Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For TNPSC GROUP 2 &4; [15 September2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

 

Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய எழுத்துகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

BYE : DAG : : GDJ : ?

(a)ILF

(b)EBH

(c)IFL

(d)EHB

 

Q2. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட வார்த்தை ஜோடியை தேர்ந்தெடுக்கவும்

(a) டீசல்-பஸ்

(b) எண்ணெய்- மண் ஒளி

(c) புகை-தீ

(d) பெட்ரோல்-கார்

 

Q3. ஒரு எண் காணாமல் ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை முடிக்கும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

100, 50, 52, 26, 28, ? 16, 8

(a) 30

(b) 36

(c) 14

(d) 32

 

Q4.  ?  உள்ள  இடத்தில் என்ன வரும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_40.1

(a) 20

(b) 21

(c) 23

(d) 25

 

Q5. ஒரு பண்ணையில் சில விலங்குகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். தலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 120 மற்றும் மொத்த பாதங்களின் எண்ணிக்கை 340. விலங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்.

(a) 50

(b) 70

(c) 55

(d) 62

 

Q6.  பின்வரும் சொற்களை அர்த்தமுள்ள வரிசையில் அமைக்கவும்:

(1) தாய் (Mother)        (2) குழந்தை (Infant)

(3) பால் (Milk)            (4) அழுகை (Crying)

(5) புன்னகை (Smiling)

(a)  1, 5, 2, 4, 3

(b)  2, 4, 1, 3, 5

(c)  2, 5, 1, 3, 4

(d)  3, 2, 1, 5, 4

 

Q7. எந்த ஆண்டிலும், உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. அதே ஆண்டில் எந்த நாளில் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டது?

(a) வெள்ளிக்கிழமை

(b) செவ்வாய்

(c) சனிக்கிழமை

(d) புதன்கிழமை

 

Q8. அவரது வீட்டிலிருந்து, லோகேஷ் வடக்கே 15 கிமீ சென்றார். பின்னர் அவர் மேற்கு நோக்கி திரும்பி 10 கி.மீ  சென்றார் . பின்னர், அவர் தெற்கே திரும்பி 5 கிமீ தூரம் சென்றார். இறுதியாக, கிழக்கு நோக்கி திரும்பி, அவர் 10 கி.மீ சென்றார். அவரது வீட்டில் இருந்து எந்த திசையில் இருக்கிறார்

(a) கிழக்கு

(b) மேற்கு

(c) வடக்கு

(d) தெற்கு

 

Q9. மேடையில் ஒரு மனிதனை சுட்டிக்காட்டி, ராஷி, “அவர் என் கணவரின் மனைவியின் மகளின் சகோதரன்” என்றார். மேடையில் இருக்கும் மனிதன் ராஷிக்கு எப்படி தொடர்புடையவன்?

(a) மகன்

(b) கணவன்

(c) உறவினர்

(d) உடன் பிறந்தார் மகன்

 

Q10. ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், COMPUTER   என்பது  RFUVQNPC என எழுதப்பட்டுள்ளது. அந்த குறியீட்டில்   MEDICINE  எப்படி எழுதப்பட்டுள்ளது?

(a) EOJDEJFM

(b) EOJDJEFM

(c) MFEDJJOE

(d) MFEJDJOE

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans(c)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

 

S2. Ans.(c)

Sol. In the given option except ‘C’ first there are fuel and then are vehicles run with them but fire produces smoke.

 

S3. Ans.(c)

Sol. The pattern is ÷2, +2, ÷2, +2, so next term is 28/2=14.

 

S4. Ans.(a);

Sol. 8 × 2, 9 × 2, 10 × 2 in first diagram same as 9 × 2, 10 × 2, 11 × 2.

 

S5. Ans.(a)

Sol. Let the no. of animals = x

∴ No. of labourers = (120 – x)

∴ 4x + 2 (120 – x) = 340

4x + 240 – 2x = 340

2x = 100

x = 50

∴ No of animals = 50

 

S6.Ans(b)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_60.1

 

S7. Ans.(c)

Sol.

World Environment day – 5 June

Children day – 14 Nov.

days between 5 June to 14 Nov.

June = 25

July= 31

Aug. = 31

Sep. = 30

Oct. = 31

Nov.= 14/162

So, no. of odd day = 1

∴ Required day = Friday + 1 = Saturday

 

S8.Ans(c)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_70.1

 

S9. Ans.(a)

Sol. Wife of Rashi’s husband—Rashi; Brother of daughter—Son. So, the man on the stage is Rashi’s son.

 

S10. Ans.(b)

Sol. Each letter of the word except the first and last letters, is moved one step forward and then the order of the letter is obtained, is reversed to get the code.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: WIN75(75% Offer + double validity)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_80.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group