FCI Assistant Grade 3 Recruitment 2022

FCI Assistant Grade 3 Recruitment 2022

FCI Assistant Grade 3 Recruitment அறிவிப்பு செப்டம்பர் 6 2022 அன்று வெளியிடப்பட்டது

FCI Assistant Grade 3 Recruitment அறிவிப்பு செப்டம்பர் 6 2022 அன்று வெளியிடப்பட்டது

FCI Assistant Grade 3 Recruitment க்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 05.10.2022

FCI Assistant Grade 3 Recruitment க்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 05.10.2022

FCI Assistant Grade 3 Recruitment மொத்த காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 5043

FCI Assistant Grade 3 Recruitment மொத்த காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 5043

FCI Assistant Grade 3 Recruitment மொத்த காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 5043

FCI Assistant Grade 3 Recruitment மொத்த காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 5043