DPS DAE Admit Card 2022 Out

DPS DAE Admit Card 2022 Out

DPS DAE Admit Card 2022 Out

DPS DAE Admit Card 2022 Out

அணுசக்தித் துறையின் கொள்முதல் மற்றும் ஸ்டோர்ஸ் இயக்குநரகம் 28 நவம்பர் 2022 அன்று அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான dpsdae.gov.in இல் DPS DAE அனுமதி அட்டை 2022ஐ வெளியிட்டுள்ளது.

DPS DAE Admit Card 2022 Out

DPS DAE Admit Card 2022 Out

DPS DAE தேர்வு 2022 மொத்தம் 70 பணியிடங்கள் 

DPS DAE Admit Card 2022 Out

DPS DAE Admit Card 2022 Out

DPS DAE தேர்வு 28 டிசம்பர் 2022 அன்று நடத்தப்படும் 

Details given in DPS DAE Admit Card 2022 Out

Details given in DPS DAE Admit Card 2022 Out

1.விண்ணப்பதாரரின் பெயர். 2.விண்ணப்பதாரரின் தந்தையின்/கணவரின் பெயர். 3.விண்ணப்பதாரரின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம். 4.விண்ணப்பதாரரின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட கையொப்பம். 5.பிறந்த தேதி. 6.பாலினம்.

Details given in DPS DAE Admit Card 2022 Out

Details given in DPS DAE Admit Card 2022 Out

7.வகை (ஜெனரல்/எஸ்சி/எஸ்டி...). 8.பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. 9.தேர்வு தேதி. 10.தேர்வு நேரம். 11.அறிக்கை நேரம். 12.தேர்வு இடம்.

To download DPS DAE Admit Card 2022 Out

To download DPS DAE Admit Card 2022 Out