Tamil govt jobs   »   ADVOCATE GENERAL OF THE STATE in...

ADVOCATE GENERAL OF THE STATE in Tamil| மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்

ADVOCATE GENERAL OF THE STATE in Tamil| மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்_30.1

  • அரசியலமைப்பின் 165 வது சரத்து, மாநிலங்களுக்கான தலைமை வழக்குரைஞர் பதவியை குறிப்பிடுகிறது.
  • இவர் மாநிலத்தின் மிக உயர்ந்த சட்ட அதிகாரியாக கருதப்படுகிறார்.
  • மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர், ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார் மற்றும் ஆளுநரின் மகிழ்ச்சியின் போது பதவியை வகிக்கிறார்.
  • உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக நியமிக்க தகுதியான ஒருவர், மாநில தலைமை வழக்குரைஞர் பதவிக்கு தகுதியானவர் ஆவார்.

வெற்றி நடப்பு நிகழ்வுகள் 290 வினாடி வினா June PDF 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ADVOCATE GENERAL OF THE STATE in Tamil| மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.


மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞரின் கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள்:

  • ஆளுநர் குறிப்பிடும் விஷயங்கள் குறித்து, மாநில அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்குவது.
  • இந்திய அரசியலமைப்பினால், அவருக்கு வழங்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றுவது.
  • மாநில சட்டப்பேரவையின் இரு அவைகளின் நடவடிக்கைகளிலும், பேசவும் பங்கேற்கவும் அவருக்கு உரிமை உண்டு. இருப்பினும், அவருக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்படமாட்டாது.

வெற்றி தமிழ்நாடு செய்திகள்- புதிய பதிப்பு தமிழில் PDF ஜூன் 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ADVOCATE GENERAL OF THE STATE in Tamil| மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Use Coupon code: SMILE (77% offer)

ADVOCATE GENERAL OF THE STATE in Tamil| மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்_80.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App | Adda247 Tamil telegram group | Adda247 Tamil Youtube

Download your free content now!

Congratulations!

ADVOCATE GENERAL OF THE STATE in Tamil| மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ADVOCATE GENERAL OF THE STATE in Tamil| மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.