திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For TNPSC GROUP 2 & 4 in Tamil [7 September2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1.  Z என்பது Y ஐ விடக் குறைவானது ஆனால் X ஐ விட உயரமானது. W என்பது Z ஐ விடக் குறைவானது ஆனால் X ஐ விட உயரம் மற்றும் V என்பது Y ஐ விடக் குறைவானது ஆனால் Z ஐ விட உயரம். குள்ளமான நபர் யார்?

(a) Z
(b) X
(c) V
(d) W

 

Q2.  பின்வரும் ஒவ்வொரு  எழுத்துத் தொடரிலும், சில எழுத்துக்கள் விடுபட்டுள்ளன, அவை கீழே உள்ள மாற்றுகளில் ஒன்றாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

aa _ _ aba _ bca _ aab _ a _ 
(a) bcacab
(b) bbabcb
(c) bcabcb
(d) cbabac

 

Q3.  P என்றால் +, Q என்பது -, R என்பது ‘÷’ ஐ குறிக்கிறது, மற்றும் S என்பது ‘×’ ஐ குறிக்கிறது என்றால், 18S64R16Q6P9 = ?

(a) 115
(b) 75
(c) 55
(d) 25

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பைப் போன்ற நான்கு மாற்றுத் தொகுப்புகளிலிருந்து அந்த எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு: (16, 8, 2)

(a) (3, 7, 1)
(b) (11, 12, 10)
(c) (18, 9, 3)
(d) (14, 20, 8)

 

Q5. ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில், BASIC  என்பது  DDULE என எழுதப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குறியீட்டில்  LEADER  எவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது?

(a) NGCFGU
(b) NHCGGU
(c) NGDFHT
(d) NHDGHU

 

Q6. பின்வரும் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் ஒற்றைப்படை எண் ஜோடி/குழுவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1 (9) 2
(b) 3 (243) 6
(c) 5 (854) 9
(d) 4 (441) 7

 

Q7. F என்பவர்  A இன் சகோதரர். C  என்பவர்  A யின் மகள். K என்பவர்  F இன் சகோதரி, G என்பவர்  C யின் சகோதரர். G  இன்  மாமா யார்?

(a) F

(b) C

(c) K

(d) A

 

Q8. ‘+’ என்றால் ‘வகுத்தல் ‘-’ என்றால் ‘கூட்டல், ‘×’ என்றால் ‘கழித்தல் மற்றும் ‘/’ என்றால் ‘பெருக்கல் , பின்வரும் வெளிப்பாட்டின் மதிப்பு என்னவாக இருக்கும்?

[{(5 × 10) – (16/4)} + (15 – 9)]/0 

(a) 120

(b) 30

(c) 108

(d) 0

 

Q9. ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், RUSTICATE என்பது  QTTUIDBSD என எழுதப்பட்டுள்ளது. அந்த குறியீட்டில் STATISTIC  எவ்வாறு எழுதப்படும்?

(a) RSBUJTUHB

(b) RSBUITUHB

(c) RSBUIRSJD

(d) RUBUITUMB

 

Q10. மாற்றுகளில் இருந்து தொடரில் தவறான எண்ணைக் கண்டுபிடிக்கவும்?

3, 8, 15, 24, 34, 48, 63

(a) 25

(b) 34

(c) 48

(d) 8

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(b)
Sol. Order: Y>V>Z>W>X
So, shortest person is X.

 

S2. Ans.(c)
Sol. The series is aabcab/aabcab/aabcab.

 

S3. Ans.(b)
Sol. After changing sign:
18 × 64 ÷ 16 – 6 + 9=  75

 

S4. Ans.(d)
Sol. Given set consists of even numbers only whose H.C.F. is 2.

 

S5. Ans.(b)
Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_50.1

Same pattern follow by LEADER -> NHCGGU

 

S6. Ans.(d)
Sol. In all other groups, the number inside the bracket is the sum of cubes of the numbers outside it.

 

S7. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_60.1

 

S8. Ans.(d)

Sol. Using the correct symbols, we have:

Given expression =

[{(5 – 10) + (16 × 4)} ÷ (15 + 9)] × 0 = 0

 

S9. Ans.(b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_70.1

 

S10. Ans.(b)

Sol. The difference between consecutive terms of the given series are respectively 5, 7, 9, 11, 13 and 15

Clearly, 34 is a wrong number and must be replaced by (24 + 11) i.e. 35

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% OFFER)

திறன் அறிவு வினா விடை | REASONING QUIZ |_80.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?