Punjab govt jobs   »   Punjab Police Constables Technical Support Exam...

Punjab Police Constables Technical Support Exam date 2022 out

Table of Contents

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre: Online Applications were invited from Technically qualified candidates for filling up 2340 vacancies of Constables in the Technical and Support Services Cadre of Punjab Police by way of direct recruitment.

The recruitment shall be carried out in the rank of Constables, both male and female, including recruitment against 3% posts reserved for Sportspersons in the Technical and Support Services Cadre of Punjab Police. The process of recruitment shall be carried out in accordance with the provisions of Standing Order No. 06 of 2021 for Constables  the copy of which is available on the Punjab Police official website.

Punjab Police TSS Cadre|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  (TSS) ਕੇਡਰ

Punjab Police TSS Cadre|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ TSS ਕੇਡਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੀਐਸਐਸ ਕਾਡਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ 2340 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 3% ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਈ 2021 ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 06 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Punjab Police Technical and Support Services Cadre Exam Dates 2022|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀਆਂ 2022

Punjab Police Technical and Support Services Cadre Exam Dates 2022|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀਆਂ 2022: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਐਸਐਸ) ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 24.09.2022 ਤੋਂ 30.09.2022 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjab Police Technical and Support Services Cadre Eligibility Criteria|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਡਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

Punjab Police Technical and Support Services Cadre Eligibility Criteria|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਡਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ: ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 1. ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 2. ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ 28 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
 3. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 4. ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 5. ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 6. ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 7. ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjab Police Technical and Support Services Cadre Exam Pattern|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ

Punjab Police Technical and Support Services Cadre Exam Pattern|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਡਰ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਟੈਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅੰਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
1 ਟੈਸਟ 1
[ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ]
100 ਮੈਰਿਟ
2 ਟੈਸਟ 2
[ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ]
100 ਮੈਰਿਟ
3 ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ
(ਕੇਵਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ)
ਯੋਗਤਾ

Punjab Police Technical and Support Services Cadre Exam Syllabus|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ

Punjab Police Technical and Support Services Cadre Exam Syllabus|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ: ਟੈਸਟ 1 ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਹੋਵੇਗਾ।

Punjab police

ਟੈਸਟ 1

 • ਟੈਸਟ 1 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੇ।
 • ਟੈਸਟ 1 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|
 • ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਕੁੱਲ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹੋਣਗੇ|

 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਾਗ ਹਨ:

20 ਅੰਕ: ਸਵਾਲ ਆਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮੇਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਰਤੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਆਦਿ
30 ਅੰਕ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਿਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ|
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਤਰਕ, ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਯੋਗਤਾ, ਆਦਿ।
30 ਅੰਕ: ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ|
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸਟੀਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ। ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ: ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੁਧਾਰ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼, ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ/ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਆਕਰਣ, ਇੱਕ-ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਦਲ, ਮੌਖਿਕ ਸਮਝ ਪੈਸਜ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੀਤਣ, ਧਾਰਾਵਾਂ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵਾਕ ਬਣਤਰ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ।
20 ਅੰਕ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਐਮਐਸ-ਆਫਿਸ, ਆਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ:  ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਲਈ 25% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੈਸਟ 2

ਟੈਸਟ 2 ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਔਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ(ਆਂ) ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਸਟ 2 ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹਰੇਕ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ/ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

For more details click on this link

ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ 2 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ/ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੇਡਰ/ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸਪਰਸਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ(ਵਾਂ) ਲਈ ਟੈਸਟ 2 ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ:  ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਲਈ 25% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ

 • ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
 •  ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ
 • ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ
 • 2019 ਅਤੇ ਸਰਟ-ਇਨ ਨਿਯਮ 2013
ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

 • ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
 • ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
 • ਲਾਗਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਵੈਂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ
 • ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
 • ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ
 • ਫਾਇਰਵਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • VPN ਸੰਰਚਨਾ
 • IDS ਸੰਰਚਨਾ
 • ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ
 • ਕਰਬਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ
 • ਸਮਮਿਤੀ ਕੁੰਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (DES ਅਤੇ AES)
 • ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (RSA) ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ
 • ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ
 • IPSec ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ਼
 • ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
 • OWASP ਸਿਖਰ 10 ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ
ਨੈਤਿਕ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ VAPT

