திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For TNPSC GROUP 2 and 4; [19 October 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021


Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து தொடர்புடைய வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தொழுவம்: குதிரை:: ஸ்டை பட்டி

(a) பசு

(b) எருமை

(c) பன்றி

(d) கரடி

 

Q2. X, Y யின் கணவர். W,  X இன் மகள்.  Z, W  இன் கணவர். N,  Z இன்  மகள். N க்கும் Y க்கும் என்ன தொடர்பு?

(a) உறவினர்

(b) உடன்பிறந்தாரின் மகள்

(c) மகள்

(d) பேத்தி

 

Q3. ‘×’ என்றால் ‘ -’, ‘ -’ என்றால் ‘×’, ‘+’ என்றால் ‘÷’ மற்றும் ‘÷’ என்றால் ‘+’ என்றால்,

(15– 10) ÷ (130 + 10) × 50 =?

(a) 1800

(b) 113

(c) 2000

(d) 123

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களிலிருந்து வேறுபட்ட வார்த்தை ஜோடியைக் கண்டறியவும்

(a) மூக்கு

(b) காது

(c) நாக்கு

(d) பற்கள்

 

Q5. தொடரை முடிக்கும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

14, 19, 29, 49, 89,_?

(a) 139

(b) 159

(c) 169

(d) 149

 

Q6.  35674,  57896 என எழுதப்பட்டால், 4213 என எப்படி எழுதப்படும்?

(a) 6435

(b) 5397

(c) 5889

(d) 5376

 

Q7. ஒரு அர்த்தமுள்ள வார்த்தையை உருவாக்க பின்வரும் எழுத்துக்களை அகற்றவும், பின்னர் எழுத்துக்களின் சரியான எண் நிலையை அறியவும்

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

(a) 639185251

(b) 637914825

(c) 735124389

(d) 756432189

 

Q8.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_60.1

(a) 77

(b) 79

(c) 73

(d) 75

 

Q9. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களில் எது பின்வரும் சொற்களின் அர்த்தமுள்ள வரிசையாக இருக்கும்?

 1. வயிறு
 2. கால்கள்
 3. முழங்கால் மூட்டு
 4. கழுத்து
 5. இடுப்பு
 6. மார்பு

(a) c, e, f, a, d, b

(b) b, c, e, a, f, d

(c) d, c, f, a, e, b

(d) f, b, c, d, a, e

 

Q10. கண்ணாடியை AB கோட்டில் வைத்திருக்கும் போது, விடை உருவத்தின் கண்ணாடியின் சரியான படம் எது?

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_70.1

பதில் படம்:

(a)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_80.1

(b)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_90.1

(c)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_110.1

 

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans. (c)

Sol.  The living place of horse iscalled stable. Similarly, the livingplace of pig is called sty.

 

S2.Ans. (d)

Sol.   W is the daughter of X and Y. W is the wife of Z. N is the daughter of W and Z. Therefore, N is the granddaughter of Y.

 

S3.Ans. (b)

Sol.   திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_120.1

 

S4.Ans. (d)

Sol.     Except teeth, all others are sense organs.

 

S5.Ans. (c)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_130.1

 

S6.Ans. (a)

Sol.   திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_140.1

 

S7.Ans. (b)

Sol.    திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_150.1

 

S8.Ans. (d)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_160.1

 

S9.Ans. (b)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_170.1

 

S10.Ans. (a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_180.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: UTSAV(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_190.1
VETRI REASONING BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?