Tamil govt jobs   »   Latest Post   »   Adda's One Liner Important Questions on...

Adda’s One Liner Important Questions on TNUSRB

போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட எங்கள் அற்புதமான புதிய முயற்சிக்கு வரவேற்கிறோம்! உங்கள் தேர்வுத் தயாரிப்பை அதிகரிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட சக்திவாய்ந்த ஒன்-லைனர்களின் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். சுருக்கமான மற்றும் பயனுள்ள உள்ளடக்கத்துடன், இந்த ஒன்-லைனர்கள் உங்கள் கற்றல் அனுபவத்தை மிகவும் திறமையாகவும், பயனுள்ளதாகவும் மாற்றும் வகையில், முக்கியக் கருத்துகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை வலுப்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் கல்விப் பயணத்தில் வெற்றிபெறவும், புதிய உயரங்களை அடையவும் சரியான அறிவை உங்களுக்கு வழங்குவதே எங்கள் நோக்கம்.

TNPSC, TNUSRB, TN TRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்குப் பயனுள்ள புத்தம் புதிய வாராந்திர ஒன் லைனர்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். ஒன் லைனர்ஸில் தேர்வில் கேட்கப்படக்கூடிய மற்றும் நீங்கள் விவாதிக்காத தலைப்புகளை உங்களுக்கு வழங்குவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இந்த போட்டி உலகில் ஒவ்வொரு கேள்வியும் ஒவ்வொரு குறியும் நம்மை வேலையை நோக்கி அழைத்துச் செல்கிறது.

TNUSRB SI Test Series 2023

TNPSC Group 4 Test Series 2023

TNUSRB POLICE CONSTABLE 2023

பொது அறிவு கேள்விகள்

 • ஐந்துலக வகைப்பாட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர்? R.H.விட்டேக்கர்
 • காய்கறிப் பண்ணை வளர்ப்பிற்கு என்ன பெயர்? ஒளிரிக்கல்சர் -Oleiculture
 • புகையிலுள்ள தீங்கு தரும் வேதிப்பொருள் ஆகும்? நிக்கோடின்
 • ஒரைசா சட்டைவா என்பது ——– ன் இருசொல் பெயராகும்? நெல்
 • தாவரங்கள் நீர் மற்றும் கனிமப் பெருட்களை மண்ணிலிருந்து வேர்த்தூவிகள் மூலம் உறிஞ்சி எதன் மூலம் கடத்துகின்றன? சைலத்தின் வாயிலாக
 • இரண்டாம் உலகப்போரின் போது இங்கிலாந்தின் பிரதமராக இருந்தவர்? வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்
 • புகையிலை முதன்முதலில் யாரால் இந்தியாவிற்குக் கொண்டுவரப்பட்டது? போர்ச்சுகீசியர்கள்
 • பிரம்மஞான சபையின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம்? அடையாறு
 • உலகப் பொருளாதாரம் பெருமந்தம் தோன்றிய நாடு? அமெரிக்கா
 • ஷெர்ஷா ——-இன் முன்னொடி என அழைக்கப்படுபவர்? அக்பர்
 •  ——-முதல் வாரம் சாலைப் பாதுகாப்பு வாரமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது? ஜனவரி
 •  ——–மனித உரிமைகள் தினமாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது? டிசம்பர் 10
 •  “பீகாரின் துயரம்” என்று அழைக்கப்படும் ஆறு எது? கோசி
 • விஸ்வேஸ்வரையா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு? 1923
 • குருசிகார் சிகரம் எந்த மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ளது? ஆரவல்லி
 • இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் 1967 -இல் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புரட்சி எது? பசுமைப் புரட்சி
 • 1977 இல் இந்தியா ——–உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடைந்தது? அரிசி
 • ஒரு கட்சி முறை ஆட்சியில் உள்ள நாடு? சீனா
 • சார் அமைப்பின் முதல் மாநாடு நடைபெற்ற இடம்? டாக்கா
 • இந்திய நாட்டு வருமானத்தில் பணிகள் துறையின் பங்களிப்பு? 58.4%
 • குழந்தை இலக்கியம் என்னும் பாடல் தொகுப்பின் ஆசிரியர்? அழ. வள்ளியப்பா
 •  பொருளிலக்கணம் ——– வகைப்படும்? இரண்டு
 •  கேழல் என்பதன் பொருள்? பன்றி
 • ‘கோயமுத்தூர்’ என்பது சிதைந்து ‘கோவை’ என அழைப்பது? மரூஉ

***************************************************************************

இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்

Adda's One Liner Important Questions on TNUSRB_3.1

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Adda247 TamilNadu Home page Click here
Official Website=Adda247 Click here

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Instagram = Adda247 Tamil