Tamil govt jobs   »   RRB NTPC 2021: RRB NTPC Exam...

RRB NTPC 2021: RRB NTPC Exam Analysis 23rd July Shift 1 | RRB NTPC 2021: RRB NTPC தேர்வு பகுப்பாய்வு 23 ஜூலை ஷிப்ட் 1

RRB NTPC Exam Analysis

RRB NTPC Exam Analysis

ஜூலை 23 ஆம் தேதி முதல் ஷிப்டில் ரயில்வே நடத்திய ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி சிபிடி 1 2021 தேர்வுகள் இப்போது முடிந்துவிட்டன. பரீட்சை பகுப்பாய்வு என்பது தேர்வின் பின்னர் தேர்வர்கள் எதிர்நோக்கும் முக்கியமான அம்சமாகும். ஷிப்ட் 1 க்கான ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி தேர்வு பகுப்பாய்வை பல தேர்வர்கள் கவனித்து வருகின்றனர், ஏனெனில் இது தேர்வின் முதல் மாற்றத்தில் கேட்கப்படும் கேள்விகளைப் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது. ஜூலை 23 ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி 2021 ஷிப்ட் 1 க்கான பொருள் வாரியான தேர்வு பகுப்பாய்வு இந்த இடுகையில் உள்ளது, இதன்மூலம் மற்ற அனைத்து ஆர்வலர்களும் பரீட்சை முறை மற்றும் சிரமம் நிலை குறித்து ஒட்டுமொத்த மற்றும் தெளிவான யோசனையைப் பெற முடியும். RRB NTPC ஆனது 3 பிரிவுகளுடன் 100 மதிப்பெண்களுக்கு 100 கேள்விகளைக் கொண்ட ஆன்லைன் தேர்வாகும், தேர்வின் காலம் 90 நிமிடங்கள் ஆகும். ஒவ்வொரு தவறான பதிலுக்கும் 1/3  எதிர்மறை மதிப்பெண் வழங்கப்படும்.

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் july 2nd week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

RRB NTPC 2021: RRB NTPC Exam Analysis 23rd July Shift 1 | RRB NTPC 2021: RRB NTPC தேர்வு பகுப்பாய்வு 23 ஜூலை ஷிப்ட் 1_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

RRB NTPC Exam Analysis 23rd July Shift 1(23 ஜூலை ஷிப்ட் 1)

மாணவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட மதிப்பாய்வின் படி, ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி தேர்வின் நிலை எளிதானது முதல் -மிதமானது வரை . மொத்தம் 100 கேள்விகள் 90 நிமிடங்களில் முயற்சிக்கும்படி கேட்கப்பட்டன.

Examination Section No. of Questions Good Attempts
Mathematics 30 23-25
General Awareness 40 28-31
General Intelligence & Reasoning 30 26-27
Total 100 77-83

RRB NTPC Section Wise Details Exam Analysis for 23rd July Shift 1:(பிரிவு வாரியான விவரங்கள் 23 ஜூலை ஷிப்ட் 1 க்கான தேர்வு பகுப்பாய்வு)

RRB NTPC Shift 1 தேர்வு 2021 க்கான விரிவான பகுப்பாய்வை இங்கே தருகிறோம். தேர்வில் 3 பிரிவுகள் உள்ளன, அதாவது கணிதம். பொது அறிவு மற்றும் பொது நுண்ணறிவு மற்றும் பகுத்தறிவு.

RRB NTPC Shift 1 Exam Analysis 2021 for 23rd July of General Awareness [Easy-Moderate]

பொது அறிவு பிரிவு பொதுவாக ஆர்வலர்களுக்கு கடினமான நேரத்தை அளிக்கிறது. நடப்பு விவகாரங்களிலிருந்து கேள்விகள் முக்கியமாக பெரும்பான்மையான பகுதியை உள்ளடக்கிய தேர்வில் கேட்கப்படுகின்றன. இந்த குறிப்பிட்ட பிரிவில் கேட்கப்படும் கேள்விகளின் பரவல்  மற்றும் அளவைப் பாருங்கள். இன்றைய RRB NTPC பொது அறிவு தேர்வு பகுப்பாய்வில் கேட்கப்பட்ட சில கேள்விகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 1. உலக காசநோய் தினம் எந்த தேதியில் கொண்டாடப்படுகிறது?
 2. இரத்த தானம் தினம் எந்த தேதியில் கொண்டாடப்படுகிறது?
 3. தங்க நாற்கர நெடுஞ்சாலையில், எந்த தூரம் மிக நீளமானது?
 4. பின்வருவனவற்றில் வட துருவம், தென் துருவம், மகரத்தின் வெப்பமண்டலம், அண்டார்டிகா எது மிக நீண்ட தூரம் ?
 5. எந்த அமிலம் செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது?
 6. காலவரிசைபடி  முகலாய வம்சத்தை வரிசைப்படுத்தவும்?
 7. கம்ப்யூட்டரில் சுட்டியைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?
 8. NAIC இன் முழு வடிவம் என்ன?
 9. 1995 ஆம் ஆண்டில், விமானப் போக்குவரத்துக்கு எந்தச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது?
 10. பின்வருவனவற்றில் யு.என்.எஸ்.சி உறுப்பினராக இல்லாதவர் யார்?
 11. ஜானி பிரிஸ்டோ எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்?
 12. HITC இன் முழு வடிவம் என்ன?
 13. மும்பை ஆளுநர் யார்?
 14. எத்தனாவது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக ஜோ பிடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்?
 15. சைலண்ட் வேலி எதனுடன் தொடர்புடையது ?
 16. ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது?
 17. ஒட்டக மேளா எந்த ராஜஸ்தானின் எந்த நகரத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது ?

