திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For TNPSC GROUP 2 &4; [20 September 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

 

Q1. குழப்பமான எழுத்துக்களை அவற்றின் இயற்கையான வரிசையில் மறுசீரமைத்து, வேறுபட்ட ஒன்றைக் கண்டறியவும்.

(a) AONMDY

(b) UETSAYD

(c) YDFIAR

(d) DLOHIAY

 

Q2. கீழே உள்ள பட்டியலில் இருந்து ஒற்றைப்படை ஒன்றை அடையாளம் காணவும்.

(a) புலி

(b) சிங்கம்

(c) முயல்

(d) சிறுத்தைப்புலி

 

Q3.  A = 1, BA = 21 மற்றும் FAI = 619 என்றால், ICE இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 935

(b) 359

(c) 103

(d) 947

 

Q4.  BFSZ என்றால் AGRA,  FSBG ஐ டிகோடிங் செய்வதன் மூலம் அந்த வார்த்தைக்குக் கிடைத்த கடைசி எழுத்து

(a) F

(b) I

(c) H

(d) A

 

Q5. கொடுக்கப்பட்ட ஜோடியைப் போலவே எண்கள் தொடர்புடைய ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

8 : 56 : : —-: —-

(a) 5 : 25

(b) 7 : 34

(c) 9 : 81

(d) 4 : 12

 

Q6.  @ என்றால் +, # என்றால் -, $ என்றால் x மற்றும் * என்றால் ÷, இதன் மதிப்பு என்ன

8 # 4 $ 3 * 6 @ 4 =

(a) 10

(b) -8

(c) 2

(d) 5

 

Q7. ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், DESTRUCTION  என்பது  25679317804 என எழுதப்பட்டால், அந்த குறியீடு மொழியில் NOTICE என்ற வார்த்தை எவ்வாறு எழுதப்படும்?

(a) 479701

(b) 407815

(c) 537924

(d) 480751

 

Q8. ‘ +’ என்றால் ‘பெருக்கல், ‘ -’ என்றால் ‘வகுத்தல், ‘x’ என்றால் ‘கழித்தல் மற்றும் ‘÷’ என்றால் ‘கூட்டல் என்றால், 2 + 3 ÷ 2 × 15 – 3=?

(a) -8

(b) 11

(c) 24

(d) 3

 

Q9. ஒத்த உறவைக் கொண்ட சரியான விருப்பத்தைக் கண்டறியவும்.

மொபைல்: சார்ஜர்: விரிசில் துருகி:?

(a) தாள்

(b) பென்சில்

(c) பேனா

(d) ரப்பர்

 

Q10. கீழே உள்ள பட்டியலில் இருந்து வேறுபட்ட ஒன்றை அடையாளம் காணவும்:

(a) காலணிகள்

(b) கால் சட்டை

(c) மிதிவண்டி

(d) கையுறைகள்

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

S1. Ans.(d)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_50.1

 

S2. Ans.(c)

Sol.

Except option (c), all other belongs to big cat family.

 

S3. Ans.(a)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_60.1

 

S4. Ans.(c)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_70.1

 

S5. Ans.(d)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_80.1

 

S6. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_90.1

 

S7. Ans.(b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_100.1

 

S8. Ans.(d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_110.1

 

S9. Ans.(b)

Sol.

Charger is inserted in mobile similarly,

Pencil is inserted in sharpener.

 

S10. Ans.(c)

Sol. Except option (c) all other are worn by human

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_120.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?