திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For TNPSC GROUP 2 and 4; [09 October 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021


Q1.  பின்வரும் சொற்களை தர்க்கரீதியான மற்றும் அர்த்தமுள்ள வரிசையில் அமைக்கவும்

 1. ஏக்கர்
 2. சதுர யார்டுகள்
 3. சதுர இன்ச்கள்
 4. ஹெக்டேர்
 5. சதுர அடி

(a)       3-5-2-4-1

(b)       3-5-1-4-2

(c)       3-5-2-1-4

(d)       3-5-1-2-4

 

Q2.  கணித அடையாளங்களின் சரியான கலவையை * குறியீடுகளை மாற்றவும் மற்றும் பின்வரும் சமன்பாட்டை சமநிலைப்படுத்தவும் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(9 * 8 * 7) * 13 * 5

(a) ×, =, ÷, −

(b) ×, −, ÷, =

(c) ÷, −, =, ×

(d) −, ÷, ×, =

 

Q3. அபிஜித் தனது வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து வடமேற்கில் 30 மீட்டர் ஓடுகிறார். இதற்குப் பிறகு, அவர் தென்மேற்கில் 30 மீட்டர் ஓடுகிறார். இதற்குப் பிறகு, அவர் தென்கிழக்கில் 30 மீட்டர் ஓடுகிறார். இதற்குப் பிறகு, அவர் வடகிழக்கில் 30 மீட்டர் ஓடுகிறார். அவன் வீட்டிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் ஓடுகிறார்?

(a) 20 மீ

(b) 0 மீ

(c) 10 மீ

(d) 30 மீ

 

Q4.  D, E, F, G மற்றும் H ஆகிய ஐந்து பேனாக்கள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்படுகின்றன (அவசியமாக ஒரே வரிசையில் இல்லை). E மற்றும் F க்கு இடையில் H மட்டுமே உள்ளது. F என்பது E க்கு கீழே உள்ளது. G  என்பது  F க்கு கீழே உள்ளது. D என்பது H க்கு கீழே மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

E மற்றும் D  இடையே எத்தனை பேனாக்கள் உள்ளன?

(a) 3

(b) 0

(c) 2

(d) 1

 

Q5. ஒரு உருவப்படத்தைப் பார்த்து, ருச்சி சீமாவிடம், ” இது யாருடைய உருவப்படம்? ” என்று கேட்டார். சீமா, ” அவளுடைய மகன் என் மகளின் தந்தை ” என்று பதிலளித்தார். அது யாருடைய உருவப்படம்?

(a) சீமா

(b) சீமாவின் மாமியார்

(c) சீமாவின் சகோதரி

(d) சீமாவின் தாய்

 

Q6.  கொடுக்கப்பட்ட வடிவத்தை கவனமாகப் படித்து, அதில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றக்கூடிய எழுத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

(a) S

(b) K

(c) J

(d) R

 

Q7. கொடுக்கப்பட்ட எழுத்துத் தொடரின் வெற்றிடங்களில் தொடர்ச்சியாக வைக்கப்படும் போது தொடரை முடிக்கும் எழுத்துக்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

_swws_wwws_swwww_sss

(a) w, s, s, w

(b) w, s, s, s

(c) w, s, w, s

(d) w, w, s, s

 

Q8.  ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், “WARDROBE”  “YXVYXHJV”  என எழுதப்பட்டுள்ளது. அந்த மொழியில்  ACCURATE  எப்படி சரியாக எழுதப்படும்?

(a) DZGPXTBV

(b) CZHPYTBV

(c) BZHPXTBV

(d) CZGPXTBV

 

Q9. நான்கு வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் மூன்று ஒரே மாதிரியானவை மற்றும் ஒன்று வித்தியாசமானது. மற்றவற்றிலிருந்து வேறுபட்ட வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) கூச்சல்

(b) முணுமுணுப்பு

(c) அலறல்

(d) கர்ஜனை

 

Q10. ‘Quarrel’ என்பது  ‘War‘ உடன் தொடர்புடையது போலவே ‘ Error‘எதனுடன் தொடர்புடையது?

(a) Mend

(b) Defect

(c) Blunder

(d) Flaw

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans. (c)

Sol. Following is the meaningful order of the given words:

Square Inch

Square Feet

Square Yard

Acre

Hectare

 

S2.Ans. (b)

Sol.

(9 × 8 – 7) ÷ 13 = 5

(72 – 7) ÷ 13 = 5

65 ÷ 13 = 5

5 = 5

 

S3.Ans. (b)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_60.1

 

S4.Ans. (a)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_70.1

 

S5.Ans. (b)

Sol.  திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_80.1

 

S6.Ans. (c)

Sol.   The sum of the alphabet numbers of letters which are vertically opposite to each other is 19.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_90.1

 

S7.Ans. (b)

Sol.  திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

S8.Ans. (d)

Sol.   திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_110.1

 

S9.Ans. (b)

Sol.     ‘Shout’, ‘Scream’ and ‘Roar’ are high pitched and loud voices, but ‘mumble’ is to say something indistinctly and quietly. So, Mumble is different among all the options.

 

S10.Ans. (c)

Sol.   Quarrel can lead to ‘War’ in the same way Error may lead to a ‘Blunder’.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NAV78(78% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_120.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?