RRB NTPC Shift 1 Exam Analysis 2021 for 23rd July of Mathematics [Easy-Moderate](கணிதம்)

கணிதப் பிரிவு பொதுவாக எண்கணித மற்றும் உயர்தர கணிதங்களின் கேள்விகளை உள்ளடக்கியது. தேர்வில் இந்த பிரிவின் நிலை மிதமானது மற்றும் முந்தைய ஷிப்ட்களில் கேட்கப்பட்ட அதே தலைப்புகளிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. கேள்விகளின் தலைப்பு வாரியான பரவல் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பை விளக்கப்படம், பார் வரைபடம், ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 5 வெவ்வேறு கேள்விகள் தரவு விளக்கம் கேட்கப்பட்டது.

Topic No of Questions Level
Algebra 1 Easy
Mensuration 3-4 Easy
Ratio & Proportion 3-4 Easy
Partnership 2 Easy-Moderate
Profit/Loss 2 Easy
Geometry 1 Easy
Number System 2 Easy
Simplification 2 Easy
Time and Work 2 Easy
Statistics 2 Easy
Time, Speed, and Distance 2 Easy
SI/ CI 2 Easy-moderate
DI (Pie chart, Bar Graph) 5 moderate
Total 30 Easy-moderate

RRB NTPC Exam Analysis 23rd July for General Intelligence & Reasoning [Easy](ரீசனிங்)

பகுத்தறிவு பிரிவு தேர்வர்களின் சிந்தனை திறன்களை சோதிக்கிறது மற்றும் 30 மதிப்பெண்களுக்கு மொத்தம் 30 கேள்விகளைக் கொண்டுள்ளது. பகுத்தறிவு பிரிவின் நிலை எளிதானது மற்றும் முந்தைய ஷிப்ட்களில் கேட்கப்பட்ட அதே தலைப்புகளிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. கடின தன்மையின் அளவுடன் கேட்கப்படும் கேள்விகளின் பொருள் வாரியான பரவல் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Topic No of Questions Level
Coding-Decoding 5-6 Easy-moderate
Sitting arrangement (Circular) 4 Easy
Venn Diagram 3-4 Easy
Puzzle
Blood Relation 3-4 Easy
Statement & Assumptions 2 Easy
Statement & Conclusion 1 Easy
Syllogism 2 Easy
Analogy 3 Easy
Mathematical Operations 3-4 Easy
Odd one out 1-2 Easy
Misc. 2-3 Easy
Total 30 Easy

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-10

×
×

Download your free content now!

Download success!

RRB NTPC 2021: RRB NTPC Exam Analysis 23rd July Shift 1 | RRB NTPC 2021: RRB NTPC தேர்வு பகுப்பாய்வு 23 ஜூலை ஷிப்ட் 1_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

RRB NTPC Exam Analysis:FAQ:

Q1. 7 வது கட்ட RRB NTPC 2021 CBT 1 23 ஜூலை 1 ஆம் தேதி ஷிப்ட் தேர்வின் சிரமம் என்ன?

பதில்: 7 வது கட்ட ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி தேர்வின் சிரமம் நிலை எளிதானது.

Q2. ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி 2021 சிபிடி 1 தேர்வில் எத்தனை பிரிவுகள் உள்ளன?

பதில்: ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி 2021 சிபிடி 1 தேர்வில் 3 பிரிவுகள் இருந்தன.

Q3. ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி தேர்வுக்கு 20 ஜூலை 2021 ஷிப்ட் 2 க்கான ஷிப்ட் நேரம் என்ன?

பதில்: ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி 23 ஜூலை ஷிப்ட் 1 தேர்வு நேரம் காலை 10:30 முதல் மதியம் 12 மணி வரை.

 

இது போன்ற தேர்விற்கான பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்க

Download the app now, Click here

 

Use Coupon code: HAPPY75 (75% offer)

RRB NTPC 2021: RRB NTPC Exam Analysis 23rd July Shift 1 | RRB NTPC 2021: RRB NTPC தேர்வு பகுப்பாய்வு 23 ஜூலை ஷிப்ட் 1_80.1
ADDA247 Tamil RRB NTPC CBT-1 TEST SERIES

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

RRB NTPC 2021: RRB NTPC Exam Analysis 23rd July Shift 1 | RRB NTPC 2021: RRB NTPC தேர்வு பகுப்பாய்வு 23 ஜூலை ஷிப்ட் 1_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

RRB NTPC 2021: RRB NTPC Exam Analysis 23rd July Shift 1 | RRB NTPC 2021: RRB NTPC தேர்வு பகுப்பாய்வு 23 ஜூலை ஷிப்ட் 1_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.