All Courses
adda247
adda247

MPSC Civil Services Combined Prelims 2023 | Online Test Series By Adda247

Validity: 12 Months
What you will get
Free
Try for free now !
Explore course content here
32 Test Series
Course Highlights
 • सर्व पेपर्स New Exam Pattern वर आधारित
 • मराठी आणि इंग्रजी अश्या दोन्ही भाषेत उपलब्ध
 • सर्वसमावेशक टेस्ट सिरीज
Product Description

MPSC राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 चाचणी मालिका

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी 673 रिक्त पदांसाठी MPSC Civil Services Combined Prelims 2023 ची अधिसूचना जाहीर केली आहे. MPSC राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ही 04 जून 2023 रोजी होणार आहे. आयोगाच्या बदललेल्या स्वरूपावर आधारित एक परिपूर्ण टेस्ट सिरीज Adda247 आपल्यासाठी घेऊन येत आहे. 

 

What will you get?

 • MPSC Civil Services Combined Prelims 2023 साठी एक सर्वसमावेशक टेस्ट सिरीज
 • परीक्षेच्या अद्ययावत स्वरूपावर आधारित पेपर 1 चे 11 आणि पेपर 2 चे 11 Full Length Mock
 • MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा मागील वर्षाच्या पेपर 1 चे 05 आणि पेपर 2 चे 05 प्रश्नपत्रिका
 • सर्व प्रश्नांचे सविस्तर स्पष्टीकरण
 • सर्व पेपर्स मराठी आणि इंग्रजी अश्या दोन्ही भाषेत उपलब्ध
 • प्रश्नाचे मुद्देसूद परिपूर्ण विश्लेषण
 • उमेदवार आपली रँक तपासू शकतात 
 • टॉपरच्या प्रयत्नांसह संपूर्ण विश्लेषण आणि तुलना

 

Validity: 12 Months

 

Paper-I Uploading Plan: 

S. No. Live Date
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 01 (Paper I) 29-Mar-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 02 (Paper I) 3-Apr-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 03 (Paper I) 7-Apr-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 04 (Paper I) 26-Apr-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 05 (Paper I) 2-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 06 (Paper I) 6-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 07 (Paper I) 10-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 08 (Paper I) 15-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 09 (Paper I) 23-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 10 (Paper I) 27-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 11 (Paper I) 31-May-2023

 

Paper-II Uploading Plan:

S. No. Live Date
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 01 (Paper II) 20-Mar-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 02 (Paper II) 27-Mar-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 03 (Paper II) 12-Apr-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 04 (Paper II) 29-Apr-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 05 (Paper II) 4-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 06 (Paper II) 8-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 07 (Paper II) 12-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 08 (Paper II) 17-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 09 (Paper II) 25-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 10 (Paper II) 29-May-2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Mock 11 (Paper II) 2-Jun-2023

 

PYQ Uploading Plan:

S.No. Live Date
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2021 Paper 1 Available
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2021 Paper 2 Available
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2020 Paper 1 Available
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2020 Paper 2 Available
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2019 Paper 1 Available
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2019 Paper 2 Available
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2018 Paper 1 Available
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2018 Paper 2 Available
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2022 Paper 1 17-Apr-2023
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha PYQ Paper 2022 Paper 2 22-Apr-2023
Exams Covered
adda247
MPSC
adda247
MPSC Technical Services
adda247
Course Highlights
 • सर्व पेपर्स New Exam Pattern वर आधारित
 • मराठी आणि इंग्रजी अश्या दोन्ही भाषेत उपलब्ध
 • सर्वसमावेशक टेस्ट सिरीज
₹299