Tamil govt jobs   »   Study Materials   »   Tirukkural (161-170) அழுக்காறாமை

திருக்குறள் (161-170) அழுக்காறாமை | Tirukkural (161-170) Not Envying | TNPSC Group 2 and 2a

திருக்குறள், சுருக்கமாகக் குறள், ஒரு தொல் தமிழ் மொழி இலக்கியமாகும். திருக்குறள், சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கும் இந்நூல் குறள் வெண்பா என்னும் பாவகையினாலான 1,330 ஈரடிச் செய்யுட்களைக் கொண்டது. TIRUKKURAL முறையே அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய மூன்று பகுப்புகளை அல்லது தொகுப்புகளைக் கொண்டது.

Tirukkural 161-170 (குறள் 161-170)

திருக்குறள் பகுதியில், நாம் இன்று காணவிருக்கும் அதிகாரம் “அழுக்காறாமை

/ Not Envying“.

 

Also Read : TIRUKKURAL 151-160 (பொறையுடைமை)

குறள் 161

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு.

பொருள்:

மனத்தில் பொறாமையில்லாமல் வாழும் இயல்பை ஒழுக்கத்திற்குரிய நெறியாகப் பெற்று விளங்கிட வேண்டும்.

Couplet 161

As ‘strict decorum’s’ laws, that all men bind,
Let each regard unenvying grace of mind.

Explanation:

Let a man esteem that disposition which is free from envy in the same manner as propriety of conduct.

குறள் 162

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்.

பொருள்:

யாரிடமும் பொறாமை கொள்ளாத பண்பு ஒருவர்க்கு வாய்க்கப் பெறுமேயானால் அதற்கு மேலான பேறு அவருக்கு வேறு எதுவுமில்லை.

Couplet 162

If man can learn to envy none on earth,
‘Tis richest gift, -beyond compare its worth.

Explanation:

Amongst all attainable excellences there is none equal to that of being free from envy towards others.

குறள் 163

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப் பான்.

பொருள்:

அறநெறியையும், ஆக்கத்தையும் விரும்பிப் போற்றாதவன்தான், பிறர் பெருமையைப் போற்றாமல் பொறாமைக் களஞ்சியமாக விளங்குவான்.

Couplet 163

Nor wealth nor virtue does that man desire ’tis plain,
Whom others’ wealth delights not, feeling envious pain.

Explanation:

Of him who instead of rejoicing in the wealth of others, envies it, it will be said “he neither desires virtue not wealth.”

Also Read : TIRUKKURAL 141-150 (பிறனில் விழையாமை)

குறள் 164

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து.

பொருள்:

தீய வழியில் சென்றால் துன்பம் ஏற்படுமென்பதை அறிந்தவர்கள் பொறாமையினால் தீச்செயல்களில் ஈ.டுபடமாட்டார்கள்.

Couplet 164

The wise through envy break not virtue’s laws,
Knowing ill-deeds of foul disgrace the cause.

Explanation:

(The wise) knowing the misery that comes from transgression will not through envy commit unrighteous deeds.

குறள் 165

அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார்
வழுக்காயும் கேடீன் பது.

பொருள்:

பொறாமைக் குணம் கொண்டவர்களுக்கு அவர்களை வீழ்த்த வேறு பகையே வேண்டா. அந்தக் குணமே அவர்களை வீழ்த்தி விடும்.

Couplet 165

Envy they have within! Enough to seat their fate!
Though foemen fail, envy can ruin consummate.

Explanation:

To those who cherish envy that is enough. Though free from enemies that (envy) will bring destruction.

குறள் 166

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும்.

பொருள்:

உதவியாக ஒருவருக்குக் கொடுக்கப்படுவதைப் பார்த்துப் பொறாமை கொண்டால் அந்தத் தீய குணம், அவனை மட்டுமின்றி அவனைச் சார்ந்திருப்போரையும் உணவுக்கும், உடைக்கும்கூட வழியில்லாமல் ஆக்கிவிடும்.

Couplet 166

Who scans good gifts to others given with envious eye,
His kin, with none to clothe or feed them, surely die.

Explanation:

He who is envious at a gift (made to another) will with his relations utterly perish destitute of food and rainment.

Also Read : TIRUKKURAL 131-140 (ஒழுக்கமுடைமை)

குறள் 167

அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும்.

பொருள்:

செல்வத்தை இலக்குமி என்றும், வறுமையை அவளது அக்காள் மூதேவி என்றும் வர்ணிப்பதுண்டு. பொறாமைக் குணம் கொண்டவனை அக்காளுக்கு அடையாளம் காட்டிவிட்டுத் தங்கை இலக்குமி அவனைவிட்டு அகன்று விடுவாள்.

Couplet 167

From envious man good fortune’s goddess turns away,
Grudging him good, and points him out misfortune’s prey.

Explanation:

Lakshmi envying (the prosperity) of the envious man will depart and introduce him to her sister.

குறள் 168

அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும்.

பொருள்:

பொறாமை எனும் தீமை ஒருவனுடைய செல்வத்தையும் சிதைத்துத் தீய வழியிலும் அவனை விட்டுவிடும்.

Couplet 168

Envy, embodied ill, incomparable bane,
Good fortune slays, and soul consigns to fiery pain.

Explanation:

Envy will destroy (a man’s) wealth (in his world) and drive him into the pit of fire (in the world to come).

குறள் 169

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்.

பொருள்:

பொறாமைக் குணம் கொண்டவனின் வாழ்க்கை வளமாக இருப்பதும், பொறாமைக் குணம் இல்லாதவனின் வாழ்க்கை வேதனையாக இருப்பதும் வியப்புக்குரிய செய்தியாகும்.

Couplet 169

To men of envious heart, when comes increase of joy,
Or loss to blameless men, the ‘why’ will thoughtful hearts employ.

Explanation:

The wealth of a man of envious mind and the poverty of the righteous will be pondered.

குறள் 170

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃதுஇல்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல்.

பொருள்:

பொறாமை கொண்டதால் புகழ் பெற்று உயர்ந்தோரும் இல்லை; பொறாமை இல்லாத காரணத்தால் புகழ் மங்கி வீழ்ந்தோரும் இல்லை.

Couplet 170

No envious men to large and full felicity attain;
No men from envy free have failed a sure increase to gain.

Explanation:

Never have the envious become great; never have those who are free from envy been without greatness.

 

இது போன்ற தேர்விற்கான பாடக்குறிப்புகளுக்கு ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்க

Download the app now, Click here

Use Coupon code: HAPPY(75% OFFER)

திருக்குறள் (161-170) அழுக்காறாமை | Tirukkural (161-170) Not Envying | TNPSC Group 2 and 2a_40.1
TNPSC Group 4 & 2 GENERAL TAMIL Batch Live Classes By Adda247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

திருக்குறள் (161-170) அழுக்காறாமை | Tirukkural (161-170) Not Envying | TNPSC Group 2 and 2a_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

திருக்குறள் (161-170) அழுக்காறாமை | Tirukkural (161-170) Not Envying | TNPSC Group 2 and 2a_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.