 •  ਐਥੀਕਲ ਹੈਕਿੰਗ
 •  ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ

 • ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ, ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
 • ਜਾਂਚ
 • ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਨਕਸ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ
 • ਈਮੇਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ – ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ
 • ਐਂਡਰੌਇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
 • ਕਾਨੂੰਨ
ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

 • ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ
 • ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਧਮਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ OSINT

 • ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ, OSINT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
 • ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
 • ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ
 • OSINT ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਮੈਥੋਡੌਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ
 • ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਦ
 • ਆਧੁਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ

Punjab police

ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS)

ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS)
GIS ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ
ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਝ
ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਮਝ
GIS ਡਾਟਾ

 • ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ
 • ਜੀਆਈਐਸ ਵੈਕਟਰ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ, ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਸ਼ੇਪਫਾਈਲਾਂ
 • GIS ਰਾਸਟਰ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ, ਰਾਸਟਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜੀਓਕੋਡਿੰਗ

 • ਪਤਾ ਜੀਓਕੋਡਿੰਗ
 • ਇੱਕ ਜਿਓਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਉਲਟਾ ਜੀਓਕੋਡਿੰਗ
ਨਕਸ਼ੇ

 • ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ
 • ਮੈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ
 • ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜਣਾ
ਪਾਈਥਨ ਹੁਨਰ

 • ਨੰਬਰ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਬੂਲੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
 • ਸੂਚੀ, ਟੂਪਲ, ਸੈੱਟ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
 • ਲੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
 • ਪਾਂਡਾਸ ਡੇਟਾਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ
 • CSV ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
 • ETL (ਐਬਸਟਰੈਕਟ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ/ਲੋਡ)
 • ਡੇਟਾ ਕਲੀਨਿੰਗ
QL ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ

 • SQL ਸੰਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
 • GROUP BY ਕਮਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
 • SQL ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ/ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ/ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ
 • SQL ਨੇਸਟਡ ਸਵਾਲ
 • ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ
SQL ਪੁੱਛਗਿੱਛ

 • SQL ਸੰਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
 • GROUP BY ਕਮਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
 • ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਸਵਾਲ
 • SQL ਜੁਆਇਨ ਕਮਾਂਡਾਂ
 • SQL ਨੇਸਟਡ ਸਵਾਲ
 • ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪਾਈਥਨ ਹੁਨਰ

 • ਨੰਬਰ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਬੂਲੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
 • ਸੂਚੀ, ਟੂਪਲ, ਸੈੱਟ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
 • ਲੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
 • ਪਾਂਡਾਸ ਡੇਟਾਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ
 • CSV ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
 • ETL (ਐਬਸਟਰੈਕਟ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ/ਲੋਡ)
 • ਡੇਟਾ ਕਲੀਨਿੰਗ
ਗ੍ਰਾਫ ਡੇਟਾਬੇਸ

 • ਗ੍ਰਾਫ ਡੀਬੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
 • ਨੋਡ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
 • ਆਮ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਡੀਬੀ ਸਵਾਲ
 • ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਡੀਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਨਾਮਿਤ ਇਕਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ

 • ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ
 • ਨਾਮਿਤ ਇਕਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ
ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

 • ਹਾਇਪੋਥੀਸਿਸ ਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ
 • ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

 • ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (OSI ਮਾਡਲ)
 • ਹੱਬ, ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ
 • ਰੂਟਿੰਗ, VLAN ਅਤੇ ACLs
 • IP ਪਤੇ ਅਤੇ IP ਸਬਨੈਟਿੰਗ
 • ਕੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼
DNS

 •  DNS ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਐਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਡੋਮੇਨ, ਡੋਮੇਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੈੱਟਅੱਪ
 • ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
 • DHCP ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
VPN

 • VPN ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
 • IPSec VPN ਦਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਫਾਇਰਵਾਲ

 • ਫਾਇਰਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • SSL ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
ਰੂਟਿੰਗ ਅਤੇ VLANs

 • VLAN ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਰੂਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਪੋਰਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਾਹੀਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨਆਈ.ਪੀ
 • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਡਰੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ (NAT) ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਪਹੁੰਚ
ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

 • ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ
 • ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲੋਡ ਬੈਲੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲੋਡ ਬੈਲੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
SDH ਅਤੇ MPLS ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (QoS) ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਦ

ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਡਾਟਾ ਮਾਡਲਿੰਗ

 • ਡਾਟਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਕੀਮਾ
 • ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨਕਰਨ
 • ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀ
 • ਹੈਸ਼ਿੰਗ
 • ਲੜੀਵਾਰ v/s ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ
SQL ਪੁੱਛਗਿੱਛ

 • SQL ਸੰਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
 • GROUP BY ਕਮਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
 • ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਸਵਾਲ
 • SQL ਜੁਆਇਨ ਕਮਾਂਡਾਂ
 • SQL ਨੇਸਟਡ ਸਵਾਲ
 • ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਐਕਸਲ ਹੁਨਰ

 • ਧਰੁਵੀ ਸਾਰਣੀਆਂ
 • ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
 • ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਕਸ਼ਨ – vlookup, sort, date, string, Aggregate
ਪਾਈਥਨ ਹੁਨਰ

 • ਨੰਬਰ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਬੂਲੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
 • ਸੂਚੀ, ਟੂਪਲ, ਸੈੱਟ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
 • ਲੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
 • ਪਾਂਡਾਸ ਡੇਟਾਫ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੂਲ
 • CSV ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ
MIS ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ETL ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ (ਐਬਸਟਰੈਕਟ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ/ਲੋਡ)
 • MIS ਡਾਟਾਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚਾਰ
 • ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ

ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ

ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ
• IP ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ EPABX ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ।
• ਹਾਈ ਟੈਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਚੇਂਜ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ।
• ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ।
• ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਪੀਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ।
• ਹਾਫ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ HF ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ।
• HF ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਅੱਧੀ ਲੂਪ ਐਂਟੀਨਾ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਯਾਨੀ NVIS (ਨੀਅਰ ਵਰਟੀਕਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਿਗਨਲ)।
• ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ/ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ/ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ।
• ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਸਟਿੰਗ/ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ।
• ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਸੰਚਾਰ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ IT ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ।
• TETRA, APCO ਵਰਗੀਆਂ ਟਰੰਕਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ
• ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ।
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਲਾਈਵੇਅ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਰਮੀਨਲ ਵਰਗੇ ਪੋਰਟੇਬਲ VSAT ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ।
• ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਗਿਆਨ
• ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਗਿਆਨ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

 • DNS (ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਸਿਸਟਮ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ
 • ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲੋਡ ਬੈਲੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਰਿਵਰਸ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • IIS ਅਤੇ ਅਪਾਚੇ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
 • ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ
 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ
 • ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੁੜੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
 • SSL ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਰਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • DDOS ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ
 • OWASP (ਓਪਨ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦਾ ਗਿਆਨ
 • VAPT ਦਾ ਗਿਆਨ (ਨਿਰਬਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ)
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ
 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
 • ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲਓ
 • ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ
 • ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਲੌਗਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

 • ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ
 • ਵਾਇਰਫ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾਓ

ਕੰਪਿਊਟਰ/ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕੰਪਿਊਟਰ/ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ
ਸੈਲਬ੍ਰਾਇਟ UFED 4PC, ਸੈਲਬ੍ਰਾਇਟ ਪਾਥਫਾਈਂਡਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਟੈਕਟਿਵ, MSAB XRY, EnCase Forensic Software, AccessData Forensic Toolkit, Magnet AXIOM, Paraben E3 Universal, Cellebrite AXIOM, Paraben E3 Universal, Cellebrite UFED 4PC, ਸੇਲੇਬ੍ਰਾਇਟ ਪਾਥਫਾਈਂਡਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਫਾਲਕਨ ਨਿਓ, ਟੈਲੋਨ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਟੇਬਲਯੂ ਟੀਡੀ2ਯੂ, ਐਫਟੀਕੇਆਈਮੇਜਰ
ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ

 • ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ
 • ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਝ
 • ਭੌਤਿਕ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਕਵਰੀ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।
 • ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਰੋਤ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ

 • ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
 • ਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲਸ, ਟੂਲਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ
 • ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲ, ਕਮਾਂਡ-ਲਾਈਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ, UNIX/ Linux ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ: ਲਾਜ਼ੀਕਲ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਡਿਵਾਈਸ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ USB ਮਾਸ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।

ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ

 • ਵਿੰਡੋਜ਼ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਫਾਈਲ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ,
 • ਉਪਯੋਗਯੋਗ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ,
 • ਅਣਵਰਤਣਯੋਗ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇਵੈਂਟ ਲੌਗਸ, ਪ੍ਰੀਫੈਚ ਫਾਈਲਾਂ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਫਾਈਲਾਂ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਆਦਿ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ

 • ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ
 • ਫਾਇਰਵਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਵੀਪੀਐਨ, ਕੀੜੇ, ਵਾਇਰਸ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰਾਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਦਿ।

ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਨਕਸ)

 • ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
 • IP ਪਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
ਵਰਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ

 • ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (VMWare) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
 • ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
 • ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ
ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ

 • ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
 • ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਡਿਸਕ ਭਾਗ, ਡਿਸਕ ਵਾਲੀਅਮ
 • NFS ਸਰਵਰ ਅਤੇ NFS ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਸਮਝ
 • ਫੋਲਡਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
 • ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ
 • ਰੇਡ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਪੱਧਰਾਂ (0,1 ਅਤੇ 5) ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨਾ
 • ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ
 • ਫਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਪੂਲਿੰਗ
 • ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ
 • ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁੱਦੇ
FTP ਅਤੇ ਟੇਲਨੈੱਟ

 • FTP ਸਰਵਰ ਅਤੇ FTP ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨਾ
 • FTP ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹੁੰਚ, FTP ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨਾ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

 • ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
 • ਉੱਚ CPU, ਮੈਮੋਰੀ, IO ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
 • ਸਵੈਪ ਸਪੇਸ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨਾ
 • ਸਿਸਟਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
 • ਰਿਮੋਟਲੀ SSH ਅਤੇ RDP ਨਾਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
ਸ਼ੈੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ

 • ਕਾਮਨ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ (ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਨਕਸ)
 • ਸ਼ੈੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ
 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ
 • ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
DHCP

 • DHCP ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ
 • DHCP ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ DHCP ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ DHCP ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨਾ
DNS

 •  DNS ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਐਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਡੋਮੇਨ, ਡੋਮੇਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੈੱਟਅੱਪ
 • ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
 • DNS ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ

 • IIS ਅਤੇ ਅਪਾਚੇ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
 • ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ/ਕੋਡਿੰਗ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ/ਕੋਡਿੰਗ
ਆਬਜੈਕਟ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ

 • ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾ
 • ਵਿਰਾਸਤ
 • ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ (ਓਵਰ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰ ਰਾਈਡਿੰਗ)
 • ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ
 • ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ
ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ

 • ਬਾਈਟ, ਛੋਟਾ, ਪੂਰਨ ਅੰਕ, ਲੰਬਾ, ਫਲੋਟ, ਡਬਲ, ਅੱਖਰ
 • ਸਤਰ ​​ਬਫਰ
 • ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨਲ ਐਰੇ
 • ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਐਰੇ
 • ਅਪਵਾਦ ਹੈਂਡਲਿੰਗ
 • ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ-ਫੜੋ-ਅੰਤ ਵਿੱਚ
ਮਲਟੀਥਰੇਡਿੰਗ

 • ਥਰਿੱਡ ਰਚਨਾਵਾਂ
 • ਥਰਿੱਡ ਲਾਈਫ ਚੱਕਰ
 • ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਢੰਗ
 • ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ
ਸਵਿੰਗ (JFC)

 • ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅੰਤਰ B/W AWT ਅਤੇ ਸਵਿੰਗ
 • ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ
 • ਪੈਨਸ
 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਿੰਗਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੇ ਲੇਬਲ
 • JButton, JTextField, JTextAres
J2EE ਕੰਟੇਨਰ

 • ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ (ਟੋਮਕੈਟ) ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਰ (JBOSS)
 • ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
SQL

 • SQL ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
 • SQL ਜੁੜਦਾ ਹੈ
 • ਜੇਡੀਬੀਸੀ
 • ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
 • ਤਿਆਰ ਬਿਆਨ
HTTP ਸੈਸ਼ਨ

 • ਕੂਕੀਜ਼
 • URL- ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ
 • ਲੁਕੇ ਹੋਏ-ਫਾਰਮ ਖੇਤਰ
 • ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਰੈਪਰ
 • ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ
 • ਵੈੱਬ-ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਪਰਿੰਗ ਬੂਟ ਅਤੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਰਚਨਾ

 • RDBMS (MySQL ਅਤੇ PostgreSQL) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ
 • ਡੇਟਾਬੇਸ, ਟੇਬਲ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
 • ਵਿਭਾਗੀਕਰਨ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰੋ
 • ਡੇਟਾਬੇਸ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ – ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਮੈਮੋਰੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
 • ਡਾਟਾਬੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ
 • ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
 • ਰੀਡੋ ਲੌਗ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੇਟਾਬੇਸ

 •  ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ SQL ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
 • ਮੈਮੋਰੀ, ਡਿਸਕ, ਨੈੱਟਵਰਕ, CPU ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
 • ਮਾਨੀਟਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
 • ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਟੇਬਲਸਪੇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ
 • ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੇਬਲ ਲਾਕ
 • ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਪੇਸ ਵਰਤੋਂ
ਡਾਟਾਬੇਸ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ

 •  ਇਕਸਾਰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬੈਕਅੱਪ ਬਣਾਓ
 • ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਬੈਕਅੱਪ ਬਣਾਓ
 • ਡਾਟਾਬੇਸ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰੋ
 • ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ (ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ)
 • ਰੀਡੋ ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ

 •  ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ DBA ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
 • ਮਿਆਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ
 • ਆਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
 • ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

 • ਡੇਟਾਬੇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ
 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ
 • ਡਿਫੌਲਟ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ (ਟੇਬਲਸਪੇਸ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ
 • ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ
 • ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ
 • ਮਿਆਰੀ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ
ਉੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ

 •  ਉੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰੋ
 • ਡਾਟਾ ਰੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰੋ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਟਾ ਰੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ
RDBMS v/s NoSQL ਸਮੇਤ NoSQL ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

IT ਸਹਿਯੋਗ

IT ਸਹਿਯੋਗ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ

 • ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਟਰਮਿਨੌਲੋਜੀ।
 • ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਖੇਪ।
 • OS, ਯੂਨਿਕਸ/ਲੀਨਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ।
 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (C/ C++/ Java, ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, C++, .NET ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, SQL ਸਰਵਰ, ਓਰੇਕਲ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ।
 • ਵੈੱਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ (HTML, DHTML, Java Script, Flash, Photoshop)
 • ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ
 • ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (IP ਐਡਰੈੱਸ, ਸਵਿੱਚ, TCP/ IP, VPN, ਫਾਇਰਵਾਲ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ)
 • ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਆਫਿਸ/ਓਪਨ ਆਫਿਸ (ਵਰਡ, ਐਕਸਲ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਕਸੈਸ, ਆਉਟਲੁੱਕ)
 • ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੰਕਲਪ, ਕਲਾਉਡ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ)
 • ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ)
ਹਾਰਡਵੇਅਰ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਗਰੀ: ਵਰਤਮਾਨ, ਵੋਲਟੇਜ, ਈਐਮਐਫ, ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਵਿੱਚ-ਪਲੱਗ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਅਰਧ-ਕੰਡਕਟਰ-ਸਿਲਿਕਨ, ਜਰਮਨੀਅਮ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਤਰਕ ਗੇਟਸ (AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR ਅਤੇ XNOR)

 • ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
 •  ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਡੇਟਾ ਬੈਕਅੱਪ, ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਡੀਡੀਐਸ, ਸੀਐਲਆਈ ਅਤੇ ਲੀਨਕਸ ਓਐਸ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
 • ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਬੋਰਡ: ਨਾਮਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਿਆਰ, AMD CPUs, Cyrix CPUs। CPU ਓਵਰ ਕਲਾਕਿੰਗ, ਟ੍ਰਬਲਸ਼ੂਟਿੰਗ, CPU ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ: AMD ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ, Intel ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ, VIA ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ SIS। ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ, ਓਪੀਟੀਆਈ ਚਿੱਪਸੈੱਟ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.
 • PC-ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ CMOS ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ: HDD, CD/DVD, ਅਤੇ SMPS ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਕਾਰਡ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ. CMOS-ਸੈੱਟਅੱਪ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ।
 • ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ: ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਕਜੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫੌਂਟ/ਟਾਈਪ-ਫੇਸ, ਟ੍ਰਬਲਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟਰ।
 • ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ: ਜ਼ੈਨਰ ਡਾਇਡ, ਬੇਸਿਕ ਸਵਿੱਚ ਮੋਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (SMPS), ਬੇਸਿਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (UPS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ
o ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ
o ਇੰਟਰਨੈੱਟ, IP, ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫਾਇਰਵਾਲ, ਰਾਊਟਰ, ਮੋਡੇਮ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ
o ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਅਤੇ ਸਰਟਇਨ ਨਿਯਮ 2013 ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਆਮ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ
o ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਮਝ
o ਈਮੇਲ ਸਿਰਲੇਖ, ਸਪੂਫਿੰਗ, ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।
o ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਬੇਟਿੰਗ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ।
o ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਹੈਕਿੰਗ/ਸਪੂਫਿੰਗ,
ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਆਦਿ।
o ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ
ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
o ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ
ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
o ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਨਕਸ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ
o ਈਮੇਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ – ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ
o ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਓਐਸ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਨਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
o Android, iOS, Windows ਅਤੇ Linux ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ
o ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
o ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ
o ਟਰੋਜਨ ਅਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦਾ ਗਿਆਨ
o ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਡਿਡਕਟਿਵ ਤਰਕ
o ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
o ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ/ਈਮੇਲਾਂ (ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਆਦਿ) ਸਹਿ-ਸਬੰਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
o ਈਮੇਲ ਅਤੇ SMS (OTP, ਆਦਿ) ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਸਬੰਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

OSINT ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

OSINT ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
OSINT ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ
o ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈ?
o ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
o OSINT ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ
o OSINT ਉਦੇਸ਼
o OSINT ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ OSINT ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ OSINT ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ
o ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਖੋਜ ਇੰਜਣ
ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਫੇਸਬੁੱਕ
ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਟਵਿੱਟਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ
ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਜਨਰਲ
ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਈਮੇਲ ਪਤੇ
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਂ
ਲੋਕ ਖੋਜ ਇੰਜਣ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਔਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਚਿੱਤਰ
ਵੀਡੀਓਜ਼
ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ
IP ਪਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੀਨਕਸ ਟੂਲ
ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੀਕ
o ਧਮਕੀ ਖੁਫੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। URL ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, IP ਐਡਰੈੱਸਿੰਗ, DNS ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ।
o ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
o ਸੈਂਡਬਾਕਸਿੰਗ
o URL IP ਲੁੱਕਅੱਪ
o IP ਪਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
o ਸਬਨੈਟਿੰਗ
o DNS ਸਪੂਫਿੰਗ
o ਪੁਨਰ ਖੋਜ ਸੰਦ
ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੋਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ।
o ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਕ੍ਰਾਲਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਮੈਟਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਖੋਜ ਇੰਜਣ)
o ਡੋਰਕਿੰਗ
o SSL ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੱਚੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹਨ।
o ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
o ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
o ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਾਈਨਿੰਗ
o ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ
o ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
o ਟੈਕਸਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ(ਆਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।
o Whois ਟੂਲ
o ਉਲਟਾ IP ਲੁੱਕਅੱਪ
o IP ਪਤੇ, IP ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ।
o ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਕੈਚਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
o ਵੈੱਬ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਟਾਈ
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
o ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡੋਮੇਨ
o ਆਰਥਿਕ, ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਕ
o MLAT ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ
o ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਰਹਿਣਾ
o ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਗਿਆਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
o VPN
ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਟਰੇਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
o ਚਿੱਤਰ-, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਡੀਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।
o ਚਿੱਤਰਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ ਗਣਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
o ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ
o ਬਿੱਟ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
o ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ

For remaining syllabus click on this link 

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre Admit Card 2022|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਐਸਐਸ) ਕਾਡਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2022

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre Admit Card 2022|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਐਸਐਸ) ਕਾਡਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2022: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TSS) ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre Result 2022|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TSS) ਕਾਡਰ ਨਤੀਜਾ 2022

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre Result 2022|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TSS) ਕਾਡਰ ਨਤੀਜਾ 2022: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਐਸਐਸ) ਕਾਡਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

For more detail in English follow this link

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre Selection Process 2022|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TSS) ਕਾਡਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2022

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre Selection Process 2022|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TSS) ਕਾਡਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2022: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TSS) ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਫੇਜ਼-2 ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਟੈਸਟ 2 ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ, ਹਰੇਕ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੈਸਟ 1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 200 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਟੈਸਟ 1 ਅਤੇ ਟੈਸਟ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Current affairs

ਫੇਜ਼-2 (ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ (ਪੀਐਮਟੀ), ਸਰੀਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ (ਪੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ/ਟੀਐਸਐਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 200 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ 1 ਅਤੇ ਟੈਸਟ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਜਿਹੇ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰ, ਹਰੇਕ ਡੋਮੇਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre Salary|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TSS) ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre Salary|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TSS) ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਕੇਲ
ਕਾਂਸਟੇਬਲ 19900/-

Punjab Police TSS Sports Quota|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ TSS ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ

Punjab Police TSS Sports Quota|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ TSS ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ: ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖੇਡਾਂ/ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਮ
1 ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ
2 ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨ
3 ਅਥਲੈਟਿਕ
4 ਬਾਸਕਟਬਾਲ
5 ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
6 ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ
7 ਫੁੱਟਬਾਲ
8 ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ
9 ਹੈਂਡਬਾਲ
10 ਹਾਕੀ
11 ਜੂਡੋ
12 ਕਬੱਡੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਈਲ)
13 ਸ਼ੂਟਿੰਗ
14 ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ
15 ਵਾਲੀਬਾਲ
16 ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ (ਰੋਇੰਗ,
ਕਾਇਆਕਿੰਗ, ਕੈਨੋਇੰਗ)
17 ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ
18 ਕੁਸ਼ਤੀ
19 ਵੁਸ਼ੂ
20 ਯੋਗਾ

 

 

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਅੰਕ) ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੱਧਰਾਂ/ਮਾਪਦੰਡਾਂ/ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

For more detail click on the link

Punjab Police Technical and Support Services (TSS) Cadre FAQ|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TSS) ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ1. TSS ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:  TSS ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ 24.09.2022 ਤੋਂ 30.09.2022 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ2. TSS ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:  TSS ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ 24.09.2022 ਤੋਂ 30.09.2022 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ3. ਟੀਐਸਐਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:  ਟੀਐਸਐਸ  ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ 2340 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ|

ਸਵਾਲ4. TSS ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:  TSS ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 267 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ|