విడుదల కానుంది

ముఖ్యమైన తేదీలు

TSPSC గ్రూప్ 1 అడ్మిట్ కార్డ్ 2022: TSPSC 503 వివిధ పోస్టుల కోసం గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది, TSPSC గ్రూప్ 1 అడ్మిట్ కార్డ్‌ను  పరీక్షకు 7 రోజుల ముందు అంటే 9 అక్టోబర్ 2022న విడుదల చేయబోతోంది. TSPSC గ్రూప్ 1 2022 ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష 16 అక్టోబర్ 2022న షెడ్యూల్ చేయబడింది. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులందరూ తమ TSPSC గ్రూప్ 1 అడ్మిట్ కార్డ్ 2022ని అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు,

TSPSC గ్రూప్ 1 అడ్మిట్ కార్డ్ 2022: TSPSC 503 వివిధ పోస్టుల కోసం గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది, TSPSC గ్రూప్ 1 అడ్మిట్ కార్డ్‌ను  పరీక్షకు 7 రోజుల ముందు అంటే 9 అక్టోబర్ 2022న విడుదల చేయబోతోంది. TSPSC గ్రూప్ 1 2022 ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష 16 అక్టోబర్ 2022న షెడ్యూల్ చేయబడింది. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులందరూ తమ TSPSC గ్రూప్ 1 అడ్మిట్ కార్డ్ 2022ని అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు,

For More Details Click Here