భారతదేశంలో నీటి వనరుల పంపిణీ మరియు వినియోగం

భారతదేశంలో నీటి వనరుల పంపిణీ మరియు వినియోగం

జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ మొట్టమొదటిసారిగా నీటి వనరుల గణనను విడుదల చేసింది

జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ మొట్టమొదటిసారిగా నీటి వనరుల గణనను విడుదల చేసింది

ఈ గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో అత్యధిక నీటి వనరులను కలిగి ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్‌లోఉన్నాయి 

ఈ గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో అత్యధిక నీటి వనరులను కలిగి ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్‌లోఉన్నాయి 

 సిక్కింలో అత్యల్ప నీటి వనరులు ఉన్నాయి, కేవలం 134 మాత్రమే ఉన్నాయి.

 సిక్కింలో అత్యల్ప నీటి వనరులు ఉన్నాయి, కేవలం 134 మాత్రమే ఉన్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యధిక ట్యాంకులు ఉండగా, తమిళనాడులో అత్యధిక సరస్సులు ఉన్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యధిక ట్యాంకులు ఉండగా, తమిళనాడులో అత్యధిక సరస్సులు ఉన్నాయి.

అన్ని రాష్ట్రాల్లో నీటి వనరుల పారిశ్రామిక వినియోగం చాలా తక్కువగా ఉంది

అన్ని రాష్ట్రాల్లో నీటి వనరుల పారిశ్రామిక వినియోగం చాలా తక్కువగా ఉంది