QUIZ IN TAMIL (தினசரி இந்திய வரலாறு  வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

BIOLOGY QUIZ IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (C)

Sol-

 • Mutation theory was proposed by the Dutch botanist Hugo de Vries.
 • Vries proposed the mutation theory in the order to explain the mechanism of the evolution.
 • This theory was based on his observation on the evening primrose.

 

S2. (b)

Sol-

 • Pleiotropic effects are the genes which are capable of producing more than the one benefit or single gene affects the number of the phenotypic traits.

 

S3. (b)

 • Gregor John Mendel is known as the father of the Genetics.

S4. (b)

 • Myrmecology is the study of ant’s, and their behavior.

S5. (a)

 • Vestigial organs are the those organs which are present in an organism but is of no use.
 • Ear pinna, vermiform appendix and tail bone are the vestigial organs in the humans.

S6.(a)

 • Mumps is a contagious disease caused by the virus from one person to the another mumps are affected by the salivary glands also called the parotid glands.

S7. (C)

 • Tuberculosis is an airborne disease.
 • It is caused by the infectious agent mycobacterium tuberculosis through cough, spit , sneeze of active TB person.

S8.(c)

 • Community is an assemblage of the biotic population including plants , animals , which lives in a particular habitat.

S9.(b)

 • Mangifera Indica is the scientific name of the mango.

S10.(c)

 • Syrinx is the vocal organ of the bird’s.
 • Sound is produced by vibration of all the membrane tympaniform , syrinx enables some species of bird’s to mimic the human sound.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- HAPPY(75% OFFER)

ADDA247 TAMIL TNPSC GROUP 2 2A PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY BATCH STARTS ON OCT 8 2021
ADDA247 TAMIL TNPSC GROUP 2 2A PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY BATCH STARTS ON OCT 8 2021

JOIN NOW: TNPSC GROUP- 1,2/2A | SCIENCE BATCH | TAMIL Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group