Tamil govt jobs   »   35% of India’s tiger ranges are...

35% of India’s tiger ranges are outside protected areas | இந்தியாவின் புலி எல்லைகளில் 35% பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு வெளியே உள்ளன

35% of India's tiger ranges are outside protected areas | இந்தியாவின் புலி எல்லைகளில் 35% பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு வெளியே உள்ளன_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தலைப்புச் செய்தி.

WWF-UNEP அறிக்கையின்படி, இந்தியாவின் புலி எல்லைகளில் முப்பத்தைந்து சதவீதம் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு வெளியே உள்ளன, மேலும் மனித-விலங்கு மோதல்கள் உலகின் 75 சதவீத காட்டு பூனை இனங்களை பாதிக்கின்றன. “அனைவருக்கும் ஒரு எதிர்காலம் – மனித-வனவிலங்கு சகவாழ்வுக்கான தேவை” என்ற அறிக்கை, உயர்ந்து வரும் மனித-வனவிலங்கு போரை ஆராய்ந்தது, மேலும் கடல் மற்றும் நிலப்பரப்பு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் உலகளவில் 9.67 சதவிகிதம் மட்டுமே மாடு என்று கண்டறிந்துள்ளது.

ராட்சத வேட்டையாடுபவர்கள் மற்றும் தாவரவகைகளைப் போன்ற முக்கிய உயிரினங்களின் உயிர்வாழ்வதற்கு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் மேலும் மேலும் தேவையான செயல்பாட்டை வகிக்கின்றன. இந்தியாவின் புலிகளைத் தவிர, ஆப்பிரிக்க சிங்கத்தில் 40 சதவீதம் வேறுபடுகின்றன, 70 சதவீத ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆசிய யானை வரம்புகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு வெளியே விழுகின்றன என்று அறிக்கை கண்டறிந்துள்ளது.

அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான குறிப்புக்கள்:

  • இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதி தலைமையகம்: க்ளாண்ட், சுவிட்சர்லாந்து;
  • UNEP HQ: நைரோபி, கென்யா.

***************************************************************

Coupon code- HAPPY-75%OFFER

35% of India's tiger ranges are outside protected areas | இந்தியாவின் புலி எல்லைகளில் 35% பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு வெளியே உள்ளன_40.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

35% of India's tiger ranges are outside protected areas | இந்தியாவின் புலி எல்லைகளில் 35% பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு வெளியே உள்ளன_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

35% of India's tiger ranges are outside protected areas | இந்தியாவின் புலி எல்லைகளில் 35% பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு வெளியே உள்ளன_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.