small finance bank list

  • Small Finance bank in India | இந்தியாவில் உள்ள சிறு நிதி நிறுவன வங்கிகள்.

    Small Finance bank in India Introduction: SBI மற்றும் IBPS நேர்காணல்கள் 2021 க்கான சிறப்பு வங்கி விழிப்புணர்வு தொடர். இது பொது அறிவுக்கு மேம்படுத்தும் மற்றும் நேர்காணல் சுற்றுக்கு வரும்போது தேர்வாளர்களுக்கு உதவும். இன்று எங்கள் வங்கி விழிப்புணர்வு தொடரின் தலைப்பு இந்தியாவில் உள்ள சிறு நிதி நிறுவன வங்கிகள் (Small Finance...

    Last updated on August 30th, 2021 01:23 pm