విజయనగరం DCCB మేనేజర్ మరియు AM అడ్మిట్ కార్డ్ 2023

విజయనగరం DCCB త్వరలో మేనేజర్  అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అడ్మిట్ కార్డ్  విడుదల చేయనుంది.

అభ్యర్థులందరూ అడ్మిట్ కార్డ్  విడుదల చేసిన తరువాత https://www.dccbvizianagaram.com/ అధికారిక వెబ్సైట్ లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోగలరు.

అభ్యర్థులు తమ DCCB విజయనగరం అడ్మిట్ కార్డ్ 2023లో వారి పరీక్షా కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేయగలుగుతారు.