அறிவியல் வினா விடை | Science QUIZ For TNPSC GROUP 2 & 4 [02 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Science QUIZ

அறிவியல் வினா விடை | Science QUIZ For TNPSC GROUP 2 & 4 [02 December 2021]

Science QUIZ (அறிவியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Science QUIZ (அறிவியல் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. மின்னோட்டம் சுமந்து செல்லும் கடத்தி எதனுடன் தொடர்புடையது?

(a) காந்தப்புலம்.

(b) மின்சார புலம். (electric field)

(c) மின்காந்த புலம்.

(d) மின்னியல் புலம். (electrostatic field)

 

Q2. ஒரு சிறந்த வோல்ட்மீட்டரின் மின்தடை என்ன?

(a) எல்லையற்ற.

(b) பூஜ்யம்.

(c) உயர்வு.

(d) குறைவு.

 

Q3. மின் விசிறியின் வேகத்தை மாற்றப் பயன்படும் கருவி______?

(a) பெருக்கி. (amplifier)

(b) சீராக்கி. (regulator)

(c) மாற்றி. (switch)

(d) திருத்தி. (rectifier)

 

Q4. ரேடியோ அலை பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வளிமண்டல அடுக்கு?

(a) குரோமோஸ்பியர்ஸ்.

(b) ட்ரோபோஸ்பியர்.

(c) அயனோஸ்பியர்.

(d) அடுக்கு மண்டலம் (stratosphere).

 

Q5. நகரும் மின் கட்டணம் (Moving electric charge) உற்பத்தி?

(a) காந்தப்புலம்.

(b) ஒலி அலைகள்.

(c) ஒளி கதிர்கள்.

(d) வெப்ப அலைகள்.

 

Q6. NOT gate இயக்க முடிவது?

(a) ஒற்றை டையோடு.

(b) இரண்டு டையோடு.

(c) ஒற்றை மின்தடை.

(d) ஒற்றை டிரான்சிஸ்டர்.

 

Q7. காற்றழுத்தமானி ரீடிங் (barometer reading dips) திடீரென குறையும் போது, அது ஒரு அறிகுறி?

(a) வெப்பமான வானிலை.

(b) அமைதியான வானிலை.

(c) புயல்.

(d) வறண்ட வானிலை.

 

Q8. ஒரு முப்பட்டகத்தில் (prism)  ஒளியின் வெவ்வேறு வண்ணங்களைப் பிரிப்பது?

(a) ஒளியின் பிரதிபலிப்பு (Reflection of light).

(b) ஒளி சிதறல் (dispersion of light).

(c) ஒளியின் நிறப்பிரிகை (Diffraction of light).

(d) ஒளியின் ஒளிவிலகல் (Refraction of light).

 

Q9.  ஒரு பொருளின் நிறை _____?

(a) உடல் அளவு (physical quantity).

(b) அடிப்படை அளவு.

(c) அளவுகோல் அளவு (scalar quantity).

(d) அனைத்து விருப்பங்களும் சரியானவை

 

Q10. பின்வரும் எந்த விளையாட்டுக்கு, வீரர்கள் பாஸ்கல்ஸ்லாவைப் (Pascal’slaw) பற்றிய அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும்?

(a) ஏறுதல்.

(b) பாராகிளைடிங்.

(c) ராஃப்டிங்.

(d) ஸ்கூபா டைவிங்.

Practice These Science QUIZ (அறிவியல் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Science QUIZ TAMIL SOLUTIONS

 

S1. (a) 

Sol. Current carrying conductor produces magnetic field.

S2.(a)

Sol.An ideal voltmeter has infinite resistance.

The current flow in ideal voltmeter is zero.

 S3. (b)

Sol.Regulator is used to change the speed of the fan.

S4. (c)

Sol.The layer of the atmosphere that reflects radio waves is the ionosphere.

The ionosphere is defined as the layer of the earth’s atmosphere that is ionized by solar and cosmic radiation.

 S5. (a)

Sol.Both magnetic field and electric field is produced due to the moving electric charge.

S6.(d)

Sol.NOT gate is a logic gate and referred as an inverter.

It can be operated by the only one transistor.

S7. (c)

Sol.When barometer dips suddenly, it indicates the storm like condition in weather.

S8. (b) 

Sol.These colors are often observed as light passes through a triangular prism. Upon passage through the prism,  the white light is separated into it’s component color’s.-red, orange, yellow, green, blue and violet.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (d)

Sol.Mass is defined as the amount of substance that an object has.

It has no direction hence, it is physical, fundamental, scalar quantity.

S10. (d)

Sol.Pascal’s law states that if there is a change occurring in the pressure at any point in a confined fluid.

It will transmit throughout the fluid and the same change will occur everywhere.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- DREAM75-75% OFFER

அறிவியல் வினா விடை | Science QUIZ For TNPSC GROUP 2 & 4 [02 December 2021]_50.1
TNPSC GROUP 2 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON sep 20 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?